ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

БЪЛГАРСКИ КРЪГОВЕ В ТРЕВАТА
истината за нло може да смачка тези които я формират, манипулират и управляват

Дива ярост и освирепяла неприязън ме обзема, когато се срещна с откровен дивашки цинизъм, който демонстрира не само нашата родна“научна“ мисъл по въпросите свързани с феномена НЛО, но и когато се докосна до публикации, мнения, съображения и становища на събратята им по света, самовъзпроизвели се в „авторитети“ по въпросите на загадките и специално за НЛО. Единствено и само защото цинично си присвояват правото на първа и последна инстанция на истината когато трябва да се прави оценка и се квалифицират процеси, събития и състояния и проявления на НЛО. Нещо повече,някой си е внушил и им предоставя последната дума за определяне на, кое е феномен, загадка, необичаен факт или каквото и да е необяснимо нещо в света в който живеем. Защото според мен, тези или този „някой“ задължително иска да вкара в рамките, схемите и каноните на науката всичко необяснимо и непонятно. Не е толкова досадно, ако отново повторя, че това се отнася най-много особено и специално, когато фактологията за НЛО противоречи на изградения днешен светоглед и това се явява идеологическа пречка на тези които управляват човечеството. Точно затова те просто обявяват всички, които се занимават с уфоизследователска дейност за луди или по-изисканото определение „обикновени“ хора, поради което не трябва да им се дава право и не бива да се допускат да се намесват в търсенето на истината на необичайното, необикновеното,необяснимото. Те не трябва да се занимават с НЛО и уфология или те са жертвени агнета, които не трябва да мътят водата на вълка! И какво от това, казвам си аз. Така мислят те,онези „някой“,които продължават да глобализират мисленето ни и научно да ни поучаваткак да мислим,какво да мислим и изобщо дали да мислим!?

Тъй като от тук нататък ще става дума за една уникална и абсолютно непонятна загадъчна действителност и вероятно-възможната и корелация с НЛО, ще спомена само, че този феномен точно поради споменатите характеристики има и получи различни названия и определения.
„Дяволски житни кръгове“, „пиктограми в житни полета“,“тайнствени фигури и образувания върху житни растения“,“мистериозни овални форми върху растителността по различни краища на Земята“, „мистериозни сатанински писания в полето“, „знаци от неизвестното“ и десетки още подобни определения, които се отнасят за еднакъв и идентичен факт продукт и проявлението на един и същ феномен. За началото и първите информации по случая се считат официално документираните факти в началото на 80-те години в Англия. По-адекватната истина е, че тази загадъчно проява по земната флора и специално по житните култури е регистрирана преди много векове и има исторически податки, които ни препращат в средновековието, когато феноменът е бил познат и известен на тогавашните будни умове. Разбираме това от уфологичните издирвания сред които намираме илюстрации и гравюри върху които има изобразени с графична точност овалните форми на феномена върху растителността. Уфолозите разполагат и с писмени сведения от някой древни ръкописи, които ни информират още през 1678 г., че „под небето няма нищо ново“ т.е според тяхната терминология дяволът продължава да прави дяволщини (кръгове в засетите с жито поля) които не са били удобни и изгодни за тогавашната управляваща идеология-религията!С днешна дата, аз също мога да кажа „нищо ново под небето“!Защото феноменът продължава да се проявява а днешните учени-глобалисти вече става ясно защо не искат да се съгласят че има нещо,което се изплъзва от техния контрол.Навярно всеки се досеща, че става въпрос за шумно известните и популярни като“загадъчни кръгове“ в нивите на Англия, които по доста мистериозен начин започнали да се проявяват там през 1981г.

Но, и до ден днешен не могат да бъдат обяснени нито от т.нар.Официална наука, нито от различните специалисти, ентусиасти,любители, лаици и дори крайните привърженици за корелацията на феномена с НЛО,респективно извънземната хипотеза за произхода необикновенната загадка.
Трябва и да споменем, че наистина има достатъчно коректни,изискани и не конфронтиращи се с науката хипотези за изясняване на феномена, но всичките имат един единствен недостатък – не могат да обяснят наличието на специфичната и непонятна проява на „особено енергийно поле“ в обсега на геометрично правилните кръгове,пръстени и конфигурации.Ще спомена за най-ужасното нещо пред което се изправят умните учени – състоянието на огънати житни класове в реалните автентични кръгове от житни растения.По този повод предлагам на всеки скептик или който и да е друг присмехулник да направи каквито си иска консултации с когото си пожелае и да експериментира огъване на житен клас.Ако успее,лично аз ще го приветствам и завинаги ще заклеймя уфологията.Ако не успее с подобен експеримент,нека всеки си зададе въпроса,кой,как и защо прави тези удивителни кръгове и дали ние днешните човеци не правим големи грешки,като предпоставено решаваме кое е НЛО и кое е и кое не е загадка.Изследователската работа по идентифициране на английския феномен е надежно документирана от международни екипи с най-модерни уреди,научно-технически средства и пособия, което не може да поражда никакви подозрения в обективността на феномена и разграничаване на „търговските спекулации“ от автентичните и уникални житни кръгове. Кошмарът за науката и т.нар. учени експерти и специалисти е, че съществуват достатъчно надеждни фото и видео документи за загадката при което манипулациите и спекулациите им са почти невъзможни. ъв връзка с непонятните и феноменални житни кръгове в Англия има едно прекрасно изследване на двама независими изследователи, които не се афишират като уфолози и не парадират с научните си знания, поради което ще се позова на написаното от тях, защото хипотезата им не противоречи на моите схващания, нещо повече, становището им внушава респект и непредубеденост към обекта на изследването. Йоахим Кох и Ханс-Юрген Киборг в книгата „Отговорът на Орион“(изд. „Литера Прима“ 1997г.) явно възмутени от фалшификаторите на подобни житни кръгове, от спекулациите с феномена, от издевателствата на медиите с обществения интерес и особено от онези, които дори пускали във въздуха балони като лъжливи НЛОнаписват не без възмущение един брутално честен, но бравурно изискан и категоричен анализ на своите безупречни теренни проучвания и правят скромни оценки на изследователските си находки, като между другото не спестяват някой свои чисто човешки изповеди във връзка с „авторитета на науката“.

„Тогава от хората, които сега владеят тази планета -категорични са авторите – бяха пуснати в действие защитни механизми, предвидени за такъв случай: координирани съвещания в съответните страни за оценяване размерите на заплахата за съществуващия порядък. Тъй като очевидно заплаха има, бяха предприети наблюдения на събитията по въздух и земя. Предприе се и персонална както и инструментална инфилтрация на съответните области с цел пълното им разбиване. Това се съпровождаше от подпомагане на фалшификаторите в координация с медиите и целият комплекс от въпроси беше представен пред обществеността, като интензивно се използваше изпробвания метод на осмиване. Същевременно независимия научен потенциал беше подготвен за нанасяне на смъртоносен удар: публично окачествяване „феномена от житните кръгове“ като банално явление, причинено от природни сили или човешка ръка, не представляващо научен интерес и особено потвърденото отхвърляне на“екстратеристичната хипотеза“ изобщо и специално за възникването на житните кръгове. Не мина много време,докато тази стратегия отново доказа изпитаното си въздействие.“

Във връзка с току що изказаното становище на двамата изследователи на житните кръгове в Англия и кошмарният им извод за уфоинквизиторската политика на „хората, които сега владеят тази планета“ пак в същата посока на мислене се подсещам за друга проява на тази стратегия, за това, как американците направиха добър бизнес с розуелската история на катастрофиралият НЛО през 1947 г.в САЩ. Защото всичко свързано с тази „летяща чиния“ бе толкова жестоко иронизирано, опошлено и истинският прецедент с НЛО в края на краищата бе дискредитиран, отречен, захвърлен винформационното бунище. Лично аз не съм изненадан от такъв подход,метод, тактика и стратегия на действие. Нещо повече, дори мисля,че е съвсем нормално и типично за стила на задокеанските прагматици. Важен е само и единствено въпросът, кой дава парите,кой е заинтересован всичко да бъде точна така, да се компрометира и дискредитира нещо реално, значимо, феноменално и валидно за цялото човешко познание. Аналогичен пример с „розуелския проблем“ е и шумният сериал „Досиета-Х“ -абсолютна илюстрация на „сапунен сериал!

Доказателство, че янките могат да направят пари дори и от нищото.Узрелите в мисловно отношение зрители и читатели могат да оценят достойнствата на подобни медийни внушения, но това е друг проблем! Моето становище е, че американската филмова промишленост едва ли си дава сметка, че ние не сме аборигени и знаем, можем да четем между редовете, научили сме се да разшифроваме метафорите, алегориите и перфектно извличаме потребната ни информация от професионално моделираните манипулации за НЛО и корелиращите с него парапсихологически феномени, преобладаващи в тази телевизионна поредица. Нещо повече ние българите, особено уфологичната общност, след като нямаме друга алтернатива за да се докоснем до хилядите укривани и засекретени от човечеството свидетелства и документи за НЛО и други загадки оценяваме този сериал, като случайно изтекла от американските сейфове уфологична информация с понятно присъщите и деформации. Няма нужда да доказваме, че все още сме обсебени от „желязната завеса“ на избухналата демокрация и подобни филми и книжнина все пак са полезни за мислещите българи и най-вече за ентусиастите-уфолози.

Именно от тази уфологична книжнина разбираме за истинското недоумение сред всички уфолози и специално обстоятелството, че по време на най-мащабните и масирани прояви на формирането, създаването, появяването на житните кръгове и конфигурации в Англия през периода на 1990/92 година, авторитетни, елитни иентусиазирани независими изследователи на феноменалната загадка,решили спонтанно и направили истинско английско парти – по нашенски банкет, за който не знаеш кой плаща и кой поръчвамузиката. Не че съм против това научните специалисти да се събератна чаша уиски или водка, но тук има нещо смущаващо, нещо което буди безпокойство. Според мен, излиза, че за тях явно житния феномен не е загадка, просто няма такъв факт.И те спокойно се правят разпивка с маркови напитки. Това е публична демонстрация на научната незаинтересованост към феномена,защото това доказва, че липсва какъвто и да е проблем за науката.Много елегантно, психологически изискано и научно-косвено се внушава и внася обществен покой и смирение пред загадките и феномените на НЛО.

За мен е категорично и прозрачно ясно, че всички учени, които са участвали в „изследването“ на житните кръгове и в организирания научен банкет-софра по някакъв интуитивно известен им сигнал са се чувствали задължени да респектират информационното публичнопространство с описаната демонстрация. От информациите, с които разполагаме стигаме до заключението, че е много трудно да се възприеме като нормално поведението на една група от над 50 представители на науката от различни краища на света, как единодушно са решили, че проблем „житни кръгове няма“, докато в същия момент обективната фактология ги затрупва с въпроси!Удивителното в случая е и нещо още по-стряскащо – световните информационни агенции съобщават повсеместно, че аналогични на английските житни кръгове са регистрирани в Русия, Япония, Испания и редица държави в Европа, като България не прави изключение,независимо, че у нас няма официални изследвания и сведенията са предимно от провинциалните медии.Прави впечатление ,че българс- ката фактология за подобни загадки се възприема повече,като екзотичен феномен,дори и от някой уж сериозни уфолози.

През 1990 г. у нас се появиха половинчати и огласени с недомлъвки информации, че край ЖК „Дружба“ – София също са се появили подобни кръгове в поле засято с пшеница и други житни култури. Но, преди да успеят уфолозите и други изследователи да направят теренен оглед, анализ, оценка и да документират загадката, житните култури били пожънати от комбайн, феномена заличен и това обстоятелство слага край на необичайната уфофактология. И всичко остава да битува в сферата на догадките и спекулациите до ден днешен. На 27 юли 1990 г. по моя молба, редакцията на плевенският вестник „Посоки“ ми изпрати броя от тази дата, в който беше огласено подобно необичайно проявление, случило се в полето засято с царевица край военното поделение в Каменец. Не мога да спестя изключителното си задоволство от джентълменската услуга на редакцията и винаги ще им бъда благодарен за стореното, защото в уфологията без такива коректни хора трудно ще си пробива път истината за феномена НЛО. Направих всичко възможно и обстоятелствата ми помогнаха един близък приятел военнослужещ там и съпричастен към уфозаниманията ми да направи проучване-проверка, дали наистина съобщението е адекватно и дали огласеното събитие е обективно представено. Оказа се, че този плевенски вестник не си е позволил никакви волности и е съобщил една наистина уникална новина. „Житният феномен в Англия“ се е проявил и у нас, но флората е различна – събитието се случва в царевични насаждения. Нещо качествено различно, видно дори и от формата му. Засичащите се информации ме респектираха с достоверността си и аз трябваше да приема без условности, че край летището се е проявило „нещо“, което никой не се осмелява да квалифицира. Въпреки, че имаше необходимите свидетелски разкази на очевидци, появиха се известни подсъзнателни подозрения за неубедителна уфологична достатъчност на базата данни, които в процеса на задълбочените анализи и оценки на обстоятелствата при проявата на феномена, еволюираха в презумтвино априорно доказателство за реалност на събитието. Главните и най-надеждните свидетели на този подлудяващ науката и не вписващ се рамките на познатите ни закони и закономерности феномен, но в същото време реален във времето и пространството са двама български военнослужещи – старшина Георги Георгиев и редник Емил Весков. А дословната, непредубедената, по военному лаконичната ясна и точна изповед-свидетелство на очевидците за проявлението на неведомата сила или непонятното „нещо“, за което може да се каже, че колкото ги е поставило в извънредно необичайна стресова ситуация, толкова и ги е предразположила към открит, непредубеден, честен и изумителен поради уникалността си разказ-свидетелство за НЛО.Убеден съм, че изкушението ми да представя тук без никакви съкращения и редакции разказите на свидетелите, няма да бъдат издевателство с търпението на читателите, защото фактологията провокира към различни, разнопосочни и най-важното към рационални изводи и оценки.

„Ако не беше се случило с мен и аз нямаше да повярвам. Бях на пост, когато към 21:30 часа в сумрака на известно разстояние видях няколко матово светещи тела, разположени шахматно. Нямах свръзка за да предупредя колегата от другия пост, който беше зад хълма.Бях се качил на едно дърво, наблюдавах ги повече от половин час.Имаха форма на футболни топки, но по-елипсовидни.Отгоре бяха по-светли, а отдолу потъмняваха. Това не бяха светлини от селото, не бяха в негова посока. Изведнъж наоколо се освети силно, за миг пред мен, но около десетина метра видях голямо светещо с оранжева светлина кълбо, с четири тъмни петна по него. Имаше доста голям диаметър и висеше над царевицата на два,два и половина метра. Усетих горещ полъх. Почти ме ослепи и инстинктивно закрих очите си с ръце. И оттам насетне не помня.Намерих се на земята. Губи ми се време. Не помня да съм слизал отдървото. Лежах по очи, автоматът ми беше под мен. В уплахата сисъм се затичал към моя приятел, който беше на следващия пост, на около 2 километра. Аз познавам себе си с бягането съм зле, но това разстояние съм минал за много кратко време. Изтощен съм паднал до ефрейтор Христо Георгиев.Чух че ме пита: „Какви бяха тези кълба, къде ги видя?“ За другите може всичко да е майтап, но за мен е сериозно, видях го.“

Военното подразделение с прилежащото летище се намира край село Вълчитрън. Интересно и многозначително е обстоятелството,дали и защо това необичайно „нещо“ проявява нездрав интерес само към царевичните насаждения или може да се смята за чиста случайност този интерес да съвпада и с наличието на военни обекти в региона, около който се намират и култивираната флора?! Според мен тези уж незначителни нюанси от фактологията някак си се изплъзват и убягват от вниманието на неподготвените свидетели-очевидци и особено на хората, които трябва информиратобществеността. В същото време единствено и само уфолозите“забелязват“ тези незначителни подробности от фактологията, които понякога са определящи за крайните оценки и квалификации. За конкретния случай може да се признае, че нашата оценка няма предвид хората от този вестник. Тъй като екипът натоварен да провери и огласи събитието явно е почувствал и разбрал, че нещата са наситени с достатъчна доза сериозност със сигурност е оценил обективно и достойно значимостта на феномена, поради което си свършва работата добросъвестно. Трябва да се отбележи, че иронията, сарказъма и спекулативните манипулации присъщи на скептичното журналистическо войнство в този случай просто не могат да се проявят, защото обективните факти са толкова стряскащи, че дори и най-войнстващия уфоинквизитор се стъписва. Обективно погледнато, репортерските усилия на плевенския екип са похвални. Това става видно преди всичко от спазените вестникарски закони да изслушат и чуят повече свидетели за обективиране на информацията,като в случая акцентът е поставен на мнението и становището изказано от началниците на военното подразделение, които както е знайно не са много словоохотливи, когато става реч за подотчетнитеим обекти.Но, професионализмът на вестникарския екип се оказва на ниво и тъй като нещата се въртят около хора с пагони, всичко е изпипано внимателно, за да не се скандализира самото военно ведомство.
„Вярвате ли в това, което разказва войникът?“ – питат началника на гарнизона в Каменец, подполковник Атанас Василев.
„Възможно ли е това да е било непознат за вас нов вид летателно техническо средство?“ – уточняват въпроса репортерите.
„Твърдо вярвам“ – отговаря подполковникът. След това идватобясненията му, че самолет не би могъл така ниско да слезе на земята, че има и други подобни явления и че версията за НЛО не е безпочвена!
А.Василев насочва екипа към старшина Георгиев, който е бил на самото място и първи е разговарял с войника, който след“извънземното“ си преживяване постъпил в болницата?!Аз лично, искрено се надявам и се радвам, ако до ден днешен войникът си е жив и здрав. Радвам се и че тогава не са го квалифицирали като луд, невменяем и каквото още биха си пожелали и каквото би им се приискало да направят отявлените уфоскептици и борци против каквито и да са феномени и реалности свързани с НЛО. Особено интересен е разказът и свидетелството на старшина Георги Георгиев, защото рядко срещано обстоятелство е уфолозите да притежават автентичен и непредубеден разказ за феномена НЛО, при което проявата на здрава военна логика и рационализъм категорично елиминира всякакви и всички подозрения за спекулации и манипулации.
„Трябваше да свалям постовете – разказва старшината. Дълго търсихме редник Емил Весков Атанасов на мястото, където го бяхме оставили. Намерихме го на друг пост, легнал, а до него ефрейтор Георгиев. Опипах пулса му, беше много ускорен. Разпитвах го, а той се тресе и повтаря: „Майко, другарю старшина, голямо кълбо! Силно светна?“ Тогава и аз свързах двете големи светли кълба, които видях от гората отивайки към неговия пост. Те не излъчваха светлина, а като чели я отразяваха. Бяха като фарове, но много по-големи и на необичайно разстояние помежду си. Тогава си помислих,че са бракониери от селото, не им обърнах внимание. И чак когато Атанасов ми каза какво е видял свързах тези светещи кълба с разказа му. Сутринта, заинтригуван отивам на мястото. На ширина от 50 метра и дължина около километър и половина до гората,царевицата беше усукана, като след вихрушка. Върховете и бяха обърнати към земята, като бастуни и овъглени. А добре си спомням,че я видях свежа, зелена предния ден, когато минавахме да поставяме постовете. Пръстта беше изметена като от прахосмукачка.Царевицата бе обгорена от неизвестен източник. За мен тя е реалното.Отдавна съм в авиацията и съм дългогодишен шофьор – това не може да се получи от самолет!“ Както е популярно в уфологичните среди, наистина е чест и достойнство един изследовател на НЛО да притежава такова абсолютно обективно свидетелство. Само отявлените и войнстващи уфоскептици казват – това недоказателство! Аз пък мисля, че като искат доказателства да си ги търсят. Защото какво по-добро доказателство за проявление на НЛО може да се издири? Нима току що представения разказ може да бъде „атакуван“ като измама, внушение, спекулация или манипулация с цел евтина популярност?! Не, аз съм категорично против всякакви абсурдни научни изисквания, първо за проверка на психо-соматичния статус на свидетеля, още повече защото той е военнослужещ и второ, какво може да се измисли за да се удостовери автентичността и обективността на това свидетелство. Нима в т.нар. официална наука не съществуват аксиоматични, априорни и постулативни твърдения и поради това, защо когато има сведения и факти за прояви на НЛО непременно и задължително трябва да са налице категорични не само косвени, но и преки доказателства.

Нека да бъдем коректни, при този факт имаме и преки доказателства -царевичните насаждения са променили състоянието си, повалени,усукани, овъглени – имаме и свидетелски разкази на очевидци на“нещо“ което е причинило тези материални НЛО -улики ! Точно поради това и поради естеството на конкретиката, поради непоносимата тежест на фактологията и поради извънредно сложното и деликатно положение в което ще изпадна не се ангажирам да коментирам тази проява на „нещото“, клонящо към НЛО. Защото мисля,че имаме доказана проява на феномена НЛО.Следвайки логиката на току що изложения мисловен модел за уфологична интерпретация на този необичаен феномен и поради изключително сложната онтологична материя във връзка с известните вече така наречени „кръгове в житните растения в Англия“ и изобщо фактите за тази загадка по различни краища на Земята, мисля, че е абсолютно безсмислено да бъдат убеждавани патологичните скептици и умните им адвокати в обективната достоверност, автентичност и реалност на този удивителен феномен, който според мен има директна корелация с НЛО. Не мога да подмина обстоятелството и наистина е вярно, че съществуват и има доказани шарлатани, бизнес спекулации и манипулации свързани с феномена „кръгове и конфигурации върху земната флора“, но… това по никакъв начин не може да отмени или замени обективно съществуващата загадка, защото уфолозите винаги разкриват и разконспирират кога, кой, защо и как е правил“кръгове-ментета“! Вярно е също така, че и до ден днешен няма еднозначно обяснение на този феномен по земната флора, като основната трудност при разкриване на загадката идва предимно от някой сложнии необичайни конфигурации, видни от привидно нелогичната геометрия на феномена. Не бива да забравяме, че тези загадъчни и мистериозни геометрични отпечатъци върху нашата флора не могат за сега да намерят обяснение и поради обстоятелството, че почти винаги,всеки изследовател се опитва да „вкара проблема“ в рамките и схемите на съвременното знание и познание за света около нас. В предишните страници разгледахме потенциалните бариери пред изследователите на НЛО и корелиращите с него прояви, загадки, феноменални състояния.

За моя и за някой български уфолози радост обаче, мога да заявя открито и гордо, че разполагаме с още и дори по-мистериозен феномен. Това е удивително-необичаен и фантастичен кръг, може би по-точното определение е пръстен от дива и не култивирана растителност. Феноменалната загадка се появява и е регистрирана за пръв път през лятото на 1998г. в централния градски парк в Разград.

кръгове разград

първата документирана и публикувана снимка на кръг в тревата в България, Разград

Събитието е надеждно фотодокументирано от екип с ръководител Младен Любенов, главен редактор на разградския вестник „Екип-7″.Коректното отношение на този журналист към уфолозите се изрази в безкористното предоставяне на фотодокумента и без чието любезно съгласие не бихме могли да публикуваме уникалния фотодокумент.Лично той няма никакво рационално обяснение на загадката, но е убеден, че са изключени каквито и да е подозрения в спекулации и манипулации. По наши сведения и според уфологичните проучвания които бяха направени, можем да споделим, че пръстенът от по-буйно израсналата трева се е породил в разстояние на 2-3 дена без да има следи от някаква механична или агро-технологична интервенция. След около един месец останалата растителност, която според специалистите се нарича ливадна трева, също израства и кръгът вече не се отличава, изгубва се. Ръкописът на тази книга вече беше готов и точно на това място имах намерение да се опитам да направя някакъв анализ на тази удивителна и смайваща загадка посред центъра на Раградския парк.Защото сама по себе си тази феноменална находка, популярна сред обществеността и битуваща с нарицателното име „житните кръгове в Англия“ представлява някакво реално ехо на големия медиен шум около, уж големите спекулации и измами със споменатите житни кръгове.

Но… уфологичната ми съдба се намеси колкото шеметно,толкова и навреме поради което намеренията ми за логико-системно-аналитично-уфологично-мисловни гимнастики и умозрителни хипотези във връзка с разградският феномен от трева, катастрофално пропадна. За моя радост!Защото други НЛО- небивалици и невероятни събития ме притиснаха точно на 7 май 2000 година. Получихме спешен сигнал понашата „мъдромерска“ информационна система, за поява на множество кръгове или по-точно пръстени по дивите и пусти ливади в околностите на гр.Исперих.

кръгове в тревата

Русенският Мъдромер Свтльо Балабанов свидетелства, че някаква непонятна сила го изтласква от центъра на кръга.

кръгове в тревата

Панорама на кръговете - с.Китанчево

кръгове в тревата

Загадката се усложнява от пътеката през кръга преди поникването. Защо?

кръгове в тревата

Три последователни снимки от уж модерните фотоапарати-еднодневки

три последователни снимки от уж модерните фотоапарати-еднодневки

Три последователни снимки от уж модерните фотоапарати-еднодневки

кръгове в тревата

Три последователни снимки от уж модерните фотоапарати-еднодневки

Винаги готовият уфологичен екип веднага тръгна по горещатаинформационна следа. Ще го кажа наивно откровено, всички останахме вцепенени от гледката. Превърнахме се в неми очевидци и свидетелствувам, че загадъчната панорама която ни посрещна не може да бъде сравнявана с нищо, което дотогава бях виждал от екрана или бях разглеждал от илюстрованите специализирани уфоиздания във връзка с прочутите „житни кръгове в Англия“. Не мога да спестя общото и лично моето усещане, как бавно, постепенно и необратимо пейзажът в дивата ливадна пустош „нарисуван“ от малки, средни и големи окръжности понякога образуващи странни конфигурации ни смая. Интересно, е че всичко бе в строго правилни геометрични форми, явно образувани от бързо и буйно израснали, ярко изразени тъмнозелени тревисти пръстени-картини, което провокира у всички сред екипа някакъв спотаен ужас-потреса-възхищение! Не е никаква беда ако призная, че всички изпаднахме в особено и странно състояние .Психофизически дискомфорт не във вулгарния му патологичен смисъл, а в онзи осъзнат и контролиран волево от всеки присъстващ, вариант на позитивен стрес. Някаква необичайно-странна, непонятна и неведома сила(енергия!?) или един господ знае какво точно определение може да се използва,прояви своите мощни потенции изразяващи се в своеобразно и пълно мълчание и неразговорливост, потиснатост и нетипична умора сред всички от уфологичния екип. Любопитно е, че всеки от присъстващите сподели тези лаконични характеристики за себе си и се интересуваше дали и другите са имали подобни чувства и усещания. След наистина първоначалния емоционален срив и отказ на разумът ни да възприеме за естествен този пейзаж-феномен, последваха продължителни рутинни, но и детайлно обстоятелствени обхождания на терена, оглед и визуални наблюдения, анализи и първични оценки. Обектите бяха надеждно фото и видео- документирани. За съжаление снимките са правени от нулева кота, т.е от земята, под нисък ъгъл и кръговете не могат да бъдат оценени от снимките така, че да се разбере перфектната им геометрия и същностното им разположение върху огромната ливадна площ. Това е така, защото не разполагаме с летателни пособия, а загадъчните проявления на необичайните кръгове-пръстени ако бъдат документирани от въздуха, от птичи поглед, едва тогава ще може всеки да формира точна представа за това тревисто чудо от тревни пръстени и множество конфигурации от тях. За наше и уфологично нещастие, опитите ни да се организират снимки от вертолет се оказаха безуспешни по понятни за всеки живеещ в обрулената ни държавица причини. Поради това трябва да се задоволим с наличната илюстрация. Кое е важното и какво е уникалното, което трябва да поясня и споделя за изумителния факт. За разлика от разградският тревен пръстен (кръг) ситуиран в градския парк, в населено място, тук нещата са различни. Тревните пръстени (кръгове) около гр.Исперих са израснали в дива ливадна пустош, представляваща огромни пасищни площи като всичко е ситуирано в три различни и раздалечени помежду си с няколко километра разстояние места. И за трите обекта може да се каже, че приличат на хълмисти дерета и урви, заобиколени от смесена гориста растителност. Тревните пръстени (кръгове) се появяват или израстват, като че ли от нищото и без никаква причина. Самата ливадна трева от пръстените израства бързо и според нашите анкети, това е станало вероятно в разстояние на 2-3 дни, докато останалата растителност все още вегетира и няма признаци за растеж. Необичайната загадка е документирана на 7 май 2000 година. Успяхме да идентифицираме около 25-30 пръстена (кръгове), чийто диаметър бе различен. В цялостният пейзаж от тревни пръстени имаше привидна хаотичност но най-ярко се отличаваха големите кръгове с диаметър до 13 метра и най-малките пръстени с диаметър 1 м. Всъщност пръстените представляват средно 50 сантиметра гъсто и буйно израснала обикновена ливадна трева, която се отличава с тъмнозеления си цвят от околната все още вегетираща трева от същия вид. Първото ни впечатление клонеше към усещането, че пръстените (кръговете) са безразборно разположени по ливадната площ, но по- внимателния визуален анализ подсказа, че има множество специфични конфигурации, като например „осмица“, „тройка“, „броеница“ и т.нат. Лично аз останах с интуитивното подозрение, че в този необичаен феномен е вложен някакъв, ако не план то поне заявка за шифър или нещо подобно. Мистерията от общото впечатление се подсили и от обстоятелството, че животните заобикалят тези пасища,както се изясни след анкетите с местни пастири. Така всичко около загадката се покри с още по-необичайни и необясними състояния.

Удивителното в цялата история е и нещо друго, като например факта,че някой овчари и местни хора разбраха за „чудото“ едва след като бяхме пристигнали там. Някой от анкетираните споделиха, че подобни кръгове са виждали преди много години, без да могат да уточнят конкретна цифра или мястото на проявлението. Коректно и отговорно трябва да кажем, че отчитайки интелектуалното ниво на анкетираните и липсата на каквато и да е предубеденост в тях по въпросите на НЛО успяхме да направим и нашите еднозначни уфологични изводи, анализи, оценки, квалификации и работна хипотеза за феномена. И така, ако отхвърлим след като не приемаме инфантилните съвети и предложения за обяснение на феномена, че уж кръговете са дело и резултат от намесата на изкусни и вещи спекулатори, манипулатори и фалшификатори независимо от тяхната мотивация,какво трябва да възприемем за сериозно и заслужаващо уфоизследователския интерес след направените теренни проучвания,оглед, анкети и другите потребни операции? Преди всичко трябва да заявим, че не бяха намерени и отсъстват каквито и да е следи от стъпки и отъпкване, смачкване или обработка и изкуствено вмешателство на технически пособия, машини или човешка работа в района на пръстените (кръговете) и околното ливадно пространство.Всичко изглежда и наистина е диво и първично непокътнато, докато в същото време видът и състоянието на пръстените изглеждат, като чели са направени, създадени от дистанция, от въздуха. С този загадъчен, тайнствен, необичаен, мистериозен и уникален според нас феномен, бяха запознати и консултирани различни специалисти и експерти в съответната научна област. Геолози,геофизици, физици, химици, биолози, агрономи, агрохимици, различни специалисти по дива и култивирана флора и озеленяване,микробиолози и дори археолози, историци, философи и експерти по околната среда имаха шанс и достъп до нашата находка. Единствената ни молба и желание беше, те да изкажат своето становище по случая. Няма да е безотговорно и некоректно деформирано, ако кажа, че всички единодушно, елегантно и деликатно заявяваха, че този тревисто-кръгово-пръстеновиден феномен излиза извън компетенциите на тяхната научна дисциплина. Ако трябва да бъда безкрайно и категорично обективен, ще го кажа по друг начин – тази загадка,този тревист феномен се оказва извън предмета и обекта на каквато и да е научна област, дисциплина, направление. В интерес на уфологичната истина, ще кажа, че в същото време всички неофициално споделяха становището си, че тази уникална и необичайна българска загадка едва ли може да има естествен произход, характер и обяснение. Така съвсем закономерно се налага и натрапва изводът, че тази загадка е само и единствено обект и предмет за изследване на уфологията и ентусиастите уфолози. Този извод произтича не само от становищата на споменатите специалисти, но и от мненията на някой по-либерално мислещи представители на научното познание, според които е трудно априори да се установи, кой, как и защо е провокирал или създал тези пръстени (кръгове), още повече, че са израснали противно на каквато и да е логика. Тогава…?!

Тогава нека да видим каква е ситуацията със прословутото научно-лабораторно обективиране на фактологията. Добър атестат е че притежаваме качествени измервания, изследвания, оценки и анализи. По данни от измерванията направени с уред на Гражданска защита „РР-51″ за наличие на вредни и опасни лъчения и особено на гама фон, и на база калибровка – ренген/час, всичко клони категорично към еднозначна квалификация, че на местата на появяването на пръстените няма абсолютно никакви лъчения и радиационно-фоновата обстановка на този обект е обичайна и нормална. След направените консултации със съответни специалисти и експерти географи и геофизици, познаващи този регион и запознати с актуалното необичайно появяване на тревистите пръстени (кръгове) стигнахме до обобщаващия извод, че на това място не е имало и няма геомагнитни аномалии или някакви подобни геофизични отклонения от нормата, което формира еднозначната ни уфологична квалификация, че на тази географска точка в България всичко е обичайно и нормално.Трябва да отбележим и един колкото несериозен, толкова и потребен за целите на уфологичните ни анализи метод, защото методологическото изискване за изключване на възможно-вероятните причини е безкомпромисен и допускаме, че могат да се появят обвинения за пренебрегване на този изследователски способ. Поради това е важно да се знае, че според наличните данни от свръхсензитиви, владеещи нетрадиционни методи за измерване и участвали в изследователския екип, обектът не е „замърсен енергийно“ и не се откриват никакви сериозни причини за загадъчното създаване на кръговете.По сведения от запознати със загадката хидроинженери, геолози и строителни инженери,в този регион и особено местата върху които са регистрирани тревистите пръстени (кръгове) не е известно, не са регистрирани и открити досега някакви подземни хидродинамични или каквито и да е потенциални енергийно-статични състояния и процеси. За този регион е характерно, че под почвения слой има обичайна седиментна скала, а самият почвен слой на повърхността е много тънък и се движи в границите между 10 и 15 сантиметра.

Според мен, налице е и едно много важно обстоятелство с особена характеристика. Специфичното се състои във фактът, че ливадното пространство и въобще цялата местност където и върху която се пораждат и избуяват тревните пръстени (кръгове) е насочена,обърната в посока на Север и на практика Слънцето ги огрява за много кратко време през светлата част на деня. И трите раздалечени една от друга местности имат почти еднакъв наклон спрямо хоризонта и представляват 20 до 30 градуса наклонен хълм,като в повечето случаи местностите са с ярко изразени ерозийно-поройни неравности.
Убеден съм и вероятно не само скептиците очакват с интерес истинските сериозни изследвания. Това преди всичко трябва да засяга уфологичното любопитство. Защото наистина като че ли най-много надежди и въпроси се формират след крайните резултатите от лабораторните анализи на материал взет от самите места на тревните кръгове. За целта екипът взе проби (чимове) от конкретни места на най-ярко изразеното проявяване на феномена.

Две независими една от друга и с различен професионален профил лабораратории направиха агрохимически и екорогически анализ и оценка на почвените проби. Лабораторията по агрохимия към Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе направи агрохимичен анализ на пробите и изследва наличието и състоянието на Азот, Фосфор и Калий. Другият участник в изследванията е лабораторията към Министерството на околната среда и водите (РИОСВ – Русе) където бяха анализирани почвените проби за състоянието и наличието на Ph, Хумус, Цинк(Zn), Мед(Cu), Желязо(Fe), Олово(Pb), Манган(Mn).Пробите (чимовете) са взети от пръстена (кръга), от средата на пръстена и контролна проба на пет метра извън кръга.По мое мнение и според убедителните консултации на специалистите, в екипът ни бе формирано убеждението, че не трябва да навлизаме дълбочинно в кухнята на лабораторните технологии за анализи, поради специфичната научна терминология и необичайната понятийна изразност на квалификациите, което едва ли е разбираемо за редовия читател и едва ли ще обогати информацията на несведущите. Именно поради това ще представя кратко и синтезирано оценъчните анализи и лаконичните научни коментари на агро-експертите и еко-специалистите, които еднозначно и категорично недвусмислено се съобразяват и доверяват на научно обоснованитекрайни резултати.

Агро-експертът: „По отношение съдържанието на азот(N), нищожните разлики между трите проби са нещо обичайно и срещано при работа с почвени проби.По отношение на фосфора(P), от агрономична гледна точка и тук няма нищо необичайно. По отношение на калия(K) най-високо е съдържанието му в самия кръг и двойната му концентрация е необичайна. Според нас разликата в оцветяването и височината на растенията не се дължи на различното съдържание на фосфор(P) и калий(K).“

Еко-експертът – инженер химик: „РИОСВ – Русе констатира, че анализираните тежки метали в почвените проби са под пределно допустимите концентрации за замърсители на почвата, съгласно българските и холандските стандарти. Анализът на тежките метали е извършен по метода на атомно-абсорбционната спектроскопия.“

И така, колкото и да не ми се иска да бъда крайно и брутално откровен, ще го кажа без никакви съображения от никого за нищо и без никакви суетни условности. ЗА НАУКАТА НЯМА НИЩО НЕОБИЧАЙНО! Феноменът с уникалните тревни пръстени (кръгове) вероятно е съвсем естествен процес и ако има някаква мистерия, то тя е в това, че засега науката не се е занимавала сериозно с такава загадка. Да, ама не, мисля си аз!Защо мисля така ли? Защото химическите лабораторни изследвания показват обичайна картина на необичайно събитие-феномен, който въпреки обичайните почвени условия на терена се проявява като необичайна, непонятна, необяснима загадка. Една мистерия не само за умните глави на учените хора, но и за нестандартните мислители-уфолози. Експертите еколози са спокойно за околната среда, защото нещата са в нормите. Аз обаче се питам дали рамковото мислене на тези иначе уважавани от мен специалисти е на нивото на загадъчната находка? Осмелявам се да мисля, че има нещо абсурдно в научно-лабораторно-изследователската ситуация при анализа и оценката на пробите. Налице е явен, доказан и необичаен феномен. Как, питам аз, с класически научни средства, методи и методология можем да търсим, да издирваме не ординарното, необичайното, а може би и неземното-иманетно съдържащо се в тези уникални кръгове?! Как можем да се надяваме и да разчитаме на адекватни резултати? Аз не мога по никакъв начин да се доверя на подобна методика и методология, защото винаги и всеки изследовател на загадъчното и специално уфологът, трябва да съобразява клишета, догмите и схемите на днешното, уж модерно научно познание. Може би тук е уместно да спомена народната мъдрост, като аргумент в тази посока,че „в стари мехове не може да се съхранява и консумира ново вино“.

Защото… няма как да спестя възмущението на някой мои съподвижници-уфолози, които са впечатлени от нещо наистина удивително.С много малки и редки изключения, почти всеки специалист,експерт и тясно профилиран научен консултант, който ни е сътрудничил винаги безусловно, аргументирано и ерудирано се опитваше да вкара проблема или загадката с кръговете, съответно в своята научна дисциплина и от позициите на това обстоятелство търсеше отговор на големите и фундаментални въпроси произтичащи от тази необичайна загадка. Точно тук искам да помоля всички научни специалисти, които ме консултираха във връзка с тези уникални загадъчни пръстени (кръгове) от дива ливадна флора, да не приемат казаното току що, като лична конфронтация срещу тях. Това мое мнение е принципно становище към днешните научни методи, средства и методология, с които и чрез които никога няма да се вникне в същността, причината, проявата, целта и ако щете провокацията на“нещото“ което създава уникалния феномен. Ако на някой всичко това му се струва голословно твърдение веднага ще се позова и посоча няколко аргумента, които безапелационно подкрепят казаното по-горе. Преди това само като потребен нюанс ще споделя, че когато и където съм имал шанс да се докосна и да се срещна очи в очи с някаква загадка корелираща с НЛО, винаги се появявали научно фантастични, романтични и дори екзотични предположения, хипотези и твърдения, които при всички случаи биват обличани в научно-академичните дрипи, познати от университетските учебници. Не е нужно да подсказвам, че така се случи и с тази загадка от пръстени в дивите ливади край Исперих.

Хидрометеорологът: „Кръговете са резултат от проявата и възможността някой гъби,спори и особен вид мицел да образуват колонии, да израстват и оформят правилни геометрични форми, подобни на тези кръгове особено в диви, пусти и необитаеми местности. Ако са налице благоприятни стечения на множество обстоятелства, могат да се образуват и конфигурации от правилни като окръжности кръгове.“

Да, ама не, казвам и си мисля аз! Защото не бяха открити никакви гъби, спори, мицел и прочие подобни „виновни причинители“на загадката.Аз мисля, че подобен напън за търсене отговор на въпроса, кой, как и защо е създал тези пръстени (кръгове) е също толкова елементарен както са елементарни и тези първични организми.

Геологът: „Няма друга причина за самозараждането и самовъзникването на тези „странни“ кръгове от трева, освен обстоятелството и наличието на повърхностни карстови форми, които имат правилна кръгова форма и имат свойството да акумулират вода и влага, която по съвсем елементарен и банален гравитачен начин подхранва тревистата растителност и провокира по-бързото израстване и оформя тези правилни пръстеновидни форми. Особено и само по периферията на тези карстови вдлъбнатини и форми.“

Да, ама не, казвам и си мисля отново аз! Защото и трите места където са регистрирани и са израснали тези пръстени от трева са хълмисти неравни терени с доста голям наклон и поради това, дори и да има споменатите карстови форми под повърхността, то те не биха могли да имат функцията на акумулиращ фактор и няма как да подхранват равномерното израстване на кръговете трева, защото водата и влагата ще се концентрира по наклона на терена или в единия край на правилната карстова форма.

Философът и историкът: „Тези кръгове от растителност са нещо достатъчно банално и отдавна известно на научните среди. Сами по себе си тези пръстени не са нито повече нито по-малко от популярните „самодивски кръгове“, известни от древността и възпети дори в народните песни. Тук няма нищо свръхестествено, необичайно и загадъчно, а най-малко може да се търси нещо уфологично или някаква зависимост, уж с НЛО и прочие ненаучни измислици!“

Да, ама не, казвам си отново аз и мисля, че подобни твърдения се самоопровергават и то съвсем сериозно и научно. Защото във фундаменталното изследване описано в книгата на Иваничка Георгиева „Българска народна митология“ (изд. „Наука и изкуство“ София, 1983г.) пише категорично и ще го цитирам дословно:

„Самодивите обичали да пеят, свирят и играят хоро. Игрището на самодивите,самодивското хоро, според народните вярвания не обраства с трева. Ако пък има трева и самодивите играят по нея, тя повече не никне или пък е като изгоряла, жълта и черна. Според други описания самодивските игрища са кръг с утъпкана трева, а по средата където стои свирецът им, тревата е тъмнозелена…“ Аз мисля, че по-коректно позоваване на науката при уфологичните ни анализи едва ли може да се случи. Нека всеки сам направи своя избор при оценка на фактологията от илюстрациите и това, което твърди науката за самодивските кръгове.

Парапсихологът и биоенергетикът: „Това, което е резултирало като тези пръстени от трева може да има само едно обяснение. То съдържа в себе си и причината и следствието, които са недостъпни за нашите сетива, още по-малко за научните прибори и технически средства. Във всеки случай този който го е създал със сигурност го е направил не без помощта и съдействието на чужд, може да се каже Вселенския разум.“

Да, ама не, продължавам да мисля аз! Защото това са сладки приказки за сладки мечти и сънища на още по-сладкодумни бъбривци,бълнуващи захаросани хипотези, обслужващи само и единствено проспериращите търгаши и търговци на човешки души. Тук е много интересно и важно обстоятелството, кой, как и защо обещава и дава дипломи за завършен курс по „свръхсетивно познание“ на такива експерти, които общуват с отвъдното и с който си пожелаят, но в никакъв случай не могат и едва ли имат потенциал да бъдат адекватни на тази уникална за нашата страна загадка от пръстени(кръгове) от трева.
Технократът,модерно образования инженер кибернетик: „Не е тайна, че днес има достатъчно авангардни технологии,дори повече отколкото може да допусне не сведущия масов човек.Нещо повече, някой модерни съвременни разработки в областта натехническите и комуникационни системи са толкова „фантастични“, че все още някой мислят, че този факт се отнася за военни и секретни лаборатории, в които се извършват опасни, но фундаменталниексперименти в областта на вълново-полевите взаимодействия в природата и че, уж рефлексията им върху земната флора и фауна е антихуманна. В този ред на разсъждения, напълно логично и рационално е да допуснем, че тези пръстени (кръгове) от трева са резултат именно на някакъв секретен експеримент за дистанционно въздействие и интервенция върху генетичните процеси с оглед промяната на морфологията, вегетацията и други подобни процеси върху тази дива флора, поради което тя израства бързо, буйно и респектиращо. В същото време точно поради това никой не може с класически средства и методи да установи каква е причината и същността на този наистина удивителен и уникален феномен.“

Да, ама не, продължавам да мисля аз и рискувам да си помислите, че съм безкрайно вироглав и абсолютна опозиция на всичко и на всеки. Моля да не допускате такава мисъл, защото ще кажа какво е становището ми относно последните квалификации. Би било прекрасно ако е така, но аз мисля, че звучи прекалено модернистично, авангардно и технократски като не зачита историческите податки, че такива загадъчни кръгове е имало през цялата човешка история. Факт отбелязан в множество древни анали, посания, митове и легенди, които съвкупом доказват, че този феномен не е и не може да се обвързва само със съвременното технологично мислене и прогрес. Ако не бъдем толкова тесногръди, а като истински уфолози приемем на „въоръжение“ и технократската аргументация за обяснение, която би могла да бъде фактически потвърдена да речем от случайно „изтичане на секретна информация“,тогава отново ще възникне главния въпрос – феноменът е обективно и актуално документиран, а никой не е в състояние или защо да не допуснем и че умишлено и целенасочено не желае да го изясни!

Парадокс или манипулация !? Нещо повече, тези пръстени от трева проблем ли са, феномен ли представляват или са наистина една загадка с всички нюанси, клонящи към уфологичен факт?! Тогава…ами възникват съвсем естествено и резонно следните жестоки въпроси ,които може да си зададе всеки мислещ човек.
Кой е създал тези пръстени (кръгове) от ливадна трева?
Защо са направени тези пръстени в див, пуст и необитаем район?
Как са създадени тези пръстени, с какви способи и средства?
Защо пръстените се отличават единствено и само с по-гъстата тъмнозелена и по-едра трева от останалата ливадна растителност?
Защо има отделни и самостоятелни кръгове и защо има особени и специфични фигури или конфигурации от тях?
Възможно ли е да има някаква закодирана информация или сигнал за нещо от някого в този район с пръстените (кръговете)?
Ако този феномен е провокация, към кого е отправена и защо?
Може ли да се докаже, че този феномен не е уникален и къде има прецедент с такива или подобни пръстени (кръгове)?
В състояние ли е някой, някъде в полеви условия подобни на представените, да възпроизведе тези пръстени (кръгове) от тази дива ливадна флора и след това лабораторните анализи да бъдат идентични и покажат представените тук резултати?
Възможна ли е вероятността този мистериозен феномен от трева да има връзка или да е взаимосвързан и взаимообусловен от наличието в същия район на многобройни могилни комплекси които са ситуирани така, че образуват конкретни отражения на някой известни съзвездия от нощното небе?
Възможно ли е някой, който и да бъде, каквато и мотивация да е имал, да създаде тези бързо израснали пръстени (кръгове) и как ги е направил, с какви способи или технология, щом като не бяха открити никакви следи от механична и химическа интервенция в района на феномена?

Каквито и да бъдат отговорите на тези и още толкова въпроси,ще припомня, че тази загадка, този наш български уникален феномен,удивително напомнящ по форма на прочутите „английски житни кръгове“ все още няма категорично и еднозначно обяснение! Поради това у мен остава да битува подозрението, че тук под купола на Лудогорското небе, в околностите на Исперих, имахме шанс и късмет първи да се срещнем с наистина абсолютно необяснимото,непонятното, неразбираемото! И сега след като притежаваме надеждна документация обективираща феномена и коректни, внушаващи доверие лабораторни изследвания на обекта, без особени притеснения можем да си разрешим деликатната квалификация, след като не се намериха естествено-научни отговори, а предложените хипотези взаимно се изключиха, че вероятно тези пръстени от ливадна флора са проява на НЛО или „нещо“ което има директна или корелираща взаимовръзка и него. Знам и подозирам реакциите относно това становище, но ще изпреваря опонентите. Защото те изтъкват, че с недоказани факти, като феноменът НЛО, не може да бъде аргументирана друга загадка. Аз мисля, че това е проблем на скептиците, уфо-инквизиторите и на лакействащите наукофили в пропагандната им машина. Стана видно, че загадката „житни кръгове в Англия“ не е приоритет и гордост само на тази държава. Нещо повече, у нас вече имаме още по-загадъчен и необичаен феномен и уникалността му е н обстоятелството, че е създаден от бързо и буйно израснала трева. Осмелявам се да твърдя, че феноменът е уникален, защото справките доказват именно това обстоятелство. За радост може би само на уфолозите, ще спомена, че „тези които правят пръстените“ явно не се интересуват от географията на уфозагадките и поради това не бива да губим самочувствие, че сме пренебрегната страна. Не мога да спестя и едно допълнително сведение което получих, когато ръкописът беше вече готов. Според тази информация, пръстени подобни на разградския и исперихските са се появили в околностите на село Каменар през 1998г., но не били удостоени с внимание дори от журналистите, защото свидетелските признания и разкази не били надеждни. Напълно допустимо е подобно съображение, но зависи от кого е оценено, анализирано и защо подозрителността е доминирала над непроверената фактология.

Защото не свидетелите,а фактите са нещото, което е над всичко.Така както уфолозите-мъдромери се довериха на фактологията,документираха я и дори си разрешихме волността за еднозначна квалификация. Докато не бъде опровергана адекватно и коректно дотогава работната ни хипотеза ще бъде актуална. Точно затова у мен постоянно битува усещането и убеждението,че трябва постоянно да напомняме и настояваме да не се спестяват каквито и да е необичайни прояви, каквито и да е загадки и всякакви необясними процеси и състояния, въпреки рисковете и условностите които ни заобикалят повсеместно. Въпреки, че почти винаги са нелицеприятни за официалната наука. Защото съм убеден че сме на границата на голям прелом в човешкото познание а тази граница неизбежно ,в скоро време ще бъде преодоляна и тогава истините за загадките в това число и за НЛО вече няма да бъде монопол на науката която познаваме днес. Убеден съм в това!

Бъдното ще го докаже. Човечеството ще се пробуди и няма да позволи повече да робува на днешните догми , наложени силом в мирогледа ни така, както е било наложено християнството преди две хилядолетия. Иначе опасността от властването на новата религия,наречена със звучното сатанинско име сциентизъм /сатанизъм !?/умело сътворена, финансирана и повсеместно внедрявана е на прага ни. Уфоинквизицията само подсказва какво може да се очаква и какви ще бъдат последствията за свободното човешко мислене, за откривателския порив на всеки независим и не обременен от научни догми, схеми и забрани мислещ човек. Следвайки тази логика и само за размисъл, мисля, че никак не е в дисонанс, не толкова риторичния въпрос, кой направи в ЖК „Дружба“ кръговете в житните насаждения и никой не севъзпротиви на спекулациите, че уж жътвата попречила за изследване на феномена?! Кой създаде вероятно първите кръгове в село Каменар и никой не разбра истината, никой не провери достоверна ли е информацията?
До ден днешен никой не знае и не разбра кой, как и защо е направил този удивителен пръстен (кръг) в центъра на Разград, в такова оживено място, каквото е градския парк?
Кой направи царевичните геометрични фигури в Каменец и никой не разбра какво точно се е случило като в същото време, като че ли нищо сериозно не се е случило и досега този феномен не се възприма сериозно.
Кой сътвори множеството пръстени (кръгове) в дивата пустош край Исперих и съответните институции и оторизирани ведомства се отнесоха индеферентно само защото подобна находка не се вписва в задачите им?!

Питам на висок глас, кой е заинтересован това да е точно така? Отговорите могат да бъдат много, зависи откъде и кой ще отговори. Защото, ако някой вече знайни сили и подозрителни субекти са решили да правят сатанински експерименти с флора и фауна по Земята, те сигурно знаят, че ще бъдат разконспирирани. Рано или късно, все едно! Ако някой или нещо все още проявява интерес към нас и ни дава сигнали, като показва тези особени геометрични знаци от трева, вероятно и гарантирано сигурно около нас има заинтересовани фактори тези факти, феномени и загадки да бъдат дискредитирани, да се държат далеч от обществения интерес.

Дълбоко съм убеден, че някой ден истината за тези загадки и необичайни феномени ще смачка всички онези, които я формират,манипулират и управляват. Дотогава пръстените и кръговете от флора, НЛО и всички други необясними загадки ще се проявяват навсякъде и никой никога няма да успее за намери адекватен отговор и решение на проблема.
Докато не проумеем и не се пропием от убеждението, че трябва да се борим за решение напроблема срещу уфоинквизиторите и универсалните скептици.

откъс от книгата на известния уфолог Иван Лазаров «ОТВЪД КОНФЕКЦИЯТА Н Л О» П.П.

Проблемът с пръстените и кръговете в полето е намерил място в подготвяната за издаване втора кника на И.Лазаров, където има много нови факти и илюстрации.

хаджи ал джибутев ибн фараон пирамиденбългКомантари с латински букви се изтриват автоматично