ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

Онтология и гносеология на загадките

Има нещо много интересно и прекалено важно обстоятелство при изследване и изучаване на загадките около нас и с нас. По някакво странно неписано правило, почти никой не обръща внимание на същността, на дълбоко скритите в проявите, състоянието, процесите и съществуването на онези вътрешно иманентни на загадката характеристики. Независимо дали става реч за НЛО, за парапсихологични факти или неща излизащи извън рамките на закони и закономерности на днешниите частно научни дисциплини и направления, които някой наричат „ т.н. наука” ! Например абсолютно необяснимата характеристика Енергия ! Никой, абсолютно никой не подлага на критичен анализ това понятие. Ето това е нещото, което си заслужава да бъде изучавано,изследвано и анализирано безпристрастно, без да се попада в клопките на т.н „научни” клишета, канони,рамки, схеми и прочие присъщи само и единствено на теологичното мислене и църковно-теологичната догматика.Но дали и днешната „т.н. наука”
не попада в същата графа- т.е. научна догматика и дали това не е предизвестие, че идните векове ги очаква нова религия, която ще има едно название- наука, това ще го представим в следващите публикации и мнения по въпроса.
А сега нека да видим що е то онтология и гносеология на загадките. За целта е добре да споменем, че най-общо онтология означава същност на нещата, такива каквито са. Гносеология пък е опознаване на неща, знание и изучаване на нещата такива каквито са. С онтологията се занимават премно философите, а с гносеология се занимават преди всичко частнонаучните дисциплини и направления
Тук уточнявам, че уфологията пък се интересува от всичси страни на фактологията на загадките и поради това дали при някой изследователи ще доминира онтологичного или гносеологич-
ното като акцент, няма значение. Главното
основното,фундаменталното е резултатът.
За илюстрация ще посоча само един пример. Защо до ден днешен няма отговор на нито един въпрос, повтарям на нито един въпрос произтичаш от хилядите загадки по света и особенно по проблемите на НЛО.Това е така, защото „т.н. наука” не се занимава с онтологията на феномена, а само и единствено с гносеология на загадката и то като се аргументира със законите на днешната физика, независимо, че винаги попада в клопките на собствените си твърдения. Но, не е излишно да спомена, че главния препъни камък е понятието енергия и още повече, че апологетите на „т.н. наука” винаги се опитват да доказват несъществуването на НЛО. Обаче несъществуване не се доказва или по-точно не може да се даказва. Може да се доказва единствено и само нещо, което или за което могат да се приложат факти, надежни факти и свидетелства. Става дума за всички и всякакви надежно доказани факти за загадки около нас и с нас.

хаджи ал джибутев ибн фараон пирамиденбълг

електронната поща на БУМ:
vorazal46@abv.bgКомантари с латински букви се изтриват автоматично