ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

УФОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ФОТОГРАФИЯ

Абсолютно сме убедени, че философите ще настръхнат от така ситуираното заглавие. Това си е техен проблем. За нас няма никакво значение, че уфологията никога не е била напълно приемана от нашата, родната      „ т.н. официална наука”! Или по-скоро за модерно и легитимно, адекватно на обекта и предмета си изследователско направление. И какво от това? Нищо! Точно поради това у нас напира неистово желание високогласно да изговорим и огласим нещо, което нашенските учени пенкилери да запомнят и да бъдат по-кротки и по-вежливи, когато иронизират и се гаврят с немногобройната общност на българските уфолози. Това важи в пълна степен и за родните медии. Нека се знае и разбере, института по „Културология” към Мелбърнския университет-Австралия през 2008 г. връчва първата докторска дисертация по уфология на автралийския гражданин Martin Plowman. Приравнено към българските условия, това би означавало някой наш институт по философия да удостои бгуфолог с такова признание!? Може някой философ да се подсмива иронично сега, но ние питаме къде е бгфилософията въобще!?

В началото на своята изследователска работа Мартин Орач / така превеждат неговото име/ бил отявлен скептик, после станал агностик във връзка с проблемите на НЛО и накрая еволюирал до състояние, което се изразява в твърдото му убеждиние, че феноменът заслужава много-много сериозно изследване. Интересното е, че той никога не е виждал НЛО и всичките му анализи и оценки са на базата на очевидци свидетели, материални свидетелства, надежни и заслужаваци доверие фотографии по света. Въпреки младостта си той е обиколил почти целия свят за да събира информация за докторската си дисертация в резултат на което излиза и книгата му „The UFO Diaries – Travels in the Weird World of High Strangeness”. Добре е да се знае, че не само  у нас, но и по света медите никога и никого не оставят без внимание, ала случаят с този млад уфоизследовател и първи с докторска титла, бързо и уж шеговито получава прозвището „д-р Кой”, което само по себе си е добър атестат и без наш коментар за отношението към проблематиката свързана с феномена НЛО и всички които са дръзнали да изследват таза загадка нека да запомнят какво ги очаква ако……

Естествено , че сега вече тябва да се разбере, защо  и дали заглавието е абсурдно или уфология без философия /културология/ и фотография не може да има. Защото вече повече от 50 г. всички и всевъзможни т.н. научни изследвания, анализи, измервания и квалификации са направени. Има достатъчно документирани изводи на специалисти в съответната област на днешната „т.н. наука”. Няма какво да се добави повече, категорични са те. Защото както хуманитарните, така и природонаучните дисциплини и направления вече са си казали думата. Всички те са наясно с достоверната фактология за НЛО, само че, до ден днешен нямат надежна и заслужаваща доверие хипотеза или теория за същността на феномена. Остава само едно обстоятелство. Да има и да са налице авангардно мислещи, необременени и недеформирани в мисленето си млади уфолози. Да не са тесногръди, да имат дарованието да правят качествени и непредубедени  анализи на наличната уфодокументална фотография, особенно у нас. Разбира се, че сме пристрастни към нашенските фотографии, по разбираеми причини. Това е така, заради натрупания ни опит.

Днес у нас по силата на инерцията, непонятно защо винаги когато се появи фотография на уж НЛО , веднага се лепва етикета , че е фотомонтаж или манипулация. Трябва да се каже, че в повечето случай е така, но има изключения и поради това според нас последната дума трябва да имат непредубедените професионалисти във фотографията. Защото всяка уж автентична снимка на НЛО има потребност да бъде анализирана и оценена от експерт-фотограф, който разбира се е вещ и по въпросите на съвременните цифрови технологии. Ако това не бъде сторено, рискът от спекулации и манипулации  не може да бъде преодолян. Изключение има само и единствено ако снимачът или фотографът са честни и коректни люде и сами не уточнят, че „нещото” на фотографията не е НЛО. Световният опит показа, че  при днешните дигитални фотографии могат да бъдат правени идеални и трудно разконспирирани манипулации на уж автентични НЛО-снимки. Тук  и сега ще демонстрираме и илюстрираме как стоят нещата, как са ситуирани в информационното пространство днес у нас.Този месец във БУМ бяха изпратени 4 фотографии. За снимки №1 и №2 , авторът твърди, че в кадър случайно е попаднал обект НЛО. И пожела наш коментар. Ние предоставяме фотосите на вас за коментар. На следващите фотографии №3 и №4 авторът твърди че снимките не са манипулирани и са автентични. И  точно тук е мястото пак и отново да направя експеримент, но тъй като в началото на 2010 г. експериментът с „девинската летяща чиния” ми създаде много неприязън и отвратителни подигравки, сега ще постъпя по-деликатно, без експеримент. Прочие нека моите опоненти да запомнят едно, ако за девинския случай бях посочил искърското дефиле за място на заснемането на „летящата чиния”, мисля , че до ден днешен щяха да дирят това място. Но ние постъпихме почтено и указахме точното място на заснемането, като крайнато цел на експеримента се съдържаше в заглавието, но никой не проумя това обстоятелство… Но да се върнем на сегашните снимки №3 и №4. Това трябваше да бъде НЛО в небето над центъра на Русе и без никакви проблеми можеше да бъде тиражирано в медиите. Да, ама не, както казваше един виден журналист.Защото това са снимки на два високи пилона с по шест осветителни тела, които се отразяват в прозорците на община Русе. А това бе споделено от фотографа.

Накрая искаме да се върнем пак  на идеята на заглавието, философия, уфология, фотография. Защото философите са в дълг към методологическата обезпеченост на природознанието днес, няма как и е невъзможно да се върви напред към разкриване на мистерията НЛО, ако методологически сме на нивото на 18 век. Уфологията също е затънала в блатото на остарели и неработещи научни схеми и клишета, поради което е назрял момента за взрив, за разбиване на догмите и рамките на днешната парадигма.Фотографията  има потребност от по-сгъстени взаимоотношения и по-качествени делови контакти с нашите уфолози, за да може надежно да се отсяват бурените и нелицеприятните фотоплевели не само м медиите, но и в общественото мислене и съзнание.Затова, философия, уфология и фотография, това е пътят към истината за НЛО!

Иван лазаров –гл.агностик в БУМ

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично