ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

11.09.1995 посрещане на извънземни село щръклево-русенско

СРАМЪТ, ПОЗОРЪТ И ПАДЕНИЕТО НА РУСЕ

 

Направо и веднага ще го кажа, няма никакво преувеличение или метафора и алегория в заглавието. А най-неприятното и още по-лошото е, че не мога да намеря по-интелигентни слова за да предам омерзението си за всичко което се случи в Русе на 11 септември 1995 г.

Надявам се, че рационално мислещите хора могат и сигурно ще ме разберат, дали и защо съм толкова краен. Убеден съм, че едва ли ще се намери местен човек който би изрекъл слова на гордост във връзка с дивотията, която преживя градът ни по онова време. А и цяла България разбра за тази „масова лудост“. Връщам се към този факт, воден не от някакви суетно-морални или етични и антагонистични намерения спрямо главните герои на събитието, а само и единствено ръководен и мотивиран от ясни, конкретни и прагматични съображения и цели. Защото съм убеден, че бъдещите уфолози ще имат нужда от категорична и обективна информация и оценка на този уникален български прецедент. Това според мен ще имбъде особено потребно при сравнителните анализи. Именно затова мисля, че трябва на висок глас да се изрече и огласи всичко за спомената дата и година-какво, как и защо се случи, а в края на краищата да се разбере кой дърпа конците на този абсурден театър с русенски марионетки! Защото до ден днешен никой не се ангажира до стори това, и си мисля, че вероятно „някой“ е заинтересован случаят да отиде в небитието т.е. в нечий секретни папки.

Досещате се, че фактите нямат нужда от изящна словесност, но задължително се нуждаят от предистория. Нека да хвърлим един поглед за първите симптоми на „извънземното“ издевателство над русенци. Въпреки отчаяните ми опити да се добера до нашенски аналози, не можах до ден днешен да намеря информация от която да е видно,че в дългогодишната българска история е имало такова мащабно и организирано посрещане на извънземни гости!!!

Генералната репетиция за предстоящото в България посрещане на извънземни се случи през 1991г. в град Бургас. А сега ще кажа с чиста съвест, че все още не знам, защо и как редакцията на в-к „Феномен“ се съгласи в брой 13 от 1992 г. да публикува депозиран от мен материал по този случай, под рубриката „Автентична случка“. Наистина останах учуден тогава, че заглавието ми не беше променено. Вероятно редакторите са решили, че то само по себе си носи главната информация, която е колкото красноречива, толкова и еднозначна: „Вселенско шоу нямаше, пак ни пратиха за зелен хайвер“.

Едва ли е нужно да доказваме, че в обикновеният, ежедневният и банален аспект, мъртвороденият факт, хипотеза и дори човек, предизвикват умиление, съжаление и даже боязлива сълзливост и съчувствие. Но, когато става дума за нещо още по-сериозно, когато става въпрос за такъв фундаментален проблем като съществуването на Извънземни цивилизации, Извънземни представители тук и сега, наЗемята, възможността за осъществяване на контакт с ТЯХ, нещата се втвърдяват и не подлежат на никакво пластично, свободно и художествено интерпретиране. Обратното на това твърдение е чиста спекулация. Убеден съм.

Именно затова предлагам на любопитните и любознателните хора един автентичен и характерен случай, който категорично ибезпардонно онагледява проблема за мъртвородените идеи, надежди и илюзии за извънземни посещения по нашата българска земя, все повече оправдаваща определението „обрулена държавица“.

В края на 1991г.в Русе се състоя поредната среща-семинар натоку що обединените тогава 10-тина български клуба с уфологична насоченост в Национална клубна федерация „Еврика-Хелиос“, чиито предмет и обект на дейност са издирване, изследване и опит за вникване в непонятното и загадъчното около нас и с нас. На тази среща присъстваха и специално поканени представители от Бургас,които са били част от екипа организирал и реализирал „посрещането на извънземни представители в България-Бургас“. Както се казва в народната мъдрост, всички искахме да пием вода от извора. Главният герой на събитието там е Радка Трифонова, контактьор от гр.Русе. Тя твърди, че от доста време има директна ментална връзка с представител на извънземна цивилизация. Персоналния и контакт се реализира с ТЯХ чрез така наречения посредник „мистър Сойн“, както сам той се назовавал.

Невидимият рецепиент на контактьорката е „майор по звание и е командир на екипажа в апарата с който те се движат в пространството, а в научен план е учен-академик.!?“

По нареждане (внушение?) от ТЯХ, контактьорката осъществява делови контакти със заинтересовани среди в Бургас. Предадено (получено) е послание, че извънземните желаят да осъществят контакти с нас земляните (българи от Бургас), като за целта са избрали място за срещата близо и около бургаското крайбрежие.

Започва трескава подготовка за предстоящият небивал сеанс.Изпълнява се и последната буква от посланието-желание. Техните изисквания и условия са поканените на посрещането да бъдат представители на държавната власт, президентството, военните и органите на сигурността (висши офицери), представители на академичната наука (да се разбира Института за космическиизследвания в БГ) медицината, представители на интелигенцията, хора на изящната словесност и други не случайно подбрани българи, които трябва да освидетелствуват извънземното пришествие. Всичко върви по плана, организацията е обезпечена и има дори написана програма, доставена е и техника за документиране и обективиране на нещата, като дори и средства за безопасност са осигурени. Защото, нали все пак нищо не се знае, може и да е опасно!?

Датата на вселенското шоу е насрочена – 19 септември 1991 г. Всички поканени в Бургас са пристигнали на мястото, а то еизвестно само на тези избраници на съдбата и голямото очакване започва.След прекарване на дълги часове, минути и мигове на умора и безсъние, внезапно се оказва, че вселенското чудо-шоу няма да се състои! Контактьорката и главен ретранслатор на неземно-земната комуникация предава полученото съобщение от мистър м-р СОЙН, че поради неблагоприятни пространствено-времеви, енергийно-ментални и термично-хидродинамични условия на Земята, ТЕ не са успели да изпълнят сложните процедури по приземяването. Веднага следва нова депеша до земните представители, че опитът ще се повтори на същотомясто при същите условия и предварителни изисквания към посрещачите в Бургас. И специално подбрания посрещачески екип заедно с официалните лица са отново там, на уговореното място, но вече на новата дата. И пак започва упорито и нервно очакване. Чакат и очакват до припадък! Някой с по-лабилна нервна система започват да нервничат, други униват, трети са обсебени от състояние подобно на пред- родилни мъки.

Но, уви! Нищо не се случва. Пълно фиаско. И погребално мълчание сред всички присъстващи. И ооо, ето го чудото, пристига нова телепатично-екстрасензорно-ментално-енергийно-темпорално-тренсцедентална връзка (според свидетелите на присъствалите) сочакваните гости. Вече е потвърдено от мистър м-р СОЙН, че ще бъде направен трети поред опит за официално приземяване. Но този пътмястото е друго. Плацдармът на посрещането ще бъде военно летище,доста отдалечено от Бургас, което внушава някакви гаранции, че кацането ще бъде безаварийно и точно.Защото все пак това е голям летищен комплекс, а аз тук нежелая да го назовавам по понятни причини. Този път всичко ще бъде по предварително огласения план. Всичко ще се случи точно на 10 октомври 1991 година рано сутринта. И какво става, какъв е резултатът от всичките неистови приготовления за посрещането?

Извънземните отново ни пращат за зелен хайвер. Защото на товалетище никога до ден днешен нищо подобно не се е случвало. Никакви извънземни на са кацали! Аз както тогава, така и сега се извинявам за току що изреченото определение, но в българския език няма по-точна дума с която може да се определи състоянието, когато очакваш нещо, а то се оказва нищо.

Колкото и да ми се иска да бъда по-коректен не мога да предам посрещаческата ситуация по-адекватно. А това е сериозна уфологична материя и не е просто един факт незаслужаващ внимание. Сега и тук е мястото да кажа нещо повече за спецификата на този прецедент. Всички които са присъствали на тези извънземни „сеанси-приземявания-посрещания“  по време на срещата-семинар в Русе споделиха, че по време на операцията по посрещането са имали различни усещания и възприятия за това което са видели, почувствали и „наблюдавали“ в небето. Едни са забелязали подобие на Христовия силует и кръст, други-тъмно петно застанало пред диска на слънцето,трети твърдят, че са видели нещо подобно на пура и то било НЛО, четвърти заявяват, че са почувствали някаква странна „енергийна??“ топлина и други подобни определения, които задължително са адекватни само на личността на свидетеля.

Добре, нека да осмислим нещата. Възможно е всичко което свидетелствуват присъствалите на уникалното извънземно сборище и да е вярно до последната буква. Но, ние мислим, че е вярно също така и нашето уфологично подозрение и твърдение за липсата на рационално мислене в свидетелските разкази, видно най-вече от фактологията. Исторически е доказано и няма нужда да го аргументирам и обосновавам, че когато са налице разум, мислене, рационалност и обективност на доводите и мотивацията в човешките дела, тогава немогат да се родят мъртви надежди, с нищо неоправдани щения и очаквания и празни от съдържание формулировки, че извънземните са вече тук в България и търсят месиански посредници в лицето на новопръкналите се пророци-контактьори. Трагичното е, че те си имат и апологети!

Не мога да спестя и ще го заявя, че единствената и то емоционална реакция срещу мен заради публикацията във „Феномен“ тогава дойде от главната героиня – контактьорката и нейните протежета организирали бургаския извънземен цирк. Само и единствено защото съм демонстрирал липса на вяра в извънземните, негативизъм и скептицизъм по отношение посрещането на космическигости. Този факт не потъна незабелязано във времето, а се виждаше винаги в усмивките на прииждащите орди от чужбина, които завладяваха безнаказано държавата ни със своите сектантско-окултни учения, неомистицизъм и сатанизъм.

Аз подозирам и нещо още по-зловещо. Защо да не допуснем, че именно неканените проповедници на антихристиянизацията у нас са използвали този факт за своите пъклени „новопокръствания“ у нас, което е видно от просперитета на новоизграждащите се „църкви“, чийто сектантски названия не желая да изброявам. О, неразумний посрещачи на извънземни, осъзнайте се!

Известно е, че в Западния свят има и „Уфологични църкви“. И се моля това да не се случи у нас. Защото ако се пръкне подобно българско изчадие, никак няма да са за завиждане истинските български изследователи на НЛО и българската уфология. Мисля, че тук е мястото да изразя опасенията си от настъпващата„либерализация, сциентизация и глобализация“ при изследване на феномена НЛО. Докато все още сме на вълната на предисторията за посрещането на извънземни у нас ще изразя и личното си мнение и становище към тази наистина доста неидентифицирана категория хора, които свидетелствуват за себе си, че са контактьори! Надявам се, че по- паметливите добре помнят, как от началото на 90-те години, та чак до днес този нов „човешки вид“ първо направи бум в „уфоизявите“ си и после премина в нелегалност. А еуфорията около тях еволюира в своеобразна зомби-инфантилизация. Но нищо и никой не изчезна. По различни начини, с повод и без повод често съм бил обект на иронии, провокиран и дори унизяван най-малкото затова, че се интересувам и опитвам да вникна в същността на този уж парапсихологичен феномен-контактьора.

Имаше моменти на нерешителност, но дойде време и аз реагирах,мисля адекватно, като намерих трибуна и изразих становището си затях.Случи се така, че това съвпадна с усиленото ми запознаване и изучаване мъдростите на древния мислител Сенека. Така неговата сентенция „Нямам интерес да зная нещо, дори и най-полезното, ако само аз го зная“ ме мотивира и написах едно антрефиле за

контактьорите. Ще си призная, почти напереното ми глаголстване по този проблем тогава намери трибуна в бр.1/1992 г. на списание „Непознат свят“ със заглавие, което редакцията не промени: „Нова религия, нови пророци-контактьори и стари истини за незнанието“. С тази публикация си навлякох гнева на някой „авторитетни“ български познавачи на психотроничните процеси и състояния, но пък други окуражиха моята смела крачка, защото единствената ми мотивация произтичаше от количественият натиск на фактологическия материал, анкети, участия в експерименти и опити „на живо“, свидетелски разкази, признания и демонстрации на контактьори,информация от сериозна чуждестранна „уфо“ и „пара“ литература и най-вече от несъгласието ми с някой български „авторитети по психотроника“! Особено когато медийното пространство се заливаше от техните хипернаучни фразеологии, а те самите шумно и самодоволно използваха най-вече българския ефир за задоволяване преди всичко на егоцентризма си отколкото да внесат повече яснота в мъглата от понятия и прояви на явлението-проблем получило гражданственост като контактьор.

И сега си мисля,че заглавието на публикацията ми тогава сигурно е прозвучала на някои, като абсурдно и парадоксално изхвърляне, но в същото време си мисля и досега, че то въплащава в себе си реакция срещу безсъдържателната мътна вълна от книги, радиотелевизионни и вестникарски твърдения, информации, хипотези, теории и доказателства при което техните автори се опитват да осветлят „винаги по нов“ начин основните, фундаменталните човешки въпроси – живот, човек, Космос, НЛО, Извънземието, паранормални феномени и прояви на някой хора, но за мое и за редица други уфолози съжаление, никой досега не е намерил коректен, адекватен и обективен отговор на тези загадки.

Според мен тези и други подобни напъни у нас могат да се причислят към световния информационен потоп, чийто характеристика преди нас е точно назована – „жълта преса“, „жълт печат“, даже „жълта ТV“. В същото време мислещия българин създаде и утвърди една нова практика, стартира една нова-стара булевардно-вестникарска практика. Когато човек прочете и се запознае с нов текст или чуе ново научно съобщение, че някъде някой притежава способности да„лекува“ с дланите на ръцете, с очите си или само с поглед, с мисъл, ментално-дистанционно, безконтактно, телепатично или пък се появи нов месия контактуващ с Висш космически разум, то четящия вестник, гледащия телевизия или слушащия радио мислещ българин при всички положения има избор и трябва да избере поне едно отследните положения:

- да приеме съобщението буквално, така както правят децата;

- да обяви това съобщение за измислица отначало до край;

- да се опита за измислиците, внушенията и спекулациите,

дори под булото на мистично-окултното да потърси и открие факта послужил за основание на подобно съобщение; Според мен, последното съждение е пътят на истинските уфоизследователи и ентусиазираните откриватели на отговори за необяснимото. Убеден също така, че това важи и за всички области на човешкото познание. Иначе казано проблемът е методологически.

Историческият подход, аналитичните методи, рационално- логическите принципи и методология основаваща се на постулата, че Уфологията и парапсихологията като неин корелиращ нюанс е едно ново и утвърдило се вече интердисциплинарно направление.То е устремено единствено и само към истините за загадките около нас и с нас и може да израства в чисто гносеологически аспект, ако преминава по своя „път на растежа“ през няколко стадия (етапа). И всичко това трябва да преследва една цел – да бъдат обективирани фактите и да се издирят адекватни аргументи в полза на истината.

Известно е също така и не трябва да се забравя старата традиция,че щом някой нови идеи, предложения и хипотези за обяснение на загадъчното и феноменалното не се вписват в каноните и схемите на официалното научно мислене, веднага се обявяват за абсурд, а по-късно, когато се натрупа повече емпиричен материал се заявява, че тук има нещо и накрая след необратимо развитие на нещата в посока на новото, оригиналното и неакадемичното, но вярно и адекватно на актуалното състояние на нещата, внезапно започва да се твърди, че „това е отдавна известно“!?

Следвайки логиката на тези разсъждения и мисловни модели нека съсредоточим вниманието си върху хлъзгавата материя на сляпата вяра в новите пророци на човечеството – контактьорите. Контактьорът е божи избранник, пророк, медиум, шаман, медиатаор посредник, морален спасител на света и Земята, йонизатор на въздуха, универсален адепт на неведоми сили, футуроскопик, психометрик, днешен велик учител, совалка за минало-настояще-бъдеще и т.н и т.н. А както сочат някой данни, от твърденията и декларациите на очевидци и свидетели на „случили се факти“, ниеостаналите обикновени хора не можем да оценим достойно новата „шеста човешка раса – контактьорите“, които са осенените, призваните, достойните, праведните и вдъхновените свише! Това „свише“ обаче единствено и само контактьорите и технитеапологети го знаят, къде е, какво е, има ли го!? Ние трябва да

вярваме или да отричаме и заклеймяваме. Познат метод.

Нас не ни интересува, защото не е актуален за уфоизследвачите.Не само аз съм убеден и поради това мисля, че не е необходимо да доказвам очевидни неща. Свидетели сме на формирането и утвърждаването у нас на нов мистицизъм-окултизъм, като на мястотона старите религиозни вярвания се настаняват нови „религии“, в това число и религиозното вярване в извънземни богове и техните резиденти на Земята, контактьорите-пророци. Не мога да подмина разбира се и различните и многобройни рационални и ирационални сатанински течения, направления, формации, съревноваващи се помежду си за приоритет и доминиране при купуване на „мъртви души“, при което единствената разлика между тях е теорията и практиката на персоналния месия.

Най-добре е той да бъде контактьор с видоизменена същност и форма. Така или иначе в основата на всичко и всички процедури стои фундамента на „енергоинформационния обмен“. Иначе казано в дълбочината на проблема се разкриват някакви „резонансно-вълново-полеви“ мечти, стигащи до вселенския, космическия разум, чийто рецидив (или продукт) сме ние земните хора. Или всичко е енергия!?! имаща всеобемна, всевъзможна и всеобхватна характеристика за която вече стана дума в предните страници. Така в края на ХХ век се роди новият, но и абсурден Бог-Енергия!

Световен разум-бог във всевъзможни и всякакви енергоинформационно-полево-кибернетично-вълново и морално-етично-доброжелателно-миролюбиво оцветяване и окраска в нюансите и првъплащенията си тук на Земята, за разлика от уж добрата и изхабена от употреба стара „Света троица“ на юдеохристиянството. Това е може би най- лаконичната характеристика на това, ЩО Е КОНТАКТЬОР?!

Контактьорът-пророк пък на този космически разум е олицетворение на „безкористния, безпристрастен и обективен“ ретранслатор на вселенска информация. Той е енергийно осенен свише и е предопределен за морален спасител на нещастното!? човечество. Е, тук не мога да се въздържа и да не попитам контактьорите- пророци, техните апологети и вярващите в тях, защо извънземния бог-разум, енергия се грижи само за спасяването на човека? Поради какви причини не се отнася със същата загриженост и внимание към другите негови творения и продукти на Земята т.е. всичката останала флора и фауна? А сега ще кажа и това, тази нова религия едва ли щеше да направи „пробив“ у нас, ако не бяха налице услужливите и суетно-користолюбиви „учени“ у нас.

Както се досещате, тяхното възпитано и деликатно мълчание никак непритесняваше когото и да било. Нещо повече, именно те наложиха чрез обучени оратори понятието психотроника, вместо по-вярното парапсихология и вероятно вече са обрали „зелените“ плодове.

Пророците-контактьори са само звено от веригата на печалбарско- психотронно-екстрасензорното богоизбрано и космически детерминираното слугинско съсловие у нас. Те декларират своите „възможности“ като някакво невъзможно за другите усещане, чуване на гласове, автоматично рисуване и писане на езотерични текстове, чертежи-драсканици и поезия внушене свише, говор и изричане на квазинаучни термини от рода на: „родова мисловност, потермични кръгове в квантова известност, кардинално свързване на кортичност стерис и кводрис, токхай концертис, аплозивно изразяване на метускреидор, фразочастичност при ревис приказис и империлност, простесенус“… и много други подобни дрън-дрън названия.

Но …да спра дотук защото не си струва труда. Спонтанно възниква някакво вътрешно питане у всеки човек и е съвсем естествено до го формулирам като обобщаващ въпрос. Къде да търсим рационалното, сериозното и феноменологичното при опит  да вникнем в онтологичната и гносеологичната  форма и съдържание на твърденията на контактьорите?Само в техните декларации ли?   Къде са и как да разберем доказателствата и аргументите в тяхната, дори формална стойност? Някой, някъде, по някакъв начин докосвал ли се е до „факти“ на контактьори, особено когато твърденията им са на границата на допустимото и вероятното? Истината е, че до сега никой не поема отговорност да изрече истината за тези уж безобидни нови пророци и особено за техните апологети! Какво е това, нихилизъм, безотговорност, незнание,безсилие или проява на добре познатия ни стар и закостенял традиционализъм и консерватизъм в мисленето и практиката на съвременната наука. Мълчанието спестява лицемерието. Дали е така?

Ще видим. По-нататък ще стане дума и ще разберем, че мълчанието нее безопасно и без никакви последствия. Съобразявайки дотук написаното и отчитайки резултатите от някой мои и на други уфолози анализи плюс квалификациите направени от ентусиазирани местни търсачи на истините за феномена контактьор мисля, че на този етап са валидни следните условни обяснения на явлението контактьор с излишната уговорка за непретенциозност при квалификациите и усещани за коректност към тези субекти.

1. Хора притежаващи паранормални способности на основата на

екстрасензорни перцепции има, но те са съвсем малко на брой.

Поради своята от „бога“ дадена скромност и висок морал те почти не шумят около себе си и поради това не са известни на широкатаобщественост. Според нас типичен представител на такива хорабеше известната на всички в България „Леля Ванга“. Лично аз не се ангажирам да квалифицирам нейните проявления катоконтактьорски, въпреки че корелацията между телепатия иконтактьор е налице. Вероятно проблемът е в понятийния апарат който ни е наложен и с който сега си служим при изследване на тези феномени ,но това е друга тема.

2. В контекста на „високо“ научно обяснение някой твърдят,че феноменът „контактьор“ е и  може да бъде само човек-зомби. Всъщност най-кратката характеристика за човекът-зомби може да се разбира като за човек подложен на манипулация за променяне на съзнанието и разума му, за деформиране на психиката му до степенв която е включено и заложено елиминиране на личностния елементна съответния човек. Иначе казано, на по-разбран език човекът-зомби е човек с промит мозък. Съществува информация и вече никой не я подлага на съмнение, че лептонно-психотронно манипулиране (въздействие) върху всеки произволно или целенасочено избран човек е не само възможно, но е реална практика за някой секретни „научно-изследователски“ институти в различни части по Земята.

Съществуват сведения, че става дума за тайни „научни“ разработкии експерименти за практическо генериране на лептонни, торсионнии психотронни полета. При тези експерименти се въздейства от разстояние с помощта на специални сатанински техники, съоръжения и технологии върху който и да е произволно или целенасочено избран обект (човек) по земното кълбо. Така, че всеки от нас би трябвало да се счита за потенциален зомби-човек или по-модерното понятие – киборг. Ние смятаме това „научно постижение“ за варварско откритие и едновременно с това издевателство и престъпление срещу човечеството. Уместно е да пропомним на всеки контактьор, че трябва да поразмисли върху тези фактологически подробности.

3. Поради специфичният статут който е отреден от науката за уфолозите и определяйки ги като любители, ентусиасти, лаици и дилетанти, трябва да припомня и да се знае, че тези изследователи са пионери в областта на изследването на НЛО, парапсихологични и всякакви други паранормални явления, състояния, процеси. Въпреки повсеместния научен негативизъм или точно поради това ние мислим, че истините за „уфо“ и „пара“ феномените, какъвто е случая с контактьорите, трябва да се търси в дебрите на човешката психика, личност, патология. В същото време добре известна истина е, че границата между пси-феномените и пси-патологията е твърде размита и за наше изумление именно психиатрите, специалистите по социална психология, психолозите и други експерти  по много изискан начин и мълчаливо-безотговорно игнорират тези явления и процеси.Това твърдение не е еднозначно, по-скоро е многозначително. Проблемът е кой се чувства по-уютно и защо продължава научната мъгла законтактьорите?!

4. Вероятно за някой специалисти този феномен не е нещо ново, но за несведущия и мислещ читател ще отбележа, че отанализа на емпиричния материал с който се сблъскахме, стигнахме до извода, че контактьорите и проявите им се родеят, а вероятно следствие  на тъй наречената „гласолалия“. Това определение или характеристика е известна сред специалистите като съчетание исбор от чудо-думи или чудоговорене. Това е особено и своеобразноподреждане или свързване на срички и думи, понякога в цели изречения, някой от които са пълна измислица, хрумване или безсмислици. Има и едно много важно обстоятелство, езикът наконтактьорите е непонятен и за самите тях и за околните хора. Както е неразбираем за контактьорите така е непонятен и за техните апологети, от което пък се пораждат доста екзотични хипотези и теории. За присъствието на Световен разум или за Извънземно вмешателство се разбира, едва когато новопоявилата се способност „гласолалия“ (контактьорство, чуване на гласове) се декларира, огласи шумно и реализира от осенения свише. Има някой сериозни представители на официалната наука, не обременени от научни догми и по-либерално настроени къмнеобичайното и загадъчното, които твърдят, че има инфантилна,епидемична стереотипна, психотронична, психотична, комбинативна и прочие „гласолалия“ т.е колкото е изредено тук и още толковавидове контактьори. О, Тангра, ще изрека една опасна мисъл. Щом като в нашата страна има толкова много контактьори – видно от всички български медии – да не би Родината ни да се е превърнала в една голяма лудница или пък в държавен аквариум с бели опитни мишки-човеци-българи?! Отчитам и оценявам, че нашата позиция вероятно ще взриви  масовото вярване във феномена контактьор, но поради упоритото мълчание на всички от които зависи квалификацията му, си разрешаваме да внушим повече размисъл всред мислещите и разумни хора, като ги насочим преди всичко към категориите за патология на личността – неврози, психични кризи, психопатии, олигофрении, манийно-депресивни психози шизофрении, налудни идеи за величие и предопределеност, халюцинации илюзии и много други техни разновидности, деривати и нюанси. Не само мислим, но и сме убедени, че подобно становище е потребно и крайно необходимо при наши условия. Защото ще съдейства за уточняване анализиране и намиране на верни критерии за оценка на всеки, който декларира за себе си, че е контактьор, пророк, месия.Намираме за абсолютно необходимо и коректно, да споменем и за разбирането ни, че би било неприемливо и трудно дотук изброените определения, оценки и анализи да се екстраполират върху всички индивиди деклариращи контактьорските си способности. Нещо повече,те винаги и задължително трябва да се имат предвид, когато липсват еднозначни факти в подкрепа на афиширания феномен от който и да е. Тази логика кореспондира с възприетия уфологичен постулат, че когато няма доказателства на реални контактьорски способности,това все още не може и не би могло да бъде колкото и да ни сеиска, доказателство за липсата им. Лично мен тази логика ме изпълва с надежди.

Предстои и трябва да се извърши много по обем изследователска работа в този област. Допускам – не, тайничко се надявам, че всичко казано дотук ще импулсира много нови и млади ентусиасти да се захванат сериозно с уфоизследователска дейност и граничните с нея парапсихологически феномени. За да се включат по-агресивно в борбата за обективиране истината за феномена „контактьор“.

Ако отново се върнем при бургаският феномен „посрещане на извънземни“ можем само да се дивим на онази българска търпимост която допусна и допуска да бъде без ограничение заливана от мътилката на манипулативния поток, чийто механизъм перфектно внушава у не сведущия българин да приема желаното за възможно и реално. Тук мога да оглася предостатъчно на брой факти за наличие у нас на премного контактьори, но това едва ли ще допринесе за вникване в дълбочината и категоричното изясняване на проблема.

Дори за разконспириране на явлението. Мисля, че ще се получи точно обратното, ще си навлека още повече неприятели, особено в средите на онези, които натрупаха пари от псевдофеноменалната си дейност.Не желая да навлизам в тъмните дебри на това явление и поради друга причина. Притежавам архив с доста уникати, като „поезия внушена свише“, „живопис подсказана от Космоса“, „Произведения на изкуството сътворени под диктовката на Вселенския Разум“ и какви ли още не лудории на находчиви и здравомислещи люде, самопроизвели се в контактьори. Затова ще спестя време и място. Не защото не заслужават „достойно“ внимание, а защото проблемът с контактьорите заслужава написването на друга книга. Една книга, която трябва да остави наследство за поколенията всичко онова, което някой глобални сили реализираха и продължават опитите си за окончателното и безвъзвратно обезличаване и ликвидиране на българщината. Но един факт, едно събитие, един пси-феномен няма да спестя. Въпреки и или точно защото се случи в града в който живея – Русе!

Въпреки, че това е срам, позор и кошмар, дори по някакъв начин го възприемам и като посегателство на личното ми достойнство реших да направя тази публикация.. Защото познавам главните герой на събитието. Никакви лирични отклонения или емоционално-чувствени предисловия не мога да си позволя и затова направо ще премина към фактологията, такава каквато бе!

Местният „най-четен“ вестник „Утро“ в броя си от 9 август 1995 г.на първа страница под заглавието „На 11 септември в Щръклево каца космически кораб от планетата Криси“ тиражира дословно и без никаква редакционна оценка следната колкото сензационна, толкова и целенасочен уж обективна статия,която според мен,под формата на „дистанциране“  повече намирисва на овчедушие.

„На 11 септември 1995 г. на летище Щръклево ще се приземикосмическият планерис (кораб) на маните от Република Вестуми, планета Криси, съзвездие Цефей – съобщи вчера за „Утро“ в специална депеша контактьорката с извънземни Здравка Крумова /вече не е жива/.Полетът бил в изпълнение на родова мисия „Венерата“ с цел зачистване на атомното изригване между Стара планина и Среднагора. То щяло да се осъществи за 7-8 месеца чрез съвместна работа на космическите и земни учени. Тази атомна енергия вече биластигнала до населените с живи хора планети от съзвездието „Цефей“-Мирия, Криси и Южени, от което природата им започнала да гние, а децата да боледуват. Уредите на Мирия които работели с кристали и замервали състоянието на космическото пространство с планетите, били престанали да работят и вече излъчвали само уран – твърди г-жа Крумова, която била оторизирана от цивилизацията на планетата Криси да води диалог с хората от планетата Земя. Това разтревожило ръководителите на държавите и народите им, тъй като невежеството на хората на Земята било унищожило космическите съоръжения на Земята – досега те давали информация на звездните учени. Земното кълбо е към своя Апокалипсис – сигнализира изследователката. Преди 4 милиарда години е имало същия проблем и тогава всичко се взривило, припомня научните хипотези тя. Тогава не е имало кой да помогне (или не е искал) на земното кълбо за да запази скоростта на гравитацията си. Затова сега, когато съдбата на земното кълбо била в ръцете на България, ние сме нямали право да връщаме маните. А напротив – трябвало да им помогнем да си свършат работата – апелира контактьорката.“

Едва ли е нужно да се прави някакъв сериозен анализ на текста в тази вестникарска публикация. По-важното е да спомена, че под прикритието на уж обективно и професионално огласяване на сензационната новина, редакцията на вестника дава сигнал, подпалва огъня на предстоящата обществена истерия, чийто измерения и оценка вероятно са били нужни на „онзи който поръчва музиката и който плаща за това“!?

Друг русенски ежедневник – чието появяване в публичното пространство е също толкова мътно, колкото е неясен и произходът на инвестициите за неговото раждане – малко закъснява с идентична като огласена вече информация, но пък се прави на „по- професионален“ и оригинален, като публикува интервю с главната героиня и контактьор Радка Трифонова. В броя си от 31 август 1995г. в. „Русенски новини“ гордо и по-нахакано поставя заглавието „Ядрено огнище в България ще причини апокалипсиса“, като пояснява в подзаглавие, че „Извънземните искат да дойдат тук, за да спасят земята ни от гибел, твърди русенка“. Не мога да спестя едно многозначително обстоятелство, а може би трябва да го спомена само“в скоби“. По това време аз също работех в екипа на този вестник,но шефовете-редактори целенасочено и безпардонно омаловажаваха съществуването в града на уфологичен клуб и  пренебрежително игнорираха настояванията ми за публикация във връзка с предстоящата уфоистерия.

Тук е мястото да кажа и изясня, че нито на вестника, нито на журналистите се дължи тази „сензационна находка“. Контактьорката се самопредлага и съгласява на това интервю, каквото по принцип тя никога на дава за медиите и категорично отказва да разговаря със сериозни анализатори и уфоизследователи. Това твърдение не е голословно, но за него ще стане реч малко по-късно. Тук представям интервюто дословно и без никакви съкращения, като моля читателите да се задълбочат в смисъла на изречените слова. В същото време нека си припомнят и не забравят сходствата на контактьорските словосъчетания и набора от патологични, психиатрични и граничните им характеристики, за които вече говорихме. Не бива да пренебрегваме уфологичните информации и данни от зомбирани хора-свидетели, които твърдят, че са били обект на химическо,психическо и технотронно издевателство. Тези сатанински „научни“експерименти вече дори не се крият и отричат, а вероятно продължават да се извършват с още по-голяма прецизност и ефективност. Лично аз съм убеден, че това обстоятелство не само,че е нагъл цинизъм, а е истинското лице на науката. А в нея вярват повечето хора по света и не могат да възприемат каквито и да е критики и заклеймяване, защото науката е един нов мит. Култът към този мит има своите реални и видими измерения. Наукофилите не се интересуват – примерът с вестникарските „новини“ за предстоящо посрещане на извънземни – от зловещите резултати след зомби-експерименти, от находките на уфоизследователите които предупреждават за последствията от такива издевателства. Те благоговеят само пред думата наука и звучните научни титли и звания. За тях самата дума наука е равнозначна на Бог. Науката еБог!

Но, парадоксалните противоречия какъвто е случаят с цитираните вестници не може да не бъдат забелязани от непредубедени уфоизследователи и анализатори. Защото колкото редакторите им залагат на науката,толкова тя не им е нужна при огласяване на скандалните им  публикации за „посрещане на извънземни“. В същото време, ако вестникарите бяха коректни и трябваше да предоставят трибуна на уфолозите за да внесат повече яснота за извънземният спектакъл, но не би. Вероятно някой иска точно така да бъде!?

…“„Русенката Радка Трифонова е родена през 1948г. в селоШироково (Русенско). Твърди, че е единственият човек на Земята с когото извънземната цивилизация – мани, населяваща планетите Мирия, Криси и Южини от съзвездието Цефей е установила контакт. Чрез генетична връзка с учен от тази цивилизация, Трифонова  получава информация за историята и сегашното състояние на Земята“- това е кратката визитка на главната героиня в уводната статия на вестника.

“ – Твърдите, че началото на днешния българин е космическо, каква е информацията, която сте получили по този въпрос?- Генът на прабългарите е изпратен на Земята от маните, за даоцелее расата на Славар. Славар е бил учен, който измерил и защитил нашите жизнени клетки и принесъл този ген на Земята с експедиция на маните от държавата Авенусам, която сега се нарича република Веусттуми. Космическата система на звездните хора се е приземила в земите на днешен Судан през 403 година на новата ера. Целта на експедицията е била да се спаси човешкия ген от загиване и да му се вдъхне нов живот, защото по онова време той е бил пред гибел. Резултатът е създаването на българите и българската държава. Българският народ макар и поробван през вековете е успял да оцелее и да се съхрани. Това е станало с помощта на маните,които винаги са се молили на Бог за нас. Те са ни посещавали със своята Манна небесна.

Малцина се досещат, че този израз произлиза точно от маните.Маните са в космическата база край село Широково, където има камион-уред, който дава сигнали на планетата Криси за здравословното състояние на Земята. Учените от Криси в продължение на много години са търсили техническа връзка с България. Многобройните антени обаче се оказали безсилни да преодолеят огромните разстояния. Тогава големия човек и учен Риверсу Сеуейн залагайки себе си, постига генетическо сливане с мен. Това е най-голямото постижение на световната наука от космически мащаб. Точно по тази линия от много време насам космическите хора ми предават, че нашата планета Земя се е запътила към своя втори Апокалипсис.

- Кога според учените от Веустуми ще настъпи този апокалипсис

и каква ще бъде причината, която ще го породи?

- Според изчисленията на космическите учени гибелта на Земята

и хората, които я населяват ще настъпи твърде скоро. Възможно е това да стане догодина. Причината е в самия човек. Унищожавайки природата на планетата, земния човек унищожава себе си. За никого не е тайна, Земята ускорява скоростта на гравитация и не се движи вече, а пулсира като ембрион. Причината е в атомното огнище между Стара планина и Средна гора. То изпълва въздуха и околоземното пространство с частици хелий, букатий, нитий, целий, сяра, оканий и много други вещества, които се наслояват в клетките ни. Това е причината природата ни да умира, а човешкия ген да започне да се изменя. Вследствие на това се изменя и психиката на човека. Той не иска да знае повече нищо не иска да чува, не иска да живее. Бумът на екстрасенси и контактьорики в България през последните годининяма нищо общо с космическата гениалност на нацията ни. Причината е в това, че огнището на ядреното изригване което ще породи апокалиптичното разпукване на земното кълбо е в България. Според космическите закони здравият и жизнен човек е със затворени клетки и чакри. Само така той може да живее и работи пълноценно.В момента обаче клетките и чакрите на земния човек са разтворени. По този начин ние убиваме не само себе си, не само Земята, но и всички останали звезди – Мирия, Криси, Южини – където работят и живеят хора като нас. Те също имат деца, жени, майки баби, дядовци. И те са тегловни като нас. В техните вени тече същата кръв, като нашата. Те също са изградени от полимерни светлинни сигнали. Затова техният живот става тревожен като нашия.За разлика от нас обаче, маните живеят, искат да живеят и техните космически учени от години дават сигнали към Земята, че планетите ни загиват. Атомното огнище между Стара планина и Средна гора трябва да се запои, за да се предотврати апокалипсисът.

- Вие информирали ли сте институциите, които се занимават с космически проучвания?

- Хиляди договори идваха чрез мен от република Веустуми до България с искане на виза за официално приземяване. Записах всичко, което ми диктуваха. Оформях го в документи, които изпращах до Центъра за космически изследвания и Президенството на Република България. Пръснала съм хиляди левове, за да бъда на всяка от предварително обявените срещи с маните.

(Напомням на читателя за Бургаското посрещане и другото  летището където извънземните ни пратиха за зелен хайвер – авторът.)

„Всеки път отивах с надеждата, че планеристът на маните ще се приземи и ще видя щастливото лице на мистър Сеуеюн – учения който посвети двайсет години от живота си за подготовката на мисията „Венерата“. Всеки път обаче си отивах огорчена от невъзможността маните да се приземят, защото нямат официално разрешение от държавата ни. Огорчена съм от неверието на земният човек и от наивността му, че е единствен в цялото космическо пространство.Времето обаче не чака. Часовниковия механизъм застрашително тиктака и ако маните сега не се приземят за да изчистят атомното огнище, гибелта на Земята и на всички планети свързани с нея, ще ни тежи на съвестта.“

- Какво представлява мисията „Венерата“, която маните искат да предприемат на Земята?

- „Мир, хляб, живот, истина!“ е девизът с който космическите хора идват към България. На 23 август планеристите на маните са излетели от република Веустуми и вече пътуват към нашата планета. Делегацията ще бъде представена от президента на републиката Алтавичи Коними, президента на обединените държави от планетите Криси, Мирия и Южини – Риверсу Сеуейн. Освен това с тях ще пътуват представители на сената на република Веустуми и голяма група от деца. Президентът на Веустуми ще носи гълъба на мира, а децата са приготвили подаръци за своите български приятелчета и за всички, които ще отидат да ги посрещнат на летището. На 11 септември тази година, точно в 11 часа планеристите на маните ще се приземят на гражданското летище в село Щръклево. Гостите ще искат официална среща с Желю Желев и премиера Жан Виденов, за да бъдат подписани официални договори за зачистване на атомното огнище. Освен това, ако се постигне споразумение между нашите две републики, маните ще построят в българия две клиники за лечение на генетични увреждания, рак, СПИН и други нелечими и труднолечими болести. Маните ще внесат още медикаменти, летящи коли които не изпускат вредни газове, електронни комбайни, абуленти за хващане на слънчева енергия. Специално за русенци маните ще построят със собствени средства църквата „Всех светих“ и ще донесат 300 милиарда корбис финии (1 финия е равна на 100 лева) за образуване на фонд за защита на  природата и децата. Народът на Веустуми иска да помогне на земната България да се развива, за да не подсмърча тя пред вратите на Европа, а напротив, хората от целия свят да идват тук и да се лекуват и учат, защото ние ще получим в изобилие космическо знание. Това ми продиктуваха лично президентът Киничи, а когато той каже нещо, думата му на две не става.“

И така, поемете си въздух. И не бързайте с изводите. Имайтеоще малко търпение, защото сега ще ви запозная с пълния оригинален текст на писмо-обръщение от космическите посредници-контактьори до всички русенски медии във връзка с предстоящото извънземносъбитие. Словесността на извънземните ретранслатори-контактьори е специфична и затова моля да ме извините за нежеланието ми да внесаразбираемост в текста. Нали съм длъжен да бъда коректен и не мога да си разреша волността да редактирам и „превеждам“ на разбран нормален език съответните названия, определения и квалификации.

„Гостите от бъдещето идват с обич и мир с обич и мир трябва да ги посрещне и България. Според последната информация, получена от „звозд-линията Риверсу-Сеуейн, Радка Трифонова“ на 23 август 1995г. в 11 часа българско време преди обяд, от космодрума на Междугалактическия център АДИМИ (република Вестуми, планета Криси, съзвездие Цефей) излитат 8 космически планериса, изпълняващи научна родова мисия „Венерата“.

Целта на мисията е да се изчисти и запои атомното изригване между Стара планина и Средна гора в обсега на селищата Крижава, Сенар, Любица и Царичина дупка. Космическите планериси ще изминат разстоянието от Криси до Земята, измерено с галактична мярка „34 светлома хилом в Кария“ в продължение на 19 денонощия. На русенското гражданско летище Щръклево те ще пристигнат на вече обявената дата – 11 септември в 11:00 часа българско време, преди обяд, 1995 г. Планерисите с които пътува 140-членна делегация, включително и 40 деца са пътнически от типа „АУМ“-кораби предназначени за приземяване. (За разлика от типа АУА, които са изследователски и не кацат на земята, неправилно наричани НЛО!) Корабите от типа „АУМ“ имат форма на чинии, използват протонно (кум) гориво и се движат със средна скорост 7,666 км/сек. Космическата делегация се води от президента на държавите от Венеца на трите планети Мирия,Криси и Южини – Риверсу Сеуейн и президента на република Вестуми Коничи. Космическите хора идват с обич и мир на Земята. Физически те изглеждат като земните хора – високи, стройни с красиви лица. Всеки който желае може да отиде на летище Щръклево да ги посрещне, стига да не носи оръжие и да не създава паника. Земните хора не бива да се страхуват от облъчването, защото телата на космическите гости са като земните. Космическите кораби работят със селенови двигатели и не създават гама и други облъчвания. България трябва да посрещне с обич и мир звездните хора, защото те не само ще запоят атомното огнище, но и ще помогнат да изправим икономиката си на крака.

Предаде: Риверсу Сеуейн. Прие Матери родов сигнал: Радка Трифонова

Истинността на информацията е потвърдена от Сената на република Веустуми.“

По наши сведения и уфологично непотвърдена информация, товапослание е тиражирано и изпратено до висши държавни институции и ведомства в България. Кои са адресатите, кога са получили документа и как са реагирали и въобще дали са взели отношение, досега не знаем!

Но, така или иначе сигнал за експеримента е даден.Шишето пълносъс скрития дух на социалното недоволство тогава е отворено. Точноот пресата! Масовото битово неблагополучие, всеобщата социална психоза от неизвестността, а двете заедно с характеристика на необуздано и изтървано уж от контрол състояние на обществото може би целенасочено регулирано, манипулирано и контролирано е вкарано в капана на самозаблудата. Емоционално-социалната енергия вече трудно може да бъде укротена и вкарана в рамките на заплануваното и програмираното. Шансът и желанието на вестници и журналисти да напълнят първите си страници със сензация стана реалност и те се изявиха отлично, но не като професионалисти, а като доказаха пълното си невежество по проблема. Убеден съм, че и до ден днешен те не осъзнават каква страшна услуга направиха на уфоскептиците. Иначе казано пресата сложи най-големия препъникамък на уфологията и окончателно съсипа ентусиазмът на изследователите на НЛО. Не е безполезно да се знае, че без изключение местните медии категорично не желаеха да се чуе гласът на местните уфолози, които бяха запознати с този масов експеримент за „посрещане на извънземни у нас“. Без изключение всички пишеха и говореха в прав ред, без условности, без метафори, без иронии и без абсолютно никакви анализи и оценки. Инерцията взе връх над всичко или поне така изглеждаше. Напрежението сред населението прогресивно нарастваше. Мисленето отсъстваше. Очакването на извънземните предопределяше всичко което се правеше в града. Групата на контактьорите и особено актуалните ретранслатори на информацията за извънземното пришествие стана злободневната тема на деня и ги определяха като уникалните българи, поради което бяха наблюдавани под лупа.

Няма нужда отново да повтарям имената на вестниците и кой какво и защо е писал. По-важното е,че след експерименталния сигнал след алармиране и вдигане в тревога обществеността, че предстои посрещане на извънземни край Русе, масовата психоза, масовата истерия стана добър повод за скептиците да излеят всичката си злобна уфоирония, уфосарказъм и…  И забележете върху кого -върху ентусиазираните местни уфолози. Така наречените „информационни средства“ като, че ли бяха невинни, безпристрастни и подозренията срещу тях бяха изключени. А циркът, извънземното шоу, а според мен мащабният експеримент предстоеше и русенската общественост беше разделено, съвсем условно на три групи. Най-много бяха онези, които не знаеха каква позиция да заемат и какво отношение да имат към „сензацията“ и трябва да спомена, че сред тях се ситуираше местната интелигенция и всички четящи, информирани и мислещи граждани. Другата група включваше склонните да приемат желаното за възможно, т.е желаещи да се убедят в уникалността на контактьорското богатство на Русе и всякакви други групички хора, които или не можеха да се отърват от наивността си или по инерция вярваха и се предоверяваха на вестниците като най- точен, адекватен и обективен източник на информация. Тук следвагрупата на голяма част от русенците сред които на първо място трябва да се поставят представителите на всезнайковците от масовите средства за информация. Това са хората за които вбългарският език има много хубава дума – сеирджии!Няма защо да спестявам и в никакъв случай няма да го спестяили пропусна, защото би навредило на уфологията, а именно, че сред русенци имаше и хора, които наистина вярваха, че чудото ще стане! Че извънземните ще дойдат, ще кацнат и нетърпеливо очакваха деня и часа на извънземното пришествие. За огромно мое и на съподвижниците ми в местния уфологичен клуб съжаление, не ни беше дадена трибуна и не успяхме да кажем истината за извънземното шоуна русенската общественост. Нашите съграждани не можаха да разберат истината и същността на това „извънземно издевателство“, защото не знаеха нашата информация за контактьорските провали и извънземните издънки на пророците-ретраслатори. Само и единствено защото местните величия от медиите не ни допуснаха, по-скоро не предоставиха трибуна за да кажем уфологичното си становище, което не се вписваше в „сензационната политика на медиите в града“ -призна пред мен чак след 2 години един от главните редактори на ежедневник с най-голям тираж в града. Това било така, защото всички искали лудия цирк да се състои, искали да има шоу, искали да държат положението в свои ръце и да контролират „истините“ за извънземните. Аз пък сега си мисля, че освен всичко друго саискали да държат в ръцете си и гадните зелени финикийски хартийки, превърнати пак от самите тях в нов български култ.Само от съображения за коректност към бъдните уфолози иобективност към фактологията, ще спомена някой от водещитезаглавия от първите страници на вестниците тогава.

Вестник„Пловдивски новини“ в броя си от 6 септември 1995 г. пише согромни букви над „главата“ на вестника, че „Извънземни ще ни гостуват на 11 септември“. В същото време съименника му и родова издънка „Русенски новини“ на същата дата е още по-категоричен иобстоятелствен, като информира, че „Извънземни ще кацнат край Щръклево на 11 IХ, военни летци ще ги дебнат над облаците, полиция ще ги очаква“. Наистина за редовия читател такава публикация звучи толкова правдоподобно, че си спомням как когато правех анкета за събитието един русенц ме попита, дали вестника не е в организационния комитет по посрещането!? Ужас! Същия русенски ежедневник, вече на 11 септември 1995 г. пише дословно и отново на първа страница водещ материал: „Извънземни щели да кацнат днескрай Русе“. За да няма и капчица съмнение в читателя-русенец се уточнява в подзаглавието: „С 8 летящи чинии идват, официално посрещане искат“. На следващия ден когато всичко е отминало, емоциите позатихнали и удовлетворени, вестникът отново на първа страница продължава темата и пак водещото заглавие с огромни буквие: „3 000 русенци чакаха напразно извънземни“.

Според вестникарската практика има и доуточняващо подзаглавие за всички,които са пропуснали да се осведомят напълно по посрещането:“Полицията спаси от линч излъгалите ги контактьори“. Не може да не сте забелязали скритата ирония и злъчна позиция! Но въпросът е към кого е отправена. Мисля, че индиректния адрес е уфологията, уфолозите и феномена НЛО!?

Убеден съм че всеки самоуважаващ се уфолог няма да паднетолкова ниско и да се заеме с анализ и оценка на тези непочтени писания затова аз също се отказвам и спестявам коментариите си. Друг, уж по-авторитетен местен ежедневник, вестник „Утро“ в броя си от 12.IХ.1995г. не иска да е „по-ниско“ и също се стреми

да е на висота. На първата си страница излиза с публикация която е водещ уводен материал с огромни букви на заглавието. Но се стреми към оригиналност и графично подрежда нещата в друг порядък, дори с риск да се размине с „официалните цифри“, които се съобщават и от столичните ежедневници. Заглавието е кратко, лаконично и носи главната информация: „Военни спряха полетите заради извънземните“.

И забележете уточнението което е по-интригуващо, защото е над заглавието с дребен шрифт: Над 2 000 души вчера чакаха спасителите ни от Космоса, които не дойдоха“. Вероятно и само междумедийната конкуренция е провокирала и стремежа към повече оригиналност, защото има и доуточняваща, смайваща и авторитетна бележка на вестника под заглавието: „Фоторепортер от планетата Криси правел снимки от въздуха“.

Категорично се въздържам  от какъвто и да е коментар, само защото не желая да обиждам никого, а най-малко приятелитефоторепортери. Нима допускате, че местния ТV-център ще пропусне възможността да запечата на видео лента такова събитие? Тази русенска медия също имаше екип, който да отразява шоуто и своевременно информира местните ТV-зрители за събитието. Така да се каже, не остана русенец който да не е убедително информиран, че наистина в Щръклево се е състояло масово посрещане на извънземни.

Но, забележете, никакъв научен коментар от никого. Този факт е колкото многозначителен, толкова и еднозначно прозрачен за уфолозите ни. Някой има интерес науката да мълчи, някой има интерес да няма НЛО, уфология, уфолози и в същото време да има слугини-медии. Централната, национална българска телевизия също е излъчила в ефир информация и кадри от събитието. Аз не съм ги гледал и не мога да коментирам какво, колко, как и защо е показано. И софийските така наречени централни ежедневници  взеха участие в маскарада и лудата надпревара за огласяване на русенското чудо. Времето вече и изличило някой нескопосани писания от онова време за този експеримент, но все още пазя в архива си някой щури заглавия, като например: „Посрещачка на извънземни си крие бюста“, „Извънземните не дошли, защото не ги чакал Желев“,“Момиче можело да изплаши гостите от планета Криси“ и други подобни, които според мен едва ли могат да променят общото впечатление от реакциите на централната преса. Посоката, квалификациите и отношението на всички към  събитието е еднаква и тук няма да изпреварвам уфологичните изводи. Ще продължа и ще спомена само, че както си е редно и модерно имаше и вестникарски анкети – а те впрочем нямат нищо общо със сериозните и истински социологически анкети – в които обобщаващия въпрос беше: „Защо извънземните ни подминаха или не кацнаха“, „Кой е виновен за провала на извънземното кацане“ и т.н. все тъпи, подвеждащи и насочващи към двусмислие въпроси. Не намирам за полезно и  за да не банализирам обстоятелствата с посрещането на извънземните в Щръклево на 11.IХ.1995г. спирам да изреждам кой, как и защо е бил въвлечен и се е включил в масовизирането на експеримента за извънземно пришествие край Русе. Има и нещо изключително смущаващо във връзка с документирането на този знаменателен за Русе факт. Все още се питам и не мога да си отговоря, как е възможно, какви са мотивите и има ли научно оправдание, когато един учен без да има някакви специални интереси към уфологията целенасочено отделя място в своя сериозна книга за да остави за историята това събитие. Ще си разреша да цитирам това послание за бъдното поколение, спазвайки особената словесност.

„ЗАЩО НЕ КАЦНАЛИ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ В ЩРЪКЛЕВО“

„Тука нали казаха преди време – ще кацнат извънземните в Русе на летището. На Щръклево, де. Вестниците зеха да пишат какво щяло да бъде, как щяло да ги посрещнат, какво – като делегация. Че военните скрили самолетите да не се плашат и да дойдат. Тука сумавреме за тях се приказваше…Бурянка ходила да чака извънземните при Щръклево да дойдат.

Пък там – човек до човека: Ама и полиция имало… въоръжени.Ще стрелят ли, какво ще правят не зная. Пък то народа са събралкато на сбор – чакат ама ожадняват и огладняват. И гледай какви пари направиха ония с кебапчетата и бирите. Ама там хора – селяни с каруци, от града с извънредни автобуси дошли, както пускат за събора на Текето. Пък тия гадателките били с охрана – да ги варди от извънземните сигурно, щото нали с тях ще контактуват те нали контактьорки били. И по едно време една баба рекла – Ето ги! Че кат се юрнал народа, гледа – само облак. И тъй на два-три пъти и накрая се разотишли. А извънземните не кацнали, защото при посрещането не ги чакали с кръст, бяло знаме и венец. Така казал някой. (Инф: Мария Богданова 1925 осн.обр.Зап.Н.Ненов)“

Това е документ от иначе сериозната книга-сборник „Русе – портрет на века“ издадена 2000г., съставител и редактор Николай Ненов в чиято добросъвестност и коректност лично аз не се съмнявам, но все още съм подозрителен, дали идните поколения и надявам се бъдещи уфоизследователи, ще могат да получат адекватна представа за всичко онова, което се случи пред септемврийския ден на 1995г.?  Не съм убеден,че именно от тази книга те ще могат да си направят адекватни изводи за похищението над русенци? За сведения само на уфоизследвачите! При посрещането на извънземните в Щръклево самолетите не са спрели заради шоуто, а защото точно в 12:00 часа полетите бяха прекратени, тъй като е време за обядване и военните спазват графиците си – повече от разбираемо е, а и моите допитвания до шефовете на летището доказаха това важно обстоятелство. Полицията също така беше там, но не за да пази контактьорките от извънземните, а от тълпата, което се доказа от фактите! Спирам дотук, защото не желая да се превръщам в критик на тази иначе добра и професионално направена книга.

Впрочем, притежаваме наш собствен видеофилм-документ за уникалното събитие заснето от местен уфолог, плюс много автентични фотодокументи. Поради това завършвайки описанието на този зловещ експеримент с русенски граждани – няма как иначе да го определя, ще си разреша да споделя някой лични впечатления, съображения и становища, които трябва да се разбират само като позиция на човек познаващ лично главните герои-контактьори и познаващ не само предисторията, но и всички подробности около подготовката, реализирането и резултатите от това необичайно извънземно събитие у нас. За съжаление главни герои в него бяха контактьорите от Русе!

Всичките ми съмнения, догадки, предположения и дори риторични засега обвинения са в посока към един мащабен научно-технотронно- дистанционен, но добре планиран експеримент „на живо“ за дезинформация манипулация и реализация на секретна програма за зомбиране на огромна група хора. За съжаление това е моят град Русе! Според мен, никакви разумно-логични аргументи не могат да оправдаят „извънземното посрещане“ и всякакви други доводи срещу нашата хипотеза се сблъскват с научно известните факти и информации по света, че такъв експеримент не само е възможен, но е правен в редица държави. Все още се дебатира въпросът, кой, как и защо стои зад тези сатанински „научно оправдани“ експерименти, но никой не оспорва реалността им. Никой вече не говори за научна фантастика и вероятност, а за възможности на съвременните технологии. И ако всичко това е точно така тази констатация не може да ме спаси от срамът, от позорът и от падението ми на русенец, още повече, че дълги години се занимавам с НЛО и поради това познавам добре събитието около „посрещането“ на извънземните в Щръклево. Затова колкото и да е нескромно твърдението ми, мисля, че това си беше един успешен зомби-експеримент и анализите от резултатите трябва да ни отведат някъде в дебрите на онези сили и фактори, които имат власт над медиите и които всъщност са техни собственици и работодатели.

Пълна глупост е тиражирания мит, че има независими, свободни иобективни средства за информация. Защото един вестникар, един журналист у нас работи за работодателя си, а не за обективното представяне на факти, процеси и събития, дори те да са в света на уфологията или да се отнасят до конкретен НЛО! Във връзка с прецедентите за контактьорските-извънземни послания и описаните тук, история и предистория за посрещане и пришествия на неземен интелект, не е излишно да припомним и безумията във връзка с „Голямото копане в Царичина“. Някой уфолози се опитват да направят връзка с двата „прецедента“, а аз мисля, че Царичина също е зомби-експеримент, но от друг порядък: Ето защо в мен напира желанието да направя не толкова генерален анализ на „случаят Русе“ колкото да потърся аналози в световната уфология и да разберем, че когато става дума за НЛО и корелиращите с него феномени, вече има достатъчно данни и информация от които става видно, кой, как и защо се опитва да манипулира, дезинформира и да дискредитира феномена НЛО и уфологията. Не мога да не призная, че главната ми мотивация произтича не толкова от маразъмът за русенската извънземна дивотия, колкото от възможността ми като скромен търсач на уфо-истини , докоснал се до безпардонността на съвременните все още секретни, но реални възможности за тайни технологични експерименти.

А всичко това става защото не можем да осъзнаем, че сме опитни бели мишки на „модерната наука“. Защото все още не можем да оценим унижението на което сме подложени и как ни карат да губим чувството си на нормални хора. Защото сме отвикнали да мислим. Защото инерцията все още ни принуждава да вярваме безусловно на медиите. Ще припомня, че Русе беше вече обект на химическо манипулиране и в продължение на 10 години бе в „лапите на хлора“, докато се стигна до масово изселване и миграция на населението. Сега се извърши психотронно-контактьорски експеримент, също така успешен. Освен всички други резултати, аз мисля, че главния е налице – в Русе вече никой не се отнася сериозно към каквито и да е информации за НЛО!

Ако задълбаем по-дълбоко и направим по-мащабен анализ на най-големият пси-експеримент у нас, който според мен има характер на успешен зомби-експеримент в Русе под кодовото название „Посрещане на извънземни гости от Космоса“ не може да не стигнем до също така мащабни и фундаментални въпроси към собствената си съвест. Защотое почти закономерност всеки нормален човек да се терзае от такива въпроси и да дири отговорите им в човешката опитност, а не да се доверява на анонимни публикации и коментари във вестниците. Например, кой, как, защо и дали е приключил пси-експеримента в Русе? Когато се опитвам да вникна в отговорите на този въпрос, не мисля дали е важен огласения брой  посрещачи на извънземни на летището в Щръклево, нито дали военните полети на самолетите са били спрени заради извънземните (защото аз със сигурност знам, че полетите не са били спрени заради извънземните, но никой не ме епитал за това) нито дори кой вестник какво и защо е написал за това или онова. В мен асоциативно напира отговор, който е свързан със спомена, че през същата година по целия свят беше излъчен от всички телевизионни станции документалния филм за т.нар. „Аутопсия на извънземното от Розуел-САЩ“. Опитвам се да направя връзка с това събитие и всичко което се случи в Русе. И лично за мен тези две събития не може да нямат един и същ корен, като уфологични обекти!

За съжаление този филм не беше показан по българската телевизия, което пък е добър атестат за „актуалност и професионализъм“ в този институция но в същото време доказва, кой и как държи настрана от общественото внимание световният уфологичен интерес към този факт. Въпреки и независимо от това, българските уфолози се запознаха и знаят всичко за този документ. Местният уфологичен клуб запозна обществеността и организира публична дискусия по проблемапроизтичащ от филма.

Фактологията на филма раздели мненията на хората и е добре, че е точно така. Това обстоятелство не само не обезцени уфологията, а напротив, засили ентусиазмът на уфолозите да търсят по-адекватни оценки и квалификации на събития, като посрещането на извънземни и други уфофакти. За съжаление този уфоентусиазъм не е известен на широката общественост, която все още разчита да разбере истината за НЛО точно от тази посока, откъдето никога не може да „изтече“истина.

Аз и моите съратници стигаме до не толкова парадоксалния извод, че точно определени фактори и институции, както са били заинтересовани в България да не се показва и тиражира масово документалния филм „Аутопсията на извънземното“, в същото време им е било по-изгодно и точно затова целенасочено са се стремили да се шуми колкото се може повече за случая „посрещане на извънземни край Русе“, за да бъде експериментът изчистен от всякакви информационни шумове. Някой може да прояви подозрение към подобна логика и паралелен анализ, но аз съм убеден, че не само има успоредна логика между двата факта, но и че този паралекореспондира с нашите подозрения и догадки, кой, как и защо дезинформира, манипулира и промива българските мозъци. Абсолютно никой засега не успя да докаже, дали американскитеспециални служби не са пробутали или по-точно подхвърлили на Рей Сантили-човекът притежаващ правата за разпространение – филмът за катастрофата на НЛО и последвалата аутопсия на извънземното. Имаме ли право да мислим за огромна и перфектна дезинформация. Дали е случайно и как стана така, че по цял свят едновременно беше показан документалния филм за „Аутопсията“, а у нас  това не се случи?

Сериозните уфолози все още твърдят, че филмът има характеристиките на автентичен документ, но и съдържа нюанси на професионален фалшификат. Аз обаче си мисля, че резултатът който са очаквали всички онези, които плащат за тези манипулации е постигнат. Целта е оправдала средствата! Масовият човек, широката общественост повече никога не биха взели насериозно дори и най-обективните съобщения, информации и факти за НЛО и извънземни! По наше мнение, а и според информацията на изтъкнати световни уфолози, специалните секретни институти и лаборатории вече спокойно могат да извършват тайните си експерименти и изследвания на феномена НЛО и корелиращите с него загадъчни процеси и състояния. А това е точно така, защото феномена НЛО е окончателно компрометиран и дискредитиран от този филм!? Не трябва да забравяме, че в този глобален процес, добре се представиха и нашите медии като свършиха „добра“ работа по случая „Посрещане на извънземни в Щръклево край Русе“ не без подкрепата на войнстващите скептици и наукофилите. Сега вече НЛО е запазен периметър за изследване само и единствено за тях. Не знам доколко те сами сивярват и дали подобни успехи не са „пирови“.Веднага искам да направя едно уточнение. За сведение на онези до ден днешен не назовани от никого сили и фактори – защото е страшно изричането на някакво име, признават някой автори – които искат да държат монопола на истината за НЛО и извънземните. На летището в Щръклево присъстваха по наши сведения не по-малко от 5000 души и не ми се вярва в Русе да има толкова много луди. Не мога да повярвам, че толкова много хора случайно, спонтанно са проявили масова истерия и халюцинация. Нашите анкети показват, че мотивацията на повечето хора присъствали на летището е повече от рационална и поради това е трудно да се допусне, че днешния българин в повечето случаи груб материалист и атеист може „да се хване на извънземната въдица“ три пъти подред – Бургас, край Пловдив, Русе. Мисля, че русенският екип-контактьорки вероятно и по чисто човешки са търсили и намерили своя социален, емоционален, духовен и душевен отдушник за наслоилите се у тях тегоби на деня. Тук проблемът е, как тези които са провеждали зомби-експеримента са избрали точно тези индивиди. Определен уфологиен интерес е и технологията за подбор на обекти-субекти за емпирично доказване на методологията за активиране на масовата емоционална „извънземна“ екзалтация в Русе. Убеден съм, че всичките тези сатанински процеси не могат да бъдат реализирани ако не бъдат въвлечени „безобидните“медии. Вероятно някой журналисти не подозират в какво са въвлечени, но нека да помислят защо именно те бяха допуснати на летищната писта в Щръклево?!

Завършвайки ще кажа категорично: В Русе вече никой не може и няма да говори и пише сериозно за НЛО, за извънземни и други взаимосвързани с тях загадки и феномени. Целокупният цинизъм на това състояние на нещата сега е, че всички опити на местните уфолози бяха и ще бъдат обект на постоянен присмех, иронии инаучно нюансиран сърказъм, особено когато се появяват нови факти,нови свидетелства и прояви на НЛО. Така светът на тайнственото, необяснимото загадъчното и особено феноменът НЛО според нечий сметки „спокойно“ отиде в небитието, докато специализираните институции спокойно ще извършват не толкова хуманната си дейност.

При тях няма място за ентусиасти, за дилетанти, за лаици и хора със собствено мислене, пък било то и авангардно и полезно на човечеството. Уфологията и уфолозите не бива да си въобразяват, че в борбата за истината за НЛО няма да има и „жертви“. Не само е възможно, но е твърде вероятно аз да съм един от многото, които садръзнали публично да изкажат подозрение си към някой уфоистини, поради което не бива да има никакво съмнение, че ще бъда „научнонизвергнат“ именно от онези все още от никого неперсонализирани и не назовани уфоинквизиторски фактори.

Може би за собствен психологичен комфорт ще припомня изящната народна мъдрост: „Който се бои от мечки да не ходи в гората“. Все пак заради пълното разсейване на медийната мъгла около събитието на 11 септември 1995 г. ще се опитам да представя истинската същност на злокобния феномен „Посрещане на извънземните край Русенското летище Щръклево“. Преди всичко някой беше се погрижил и осигурил редовен обществен транспорт до летището. В същото време към авиогарата се проточи дълга върволица от личниамтомобили, като най-любопитната гледка беше присъствието на каруци с конска тяга.

Народът започна да приижда сутринта към 8:00 часа и към 10:00-10:30 часа площадът пред авиогарата и заграденото пространствооколо летателните писти заприлича на карнавална сцена-шоу-шествие. Амбулантните търговци със съответните „бира-скара“ и другиориенталски сергии също бяха инсталирали своите подвижни полеви бюфети. Гледката беше впечатляваща и тъжна. Единствените разговори гравитираха около въпроса – в колко часа ще кацнат? Само журналистите някак самовъзпроизвели се уж в „четвърта власт“ имаха достъп до главните ретранслатори-контактьорите и можеха да получават ежеминутна информация, кога ще пристигнат извънземните. През това време нагнетената от дългото чакане и непоносимата жега посрещачи започнаха да проявяват нетърпение. Стигна се до неконтролируемо дюдюкане, викове, псувни, нелицеприятни ругатни и се появи тенденция към преки закани за саморазправа и дори някой гласове призоваваха към линч над всички, които са организирали този безобразен цирк. Самите контактьори постоянно „влизаха и излизаха“ от контакт с извънземните и надлежно уведомяваха представителите на медиите. Изведнъж някой „откри“, че обявения час отдавна е изтекъл и настана паника. Започнаха спешни проверки от навигационната кула за вероятни обекти в небето. След това връзката с контролните полеви военни служби, обезпечаващи учебните рутинни полети бяха предупредени да спрат полетите, защото всеки миг предстои кацането на извънземните. И чудото се случи… Командирът на поделението спира полетите, защото вече е 12:00 часа и е време летците да обядват и починат до 13:00 часа.

Това е истината за спирането на полетите, а не както някой имсе беше приискало и така го огласиха. Така или иначе никой не се приземи, никакви извънземни не кацнаха. Лично аз влязох във връзка с радионавигационната кула и разбрах от тях, че няма нищо обезпокояващо в небето. Никакви „податки“ не са регистрирали с радарите и може спокойно да се оцени обстановката като несериозна и лично те не можаха да намерят разумно обяснение, кой, как и защо е организирал толкова много хора в този горещ есенен ден. Изведнъж чух и забелязах, как някой хора правеха опит да навлязат в ограденото с мрежи летищно пространство и намерението бе отбито само със словесни предупреждения от полицаите. Тогава поговорих седин офицер от охранителната полицейска служба и взаимно стигнахме до извода, че контьктьорките трябва незабавно да бъдат изведени с полицейска кола извън обсега на летището, за да не се случи нежелано и неспасяемото – тълпата да се саморазправи с набедените пророци-контактьори.

Така и стана. Докато журналистите правеха отчаяни  опити даизвлекат последната актуална информация от контактьорите за пристигане-кацане-посрещане на извънземните, полицаите бързо и безшумно натъпкаха пророците в полицейската кола. Вой на сирената и автомобилът беше извън летищния комплекс. Народът ревеше, негодуваше, псуваше. Дори сергиите на търговците едва се отърваха от гнева на присъстващите, а нашия колега-уфолог и видео-оператор, който документираше несъстоялото се за трети път вселенско шоу, едва спаси видеокамерата от гнева на един търговец, вероятно разочарован, че не е успял да реализира стоката-менте. Така кошмарно завърши този ужасен „извънземен експеримент“. Присъстващите бяха приблизително, но не по-малко от 4500-5000 хиляди човека. Най-хубавото изречение, което чух тогава, бе долу-горе такова „като стана дядо ще разказвам на внуците една новабългарска приспивна приказка“!

откъс от документалната книга на Иван Лазаров „Отвъд конфекцията НЛО“Комантари с латински букви се изтриват автоматично