ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

КОШМАРНО ОКЕАНСКО ЧУДОВИЩЕ

НЕИЗВЕСТНО ДЪЛБОКОВОДНО СТРАШИЛИЩЕ
ИЛИ extraterrestrial intelligence

 

                                                                    foto-internet

Наукофилите, еволюционистите и дарвинистите отново са в капан. Защото вече са публикувани   / 27.04.2012  youtube/  дълбоководни океански видеоматериали, които показват неизвестно за сега на „т.н наука“ дълбоководно чудовище, което прилича повече на извънземно създание, отколкото на известната морска  и океанска  фауна. Ала всички онези, които са закърмени с еволюционистката хипотеза и не могат да се отърсят от присъщите и рамки, клишета и схеми при обяснение на непознатото и неизвестното нека внимателно изгледат  приложения тук видеоклип. Затова ние се разграничаваме от тях и с чувство за хумор им казваме, че това кошмарно същество по-скоро е еволюирало от старата шапка на дядо ми, отколкото да се е саморазвило от „попова лъжичка“ до чудовищния си вид и размери и да е придобило  сегашния си  вид, чрез „разни мутации“,“естествен отбор“ и т.н. . Разбира се засега няма никаква информация за географията на мястото на заснемането, но това не означава, че в скоро време няма да се развихрят поредните безсмислени и безполезни спорове. Защото вече се писа,  че това същества приличало на вид медуза или нещо подобно, но за разлика от тези мекотели това същество има някакви външни органи,които не могат да се оприличат на нещо познато досега. Във всеки случай наложената теза за „извънземни зелени човечета“ може да претърпи коренна промяна, ако се окаже, че тези същества приличат по-скоро на НЕПОЗНАТИ НЕЗЕМНИ СЪЗДАНИЯ, адаптирани за живот във флуидна среда, отколкото на някаква океанска дълбоководна форма на живот. Времето ще бъде най-добрия съдник и ще покаже кой, кой е и защо е!? Едва тогава еволюционистите ще се освободят от собствения си капан.

хаджи ал джибутев ибн фараон пирамиденбърг  

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично