ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

ДУХЪТ НА УМРЕЛИТЕ ИМА ТРИЪГЪЛНА ФОРМА

Уникални снимки на силуета и духът на мъртвия, загинал при много странни обстоятелства монах Архимандрит Севастиян (светско име Стоян Петров – 11.I.1948г. – 10.II.1995г.) успял да заснеме в басарбовския манастир „Св. Димитър Басарбовски“ край Русе, без да успее реално да види, усети и разбере събитието, щастливия фоторепортер на русенски ежедневник през пролетта на 1995 г.
Докато щракал снимките за фоторепортажа си от събора на местните хора – 2 май 1995 година – които се събирали на святото място за отдаване почит на светия закрилник на селището, вестникарят имал редкия шанс и запечатал на фотолентата си уникалното чудо.
d18fd180d0bed181d182d184d0bed182d0be-tri
Всички последвали опити да бъде намерен аналог в уфолитературата и световните справочници останали безуспешни.Точно поради това стойността на находката не може да бъде оценявана по никакви известни критерии, поне засега. Едва ли е нужно и едва ли е толкова наложително да поясняваме, но все пак за потребностите и нуждите на бъдещите изследователи се налага да споменем, че бяха направени достатъчно по обем и качество възможни консултации с местни църковници и други християнски и друговерски служители. Едно от по-значимите обяснения на богословите и теолозите е, че наскоро погребаният на това място монах, първо бил положен в гроба не според каноните на православните ритуали и поради това се наложило бързо след това да бъде изваден от гроба и препогребан в нов гроб, ориентиран така, както изисква традицията. Това обстоятелство вероятно е смутило тленните останки на смирения приживе монах и вероятно духът му несе помирил с тази процедура, та затова се е появил върху фотолентата. А и според мистично – религиозните традиции духът муе започнал да витае в околностите на манастира, в който се преминали младостта и повече от половината на земното му битие, поради което е допустимо някой да го регистрира – умуваха известниместни клирици.
И така след благопристойното му препогребване, на това лобно място или по-точно върху него, живите християни от селището решават, че няма нищо непристойно и богонеугодно, ако направят събор – гощавка на същото място. Направен е пищен курбан със
съответния молебен, водосвет и черковане в храма на споменатия манастир. И ето вероятната причина поради която духът на Севастиян кипва. Събор върху гроба му!?
Според нас не е изключено именно това да е провокирало материализацията и появата на духът на умрелия. Защото приживе той считаше, че християнските норми и правила трябва да се спазват коректно като беше убеден, че те с нищо не ощетяват езическите и битови празнични прояви на българина. Дори били в своеобразна хармония, твърдеше приживе монахът. И внезапно върху лобното му място гощавка!?
Напълно допустимо е да приемем, че наистина духът ме е възроптал и негодуването се е изразило в появата върху филмовата лента, като предупреждение и напомняне за потребност от етика и морал.
От направените поредни снимки се разбира, как на две последователни, първо се вижда характерния силует на дрехата от монашеското време на починалия , а след това на втората снимка се на същото място вече се намира триъгълникът насочен с върха си нагорекъм скалния манастир, към висините на безкрая. Снимането е направено от една и също позиция (място, ракурс). Експозицията показва едни същи предмети и обекти влезли през обектива на фотоапарата. Разстоянието е едно и също, експонационната скорост е една и съща (125/11). Фотографирането е без светкавица, около обяд с наличие на добра видимост и осветеност на района.
Забележително и многовъпросно обстоятелство е, че във феномена вероятно прозира проява на актуалното тълкуване на извечния нашенски,генетично български символ на известното и неоспоримо космическо триединство Дух-Материя-Живот. Именно този ейдос, ефирното и непознатото за сетивата ни все още чудо, като първичност нанещата е имал късмет да заснеме фотографът. Няма как да подмина и известните местни ясновидци, пророци, екстрасенси и запознатите с езотеричното познание, които изразиха подозрението, че именно чрез този фотодокумент и фотограф, тъй като бил в приятелски отношения приживе с умрелия монах, покойникът му предоставил свидетелство за реалността и съществуването на човешкия дух след физическата смърт.Някой запознати със случая уфолози пък намират това за НЛО позив и сигнал от блаженопочившия монах, защото приживе той не скриваше добронамереното си желание пред местния уфологичен клуб.
Фотографът не вижда, не усеща и не подозира, какво уникално и феноменално чудо е регистрирано на фотолентата. Фактът става видим и всичко се появява едва след фотохимическата обработка на негатива. Намирам за полезно и потребно да напомня на всички, които са склонни към по-аналитично мислене и имат технократска нагласа за систематизиране на
подробностите около състоянието на негатива, че фотофилмът е проявен по всички професионални изисквания и са изключени „замърсявания“.
Фотофилмът е с добра светлочувствителност (марка „ILFORD“ -400 АSА) и никъде не се намериха улики за някакви фабрични грешки.
Ако се изразя на фотографски жаргон, ще кажа, че негативът е „равен“ с мек рисунък, нормална контрастност. Няколко банални разсъждения мисля, че ще внесат повече коректност за изясняване на този феномен. По фотографските закони, изображенията върху негатива представляват сюжетите от отразената светлина преминала през фотообектива ,която променя фотоемулсията когато филмът бъде обработен с фотохимикали.Тези черно-бели изображения са т.н. негатив. След копиране върху фотохартията получаваме пак черно-бяло изображение, но вече позитивно,адекватно на реалността. Не мисля, че тези пояснения са банални и обидни за професионалните фотографи, защото чудото се крие именно в тези малки подробности, на които почти не обръщаме внимание. И така, черният триъгълник виден от снимката, подсказва, че той върху негатива е бяло триъгълно петно.
Каквоследва от това? Явно негативът е бил експониран правилно, т.е сюжета е регистриран и са видни всички подробности и внезапно отникъде се появява този бял триъгълник или петно! Възниква резонния въпрос, как се е появил този бял обект-петно-триъгълник,
възможна ли е някаква „грешка“, как се е получила? Нали все пак в кадъра е попаднала еднаква по количество и качество светлина и поради това кой е преразпределил осветяването по тази парадоксална триъгълна форма!?
Фактът веднага стана достояние на местните уфолози и някой специалисти наистина останаха изумени от находката. Поради това не останаха безучастни към уникалното появяване на духа на умрелия монах. Появиха се многобройни, често абсурдни, понякога взаимно-изключващи се хипотези, но все пак се стигна до консенсус, че ако този фотодокумент е наистина факт за заснет дух на умрял човек, сигурно събитието е не само уникално, но и прецедент за научното познание и благодат за уфологията и парапсихологята. Само окултно-мистично настроените имаха собствена позиция и аргументация в полза на реалността на „духът“, но всичко беше в дебрите наирационалното.
Безкритичните и емоционални хора не проявиха признаци за подозрения и съмнения. Те приеха нещата като нещо естествено и нормално. В същото време според познавачите на древните български и славянски митове, легенди и езически ритуали, заснетият триъгълен феномен бил проява на извечния нашенски,генетично български символ на извстното и неоспоримо триединство дух-материя живот.
Именно този ейдос, ефирното и непознатото за сетивата ни чудо, като първичност на нещата, е имал късмет да заснеме фотографът. Няма как да подминем и местните ясновидци,,пророци, екстрасенси и запознатите с езотеричното познание, които изразиха подозрението, че именно чрез този фотодокумент и този фотограф, който преживе бил в приятелски отношения с умрелия монах, покойникът предоставил свидетелство за реалността и съществуването на човешки дух след физическата смърт.
Някой запознати със случая уфолози пък намират това за НЛО-позив и сигнал на блаженопочившия монах, защото преживе той не скривал доброномереното си желание пред местния уфологичен клуб, да им разкрие и разтълкува виденията на пророк Йезекил от Библията където ставало реч именно за събития и процеси свързани с НЛО. Тъй като е възможно някой да подхранят подозрения и да си мислят, че една снимка на духът на умрял човек или ще злепостави уфологията или е безобиден начин да бъде дискредитиран феноменът НЛО, дължа да напомня, че уфологичните анализи изхождаха и се базираха преди всичко на хипотезата, че животът на Земята е пренесен от Космоса откъдето и директните корелации и взаимозависимости между Космос-Земя-Живот-Дух.
След направените всички възможни, потребни и коректни анализи на негатива, категорично бе установено, че случайни и вероятни дефекти в негатива са изключени. Сканирането му с компютърна техника и използване на максимална разделителна способност установи, че няма улики за някакви физически или механични причини, които биха могли да породят „триъгълна грешка или повреда“. Всички анализи ни подсказваха и поради това застъпихме становището, че е възможно светлочувствителния материал(фотолентата) да не е реагирала на светлината точно в този си триъгълен участък, само ако е било налице енергийно състояние с поляризирана структура, генериращо специфични и своеобразни, но непознати на науката електромагнитни и полеви преходи, при което негатива на реагира на светлината. Такива състояния биха могли да бъдат генерирани от духа на умрелия монах.
Именно тези непознати и непонятни преходи на енергийните структури са били зафиксирани по време на заснемането и така духът на умрелият се появява върху негатива. Все пак загадката си остава, защото триъгълната форма е също толкова парадоксална, колкото и тайнствените и не вписващи се в науката особени полеви въздействия. Нещо повече, тези процеси и състояния провокират генериране на такива състояния и процеси вероятно и преди всичко в
зависимост от географското ситуиране на мястото, от излъчваната енергия на присъстващите хора, от обекта и субекта на проявения феномен. Затова допускаме, че фотодокументирания ефект и феномен е уникален, но и разбираем.
Според мен, този факт сам по себе си крие и съдържа нещо фатално,нещо,което може да удави консервативната наука в собствените и мътни и застояли научни води. Мисля, че е очевидно и няма нужда от специални уговорки когато си разрешавам да твърдя, че духът на умрелия монах има триъгълна форма, защото преди всичко нещата са понятни,въпреки феноменологията си и поради това в никакъв случай не са в сферата на мистиката и окултизма.
Съображенията ми са главно в сферата на някой известни експериментаторски постижения на местни и световни изследователи. Наш консултант с дългогодишна клинична практика, специалист патологоанатом и съпричастен на уфологичните ни занимания изказа свое становище и коментира този случай с уговорката, че науката знае за подобни необичайни проявления, но истините за същността на нещата са табу за редовия човек!? А те научните, по-скоро любопитните изводи от експериментите с умрели хора са колкото категорични за целите на науката, толкова и в полза на нашетотвърдение, че духът на всеки мъртъв човек може да бъде заснет на фотолента. Само, че аз имам едно съображение и мисля, че нещата с науката твърдо зациклят около категориите за електромагнитните лъчения и информационното енергийно поле на живи и мъртви хора. От това става видно, че класическото и неподвластно на критика разбиране на ЕНЕРГИЯТА отново пречи и подпира мисленето за по-фундаментално и неординарно проникване във същността необяснимите
феномени гоинформационното поле, което притежава всеки високоорганизиран биологичен обект. Но трябва да се подчертае, че все пак явленията свързани с биологичните енергийни полета не са
неуязвими за критиците и поради това фундаменталните експерименти и изследвания продължават. Засега твърдо е установено, че така наречения биологичноинформационен скелет на човека живее
самостоятелно от тялото. В същото време душата е един откомпонентите на прекалено сложното информационно енергийно поле на човека и това поражда множество въпроси, на които все още няма отговор.Точно тук мисля,че класическото разбиране на енергията пречи и блокира напредъка в стремежа към истината за загадките. Прави впечатление и очевидно щом информационния скелет на човека живее самостоятелно, би трябвало някой да генерира и неговия енергиен потенциал.
Но кой, как и откъде се дирижира това,не се знае?
Формално-логическите а и уфологическите изводи водят до заключението, че след определено време информационния скелет на умрелия, като че ли се разтваря в пространството, защото засега няма данни за регистриране на обратното състояние. Така възниква сериозния въпрос, дали тук на Земята в процесите на трансформация живота в смърт, когато свършва активния биоенергиен обмен с природата, дали преминаването от живот в смърт не е оня граничен рубеж при който материята преминава от енергетично в неенергетично движение и състояние?Дали всичките тези процеси и състояния не са илюстрация на действието на ЗАКОНИТЕ ЗА НЕЕНЕРГЕТИЧНАТАФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА /в книгата на И.Л. подробно е развита хипотезата енергията/ – т.е онова нещо което днешното незряло човечество нарича дух,душа и прочие ?
А сега ако се върнем към нашия феномен, не бива ли да се запитаме, дали фотографът не е имал щастието и уникалния шанс да заснеме именно това гранично състояние на ЕНЕРГИЯТА? Дали душите наистина имат триъгълна форма, както е видно от фотодокумента?
Приключвайки описанието на това „чудо“ трябва да спомена, че личността на фотографа не подлежи на никакви подозрения и са изключени каквито и да било спекулации. Склонни сме да приемем и други неортодоксали хипотези за разгадаване на този загадъчен възел от факти и въпроси.

Откъс от книгата на известният уфолог Иван Лазаров

ОТВЪД КОНФЕКЦИЯТА НЛОКомантари с латински букви се изтриват автоматично