ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

СВЕТОВНА УФОЛОГИЯ- КЪДЕ СМЕ НИЕ

Бум като индикатор за нло

или безпомощен кръжок

За да можем да се съпоставим и съизмерим с другите уфологични организациии  по света, вероятно  и задължително трябва да видим някой информации, които заслужават доверие и внушават респект. Никак не е случаен примерът , който тук ще представя. Данните са от мощната и представителна руска уфологична организация „ОБЩЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОСМОПОИСК»” /ООНИО/. Данните от справката са ясни, точни и категорични. Ние ги представяме тук с респект и категорично споделяме становището, че у нас такова нещо не може да се случи. Причините са комплексни. Ако решим тук и сега да ги анализираме, ще трябва кажем много нелицеприятни неща, поради което ги спестяваме единствено и само за да не газим и мачкаме опуставялото българско самочувствие. Представяме ви справка за екстрени съобщения до /ООНИО/, т.е. до „Космопоиск” за видяни, наблюдавани и фотодокументирани НЛО в рамките на Руската държава.Това е нещото, което ни заинтригова и мотивира за тази публикация, защото у нас такова нещо не е имало, няма и вероятно скоро няма да има,причините пак са комплексни.Вижте чуждестранната справка за да добиете представа за нещата и да можете спокойно да си направите извода.

-        2011 г……………173 оперативни съобщения за НЛО

-        2010 г……………86   „…………………………………….”

-        2009 г……………60    „……………………………………”

-        2008 г……………56   „…………………………………….”

-        2007 г …………..69   „……………………………………”

-        2006 г……………57   „……………………………………”

-        2005 г …………..77   „……………………………………”

-        2004 г …………..72   „……………………………………”

-        2003 г …………..50   „……………………………………”

-        2002 г …………..73   „……………………………………”

-        2001 г. ………….52   „……………………………………”

Информация показва, че в Русия  най –много наблюдения и съобщения за НЛО има през периода на  статистическите сведения  и са се случили през  август-35, юни-28, май-26, ноември-23, декември-21, а в  също отчетно време по-малко наблюдения и съобщения има  през юли-19, октомври-15., дали това има някакво значение?!…това ще кажат спициалистите анализатори по НЛО…..а по света вече има такива люде…Очакваме ги!!! Защото къде са те , къде сме ние!?

 

Общия сбор  е равен на 1650 съобшения за НЛО

през последните 11 години. Това е една много-добра и качествена уфологична статистика. Главният ни въпрос  е свързан с положението у нас, може ли някой да представи такава статистика!? Мислим че никой у нас не  може да предстви подобна справка, а защо това е така, накрая ще огласим и нашето скромно становеще.

Уточнено е , че 14 от съобщенията за НЛО са били  веднага , в оперативен план идентифицирани и обяснени  с естествени природни причини. / А как са нещата у нас..!?/ Интересна е и информацията, че 114 от съобщенията за НЛО са специално от Русия, а останалите СНГ. Това също има своето уфологичто-статистическо значение, като се цитират и местата и държавите, откъдето най-често пристигат такива съобщения. Специално за Русия е отбелязано, че най-наситено със съобщения за НЛО е било през месеците  – август-35, юни-28, май-26, ноември-23, декември-21, а най-малко като числа са съобщенията през месец юли-19, октомври-15 !

Любопитно е ,че съобщенията за НЛО  се повтарят и са като копие на тези от преди 20-30-40- години, т.е. те винаги са конусообразни, островърхи, прожекторообразни, кълбовидни, дисковидни ,цигарообразни и триъгълни, но също така и обекти които се движат по странна зиг-загообразна траектория. Обръща се особенно  внимане на съобщенията за триъгълни НЛО!…../тук в скоби отбелязваме, че БУМ направи специално две публикации за тези уж триъгълни НЛО, нещо което се оказа пълна манипулация и всеки заинтересован може да се запознае на страницине на БУМ/!

Независимо от увеличението на кълбовидните и триъгълните съобщения за НЛО, които уж имали някакво циклично проявление в предишните години,сега за през 2012 г. се акцентира за масирано появявяне на „цигарообразни” НЛО по света и в Русия!? Ще поживеем и ще видим!? Разбира се, има и становище, за неразбирането на хората, кога и какво са снимали със с цифровите техники, поради незнание и поради други причини.

Но за нас бе особенно важно да разберем от статистиката, че  количеството на фалшификатите и манипулацииите бавно, но сигурно нарстава, като това обществено вредно състояние е имало някакъв пик през 2005 г., и в същото време през 2006-2009 г-  е имало намаление на тези „хлапашки” прояви и в същото време през 2010 г- отново се повишава броя на фалшивките!

Прочие нараства броя на изпратените фотоснимки и видеозаписи на НЛО и други непознати и непонятни обекти в прородата които са изпратени до „Космопоиск”, което е свързано с широко разпострененото използване на цифрова технолигия, което пък изключетелно много усложнява анализите и идентификацията на нещата. Поради тава има много „факти” които не могат да бъдат идинтифицирани, но уфолозите са обнадеждени, защото вече има и комппрограми, с които могат да се правят „разпознавателни” манипулации от обективните факти.

Именно тук и сега ние от БУМ задаваме не толкова реторичния въпрос, къде сме ние, как стоят уфологичните неща у нашата татковина, може ли някой да се напъне и да представи такава статистика, въобще някой в състояние ли е да представи нещо като брой съобщения и анализи на НЛО-съобщения у нас…!? Всичко у нас  е толкова тъжно и дори смешно, че ние не се ангажираме с никакъв анализ и оценка, защото всички съобщения и „свидетелства” за НЛО у нас се намират в архивите на СМИ !!! С всичките ми уважения към тях, категорично твърдя, че всеки опит за издирване на подобни архивни данни, ще завършат катастрофално….знам го от  личен опит и от това което съобщават наши хора от системата БУМ в България. За жалост и тук нещата повториха социално политическия модел….разкол и нищо в нищото!!!

Тук е и главния проблем на бгуфолозите,които си въобразиха в един момент, че могат да са това , което искат. Не.еееее. това е невъзможно у нас!!! Категорично го твърдя, защото познавам бг народопсихологията и поради това, казвам следното….дори след 50-100 години у нас няма да има статистика, която ви представих по-горе, няма значение че е от Русия, същото е положението и в САЩ и т.н. Важното е, че другите люде по света, когато имат инфо за НЛО  не хукват веднага към СМИ, а с респект и уважение изпращат находките си до хората, които имат опит и знания по въпросите свързани с  НЛО и другите непонятности!

Без никакви притеснения или чувство за скромност, защото, скромността е хубаво нещо, но тя се отнася за тези, които нямат други достойнстстна, особенно в уфологията, накрая искам да изразя и личното си станановище. И ЩЕ ГО НАПИША С ГОЛЕМИ БУКВИ, ДАНО НЯКОЙ ДА ГО РАЗБЕРЕ!  Т.Е. ДОКАТО В УФОЛОГИЯТА ИМА т.н ПЕРСОНИ, ЛИЦА, НА КОИТО ИМ СЕ ПЛАЩА ЗА ДА КОМПРОМЕТИРАТ, ОПРОВЕРГАВАТ И ДИСКРЕДИИРАТ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НЛО, ДОТОГАВА НИКОЙ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ВЯРВА НА ИЗЯВЛЕНИЯТА, ПИСАНИЯТА И АРТИКУЛАЦИИТЕ ИМ .Това вече е доказано и тук и сега няма да го дискутирам и оповестявам. Времето ще го покаже и докаже. Важното тук и сега е да се видим ние, българите, бг уфологията къде е!?

Поггледнете картата и вижте че Бг я няма….!?

Лично аз имам усещането за някаква безпомощност на бг уфологията, въпреки, че имаме достойни и качествени  изследователи на необяснимото, непонятното и неясното от гледна точка на липсата на отговори на въпросите произтичащи от безбройните загадки около нас и с нас.Нагласата ми е че, въпреки нищожеството на нашите „база данни във времето” за  съобщения за достоверни факти за НЛО, у нас все още има шанс да се направи такава база данни, само и единствено, ако българите сторят това , което правят другите люде по света. Когато имат „факти” за НЛО и корелиращи с това непонятни необяснимости да търсят съдействие  и консултации от бгуфолозите на БУМ.Претендирам и съм сигурен, че едва тогава бгуфологията ще може да се съизмерва с другите по света. Дотогава ще бъдем консуматори на чуждестранна информация. Съдба!?

Екип БУМ и гл.агностик в БУМ Лазаров ИванКомантари с латински букви се изтриват автоматично