ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ НА ЗАГАДКИТЕ rss

БАРИЕРИТЕ ПРЕД ИЗСЛЕДВАТЕЛИТЕ НА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ(Коментарите са изключени)

08/02/2009

Днешната наука се крепи и здраво стои върху фундамента насобствените си постулати, аксиоми, принципи и нищо друго.Съвременната научна картина на света също се крепи върху постулатите. Такива са постулатите на Айнщайн, постулатите на Евклидовата и неевклидовата геометрия, принципа на космическата универсалност, принципа за екстраполируемостта на физическите закони във Вселената и още дузина уж фундаментални, но [...]

БАРИЕРИТЕ ПРЕД ИЗСЛЕДВАТЕЛИТЕ НА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

Онтология и гносеология на загадките

Има нещо много интересно и прекалено важно обстоятелство при изследване и изучаване на загадките около нас и с нас. По някакво странно неписано правило, почти никой не обръща внимание на същността, на дълбоко скритите в проявите, състоянието, процесите и съществуването на онези вътрешно иманентни на загадката характеристики. Независимо дали става реч за НЛО, за парапсихологични [...]