ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

Българска уфология

Да, българска уфология има и никой не може да поставя под съмнение обстоятелството, че такава организация, такова обединение на авангардно мислещи, предимно млади хора са решили да вземат в свои ръце всичко свързано с проявленията, състоянията, процесите и надежно доказаните факти свързани с добилото гражданственост  загадъчно и необяснимо засега явление или феномен, ако някой харесва повече този термин – Н Л О !
Стартирането на интернет страницата  случайно се доближава до официалната регистрация на БЪЛГАРСКА УФОЛОГИЧНА МРЕЖА
съкратено БУМ ,   което има и някакво символично значение, защото мотивира още повече някой млади хора, предимно в сферата на информатиката да станат съпричастни към тази първа и официално представляваща България  уфологична организация. Самата БУМ е автентично, авангардно и неконвенционално доброволно сдружение на частни лица, клубове и групи, които са подвластни единствено и само на своя ентусиазъм и траен интерес към загадката НЛО. Естествено, че има и нещо подобно на организационен живот, но всичко се върши по места и за целта е гласувано доверие на трима български уфолози, които да кординират общата дейност с оглед да се уеднаквява целокупната информация в страната и да се организират спешни и адекватни изследователски експедиции.      Предстои да бъде огласена историята по създаването на  БУМ , тъй като тегобите, терзанията и несполуките  никога не са напускали организацията, но пък е важно това да се знае и да бъде нов импулс за онези, които са недоверчиви и по-важното проявяват онова иронично-саркастично поведение присъщо на инфантилната част от интернетпотребителите. Те  трябва да бъдът просмукани от ентусиазма на българските уфолози и да станат най-качествените им съратници и съдружници в търсенето на истината за НЛО.       Защото българските уфолози, могат сами да се справят с предизвикателствата на феномена и го правят, но ние мислим, тази задача ще бъде по-качествено изпълнена, ако не се пречи, ако се прояви разбиране и ако това стане задължителна вътрешна потребност на всеки българин да даде своя принос , когато трябва да се събира надежна и безспорна информация за феномена. Защото никога не трябва да се върви след медиите, след прибързаните квалификации на самозвани академични “авторитети”, които си въобразяват, че уфология може да се прави в кабинетите със секретарки и телефони и интернет.
Тук ще бъдат публикувани всякакви разработки свързани с НЛО и единственото изискване към желаещите да изпращат свои материали е  да спестяват всякакви окултно-мистично-езотерично интерпретиране и обяснение на какъвто и да е факт свързан с феномена. За целта ще бъде обявена електронната поща по която ще се приемат  за огласяване вашите мнения, предложения и идеи в това число и фотографски и видео находки. По ваши предложения БУМ може да организира спешни изследователски екпедиции по места и да дава квалификации на място. Както се казва нещата са във ваши ръце, нека заедно БУМ и вие мислещите българи и посетители на интернет да вървим заедно напред към разбиване на бариерите пред изследването на непознатато, неизвестното, към НЛО и всичко корелиращо с този феномен.

хаджи ал джибутев ибн фараон пирамиденбълг

електронната поща на БУМ:
vorazal46@abv.bgКомантари с латински букви се изтриват автоматично