ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

Други загадки – визуализация

ПУБЛИЧНО РАЗСЪЖДЕНИЕ

Не можем да приемем негласното съгласие и търпеливо мълчание на целокупната обществена нагласа, че у нас единствения фактор, единствената инстанция раждаща истини за всичко което е било, случва се сега и ще става за в бъдеще е “така наречената наука” !
А дал господ, наспорил достатъчно загадки по нашите земи, в историята ни, в бита ни и ако щете в държавността ни. Може да се твърди дори, че самият българин е една голяма загадка. Когато се роди идеята да имаме в нашия сайт формулировка други загадки, ние преценихме, че някой неща от това което ще покажем не е толкова важно, колкото това което ще кажем, защото ние имаме друга гледна точка. Ние виждаме нещата от друг ракурс, ние имаме друг нетрадиционен, необвързващ се с уж научното обяснение на нещата , неортодоксален поглед и невписващо се в никакви рамки, схеми и догми  становище,базиращо се единствено и само на фактологията, такава, каквато е.

Стремежът ни е да бъдем максимално обективни и да изчистваме истината от идеологизиране и профаниране, защото установихме, че интернета е предостатъчно запълнен с инфатилизъм, профанизъм, и примитивизъм. Естествено че ще бъдем удоволетворени, ако получим предложения или готови разработки за да намерят място в нашия сайт. Всичките ви проетки и намерения изпращайте на адреса на електронната ни поща.

хаджи ал джибутев ибн фараон пирамиденбълг

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично