ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

„СЪТВОРЕНИЕТО“-“ГОЛЯМ ВЗРИВ“ И СМЯХ

АЛО, КОГА ЩЕ СВЪРШАТ МАЙТАПИТЕ!?

Според нашите усещания, след като ви предложихме „каменната симмфония”, сега като че ли е ред на малка оперета, за да видим как изглежда светът около  нас.  Много време ни трябваше да решим дали да публикуваме този материал. Казваме го направо, „до гуша“ ни дойде да четем, гледаме и слушаме невероятно мътните информации по въпросите на главния въпрос , отнасящ се до произхода, как, кой, защо и кога е в бил в началото на Света! Космос, Земя, Живот, Човек…!?

Добре, всичко е о,кей и ние съвсем напосоки, т.е. случайно искаме да започнем с това , което е в основата на креационизмът. Т.е. оказваме им достойна чест, за да не ни досажадат след публикацията. Там, в техните постулати се твърди че светът е създаден от Творец!? Всемогъщ, всезнаещ, всевиждащ….Кой е той, кога и как е решил да сътвори нещата които ние всички се опитваме да разгадаем, на никого не е понятно и поради това те, креационистите  са в „задънена улица“. Очакваме разбира се, някой прекрасен ден да разбирем и кой е този Бог-творец!? Ако някой се осмели да бъде конкретен и почтен!

Това е положението, това ефактологията. Т.е. креационистите тук и сега не са наш обект на анализ и становища.

Ние желаем да отворим дума за „т.н. научен постулат за повсеместният „Вселенски голям взрив“, алфата и омегата на всичко, което измести и замени креационисткия Бог”. Големият взрив е начало на началата…! Това може да се види и прочете от всеки мислещ човек във всички „т.н. научни сайтове” Много добре знаем, че има огромно количество литература, , мнения, становища и дори нобелови лауреати  на тази тематика, но всичко там е само думи, думи и чиста проба схоластични съждения. Ала тъй като никой до ден днешен, никой, абсолютно никой, не е предложил и написал определение и дефиниция за това, що е  това „Голям взрив“, ние пък от БУМ-Мъдромер, се импулсирахме и твърдо решихме да поставим този проблем на разглеждане. Защото сега тотално, повсеместно и нагло,   отново всичко свързано с темата  е мъгла и словоблудство. И за да не бъде голословие изреченото дотук, с огромно чувство за хумор ви предлагаме един откъс от „Уикито” /http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2, като правим уговорката, че това има директна връзка с нашата публикация за „Големия взрив” , т.е. началото на света. Ами нали всички обичат  „т.н.наука” поради това нека бъдат особенно внимателни като четат цитата по – долу, вероятно могат и да получат ерекция!

„….Информацията не може да пътува по-бързо от светлината, следователно две области от пространството, разделени от по-голямо разстояние от скоростта на светлината, умножена по възрастта на Вселената, не могат да бъдат в причинен контакт. Поради това, наблюдаваната изотропност на реликтовото излъчване  е проблематична. Има два начина, които не са взаимноизключващи се за разрешаване на този проблем и те имат отношение към квантовите измервания и някои нестандартни версии на теорията за Мултивселената. Вариант 1 – при концепциите за мултивселената излиза че първичната вселена, подложена на разширение от инфлатонното поле е прародител на нашата, а нашата е само една област от истинската — поради това всъщност няма проблем — вселената е една област, а не е съставена от области. Но ако другите области — вселени все пак са еднакви с нашата — тук идва ред на обяснение 2, което е валидно и за двата проблема — то представлява интерпретация на кванотвата механика наречена подход на дьо Бройл-Бом и основните му постулати са свръхнелокалността и липсата на дуалност частици-вълни. В случая по важен е първия аспект според който нелокалността от квантовата механика — АПР-парадокса е много по-сериозна, а корелациите на поведението на частиците са само едни от многото аспекти — свръхнелокалността включваща и останалите аспекти твръди, че цялата реалност и всички вселени са обект на сплитането, което е способно да предава информация без да нарушава закона за движението с надсветлинни скорости — това се постига по същия начин, по който се обяснява квантовата нелокалност — два обекта, предаващи си информация чрез нелокалността, на по-фундаментално ниво са едно цяло и между тях на това по-фундаментално ниво няма разстояние, и поради това могат да обменят информация с безкрайна скорост и само привидно са отделни.”

Прочие това което е в курсив е чиста проба „Наука”! Ето, сега предлагаме и питаме, има ли у нас истински мислещ българин, който да ни изпрати превод на цитирания текст на  разбираем език и всички съвкупом да разберем за какво става дума. Все пак иде реч за началото на Вселената, ако такова има. Разбира се че днес има изкуствени авторитети, чиито имена се поставят на първа страница на СМИ, но това не решава проблема, кой, кога, как и защо е създал нашият свят. А въпросът, какво е било преди Големия взрив, кой го провокира и защо…тук нещата вече много се усложняват. Нека се разберем отначало, това е фундаменталният проблем и въпрос, който се поставя от всички и всякакви природоизследователи. Тук няма никакъв спор, идеология и религиозни пристрастия. Прочие това е особенно  дълбок и специален философски въпрос, проблем  и ние тук нямаме намерение да дразним философите, астрономите и креационистите защото , те много добре знаят, че философията не е наука. Само им припомняме, че знаем, както и те са длъжни да знаят ,че философията е методология при изучаване на каквито и да е феноменологични, свъхестестветни, реални и предполагаеми обекти, процеси  и състояния. Тук приключваме със задължителното предисловие, кратък увод, като допускаме, че за такава публикация това е неизбежна потребност и достатъчна за целите ни.

На 27.10.2009 г. се състоя пряка /онлайн/ интернет конференция с лекция на Джон Мазер – главен астрофизик в центъра за космически полети Годдард  /NASA Goddard/, САЩ  професор в „Коледж парк“, щат Мериленд и лауреат на Нобелова премия по физика. Темата му беше „От Големия взрив – към орбиталния супертелескоп James Webb Space .http://elementy.ru/lib/430919?page_design=print

 

професор Дж.Мазер в ефира

Естествено имаше и многохилядна аудитория, но малцина имаха късмет и шанс, ала  успяха да зададат своите въпроси. Един от късметлиите беше нашия приятел и колега от Рига, Сидоров Евгени Юриевич, Президент на Латвийския център за изследване на аномални явления „UFOlats“. Тук следва безпардонно интересния въпрос на Сидоров към Мазер:

„Уважаеми професор  Дж.Мазер! Днес радполагаме с потресаващи фотоснимки на дълбокия Космос, получени с помощта на орбиталния телескоп Хабъл. Защо няма /или не се публикуват/ снимки с високо качество /резолюция/ на повърхността на Луната и съседните ни планети? Как да си обясним тази избирателност на програмите свързани с Хабъл? Ето и витиеватият отговор на годподин професора,гл. Астрофизик на НАСА, разбира се пряко  в ефира.“ „Евгени! Ние просто изпратихме една космическа експедиция, която да направи качествени снимки отблизо…Фотографиите вече са публикувани“…и т.н….”….Тук отговорът е в съкратен вариант, защото според нас /Е.Сидоров/ няма нужда, безмислено е за „стреляме по врабчета с оръдия“, докато спокойно може да се изпратят автоматични междупланетни станции“, а те могат също да правят снимки отблизо. Иначе казано , отговора на проф. Дж.Мазер не ме удоволетвори….казва и отговаря Сидоров в ефира.

Лично ние от БУМ-Мъдромер, сме абсолютно солидарни със Сидоров, защото и ние бихме реагирали по този начин, айде де, стига са ни маймунясвали тези от НАСА , наукофилите  и  блюдолизците им!!! „И така, позволете ми г-н професор да не се съглася с вашия отговор.Ще поясня защо, за мен стана абсолютно ясно, че НАСА похаби много пари /стотици  долари/за създаване на поредната МС / междупланетна станция/ с обезпечаване за много години напред с непредсказуеми резултати, …..като междувременно отбелязвам, че всичко вече е преориентирано като  постоянно действащ извънатмосферен орбитален телескоп, но  няма да се интересува от интересните близки обекти в слънчевата система. Нещо повече, достатъчно е да се разгледа официалният сайт на телескопа Хабъл и качеството на показаните там снимки на планетите от слънчевата система, които много приличат на банални фотоси със средно качество, направени от наземен телескоп.” Сравнете качеството на снимките на планетата Юпитер и т.н. „Стълбове на творението“ в мъглявината Орион…/тук уточняваме заради уфологичните ни пристрастия, че тази снимка е на / Eagle Nebula/…космическия обект „мъглявина Орел”…но понякога ние уфолозите трябва да си прощаваме за грешките в цитирането на имената на какво и да било в Космоса!

Това е близък план на мъглявината „Орел“ , която някой допускат, че е началото на света „началото на Сътворението“ или „Стълбовете на сътворението“ и им се привижда като олимпийски успех на „Хабъл“, ала според нас си чиста проба фотошоп….а от Хабъл твърдят че могат да се видят зараждащите нови „слънца“……

А пък тази колона от мъглявината „Орел“ съдържа хладен газ, прах и водород които са инкубатори на нови звезди -твърдят творците на тези фотоси от Хабъл.

А по-долу са качествените снимки на нашите съседни плонети….!?

                ЮПИТЕР

                     МАРС

                   ВЕНЕРА

            ЛУНАТА

 

Наистина трябва да се съгласите, че е много странно да се види качествената снимка на „Стълбовете на сътворението“ /както мисли Сидоров/, сякаш е рисунка и в същото време да виждаме някаква снимка на Юпитер и другите ни съседи,  като че ли са правени от любител астроном-фотограф. Смущаващо е , че има   снимките със супер качество на матагалактическите обекти на разстояние милиарди светлинни години, където галактиките вероятно раждат и звезди(!), а засега нямаме нито една качествена снимка на най-близкия обект до нас – Луната , която се намира само на ~380000 км. разстояние до нас. И всичко това се случва при наличността на потресаващи, потенциално технически възможности на телескопа!? Аз лично не мога да проумея такава избиратеност в НАСА изследванията…. Лично бих желал да чуя от професора, защо отсъстват /или не се публикуват/ фотографии с високо качество от повърхността на Луната? Нима на Луната няма какво да се види и изследва, ако например има снимки с разрешителна способност на нива 1м.!? Нима на Луната няма специфични загадъчни обекти и артефакти, които се нуждаят от разумни пояснения, отговори и становища!? „

Тук веднага можем да изречем и нашето мнение. Разберете го, интернета е пълен, препълнен и дори претъпкан със снимки на Луната, но дали са автентични,  кой ги е създавал…въпрос на ваш и избор и анализ!?

„Накрая, вероятно не трябва да бъде проблем за вас, ако задам и въпросът и очаквам отговор на „вечния въпрос“ „Наистина ли американците са били на Луната“ –пита Сидоров? Мисля че ще е достатъчно да предложите снимки направени от Лунохода пред обществеността, а също така и степените на приземяването  на Луната, а също така качествен отговор за снимката която показва човешкия отпечатък на астронавта върху лунната повърхност, която си е чиста проба прах, а пък ни е питаме може ли да се остави отпечатък върху прах, пепел и прочие!? Но, продължаваме с въпросите на Евгени към проф.Мазер. А тези фотоси могат да бъдат направен от  Хабъл безпроблемно и вероятно въпросите ще отпаднат веднага!? Тогава възниква важният въпрос, защо досега не е сторено? Или всичко е направено, но, всичко е покрито с мълчание!? И следва другия въпрос, може би всичко е направено така, но се крие и покрива. Защо!? На мен лично не ми се вярва, че Хабъл е реализиран, единствено и само да снима далечня Космос или на външните планети от слънчевата система, докато днес тук при нас съществуват множество загадки, направо под носа на земляните!? Именно поради това, отговора на уважаемия професор не е напълно адекветен на зададения от мен въпрос и въобще по същество трябва да споделя, че неговият отговор беше деликатно отклонение на моя въпрос“

Това бе краткият и със съкращениие предаден от нас откъс от директния/онлайн/ разговор-конференция-лекция на главния астроном на НАСА проф.Дж. Мазер със хилядите му слушатели, опоненти, в това число и нашия приятел Е.Сидоров, различно мислещи и дори научни сектанти в областта на космическата система Хабъл на 27.10.2009 г……Ето сега пък ние   какво ще попитаме постфактум, след като видите уж автентичните снимки на НАСА, които в повечето интернет сайтове са представени без оригиналния текст в/у  снимките на Хабъл…това е учудващо, защото си е тотална манипулация, и поради това, дали трябва да вярваме на фотошопа на НАСА!? Айде де….да, ама не,както каза един известен бг журналист преде 20-тина години! Тук ви преддлагаме уж автентичните снимки на НАСА, за ваше сведение, анализи и становища, ако имате такива!!!

                 космическа мъглявина

                космическа мъглявина

               „нещо непонятно“ намерено от археолози в индия

                това е за сравнителен  анализ, разбира се за тези които могат да видят приликите, разликите и се съгласят че нещо е компилирано!? Разбира становищата и мненията на смелчаците, нафуканите и наукофилите ще бъдат публикувани в нашия сайт, ако те изпратят свое становище и обосновано, аргументирано становеще по проблема и изразят съгласие  и искане за това. Абсолютен и пълен плурализъм е при нас.

екип БУМ …..за контакти.……vorazal46@abv.bg
navibalkanski@abv.bg

 

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично