ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

АНТИГРАВИТАЦИЯ, АНТИСКЕПТИЦИЗЪМ, АНТИНАУКА

АНТИГРАВИТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ -ФАКТ!!!

Задължително трябва да поясним причината за водещото заглавия в тази публикация. По света има предостатъчно документирани случаи за географски точки-места, където по някакви необясними причини от гледна точка на съвременното човешко познание има и са налице прояви на антигравитация, т.е. водата тече срещу наклон, автомобил с изключен двигател самоволно се движи срещу наклон, кръгла топка се движи без външна намеса, вода не замръзва в хладилна камера, часовниците забавят хода си, някой хора свидетелстват за поява на фрустрация, когато попаднат върху подобно място.Тоталният скептицизъм по отношение на загадъчните , необяснимите и непонятните феномени и загадки около нас и с нас вече е „обезоръжен“ и не може да отрече и надменно да загърби съществуването на географски места, където антигравитацията е документирана, обстоятелство, което създава автоматично антискептицизъм. По наши сведения днешната „т.н. наука“ или знае причината за тези антигравитационни феномени и целенасочено не информира обществеността или е абсолютно безсилна да предложи някакво обяснение, което априори я превръща в антинаука по отношение на споменатите загадки.

Малка справка за неверници, атеисти, „форумни“ компневзрачници и ако са окати нека сами си направят проверка, изводи и анализите.

-Антигравитация, аномална зона в Кипър

-Антигравитация, аномална зона Тбилиси

-Антигравитация, аномална зона Саратов

-Антигравитация, аномална зона Налчик

-Антигравитация, аномална зона Йордания

-Антигравитация, аномална зона Русия

-Антигравитация, аномална зона Молдавия

-Антигравитация, аномална зона Грузия

-Антигравитация, аномална зона Русия-Николаев

-Антигравитация, аномална зона България

В Европа има още една дузина подобни места, но

дотук спираме да ги изреждаме, защото не желаем

да бъдем справочник. Според нас по-добре е

да видите два сегмента от серията

„Тайните на света с Ана Чапман – филм първи

„Тайните на времето“, удивителен руски проект на „РЕН ТВ“. Впечатляващото и интригуващото и , че създателите са възприели алтернативната гледна точка по отношение на необяснимите неща в духът на документалната публицистика. Изборът ни е мотивиран и от обстоятелството, че антигравитационните проявления се случват в Кабардино-Балкария , където имаме кръвни сродници от преди много векове. И  докато решавахме как да онагледим антигравитацията, закономерно се прояви и въпросът, дали е случайно обстоятелството, че откъдето са минали хора с българска кръв /Кабардино-Балкария, Молдова и сега в днешна България/ този необясним за сега антигравитационен феномен се проявява с цялата си прелест и очарование!

 

Картата е за сведение на двойкаджиите днес

Антигравитация в България! Да, има такова място! В околносттите на с. Спанчевци /СЗ Б-я/. Права отсечка от шосето с дължина от около 500-550 метра, високо в планината. Екип на русенския уфологичен клуб „Мъдромер“ с  проект в рамките на Българска Уфологична Мрежа“ /БУМ/ преди няколко години организира експедиция с цел идентифициране и инженерно замерване  на обекта. Единственото „оръжие“ на уфолозите срещу мистерията беше класически  “Теодолит“, според инженерната практика. Бяха направени тотални измервания и се оказа, че правата отсечка от шосето има 1 градус отклонение от нормалното хоризонтално ниво. По идея на шефът на експедицията, уфологът И.Лазаров, беше направен експеримент и с обикновена вода от домашна чешма. Разбира се „крайъгълния камък“ на тази изследваческа експедиция беше опит с лек автомобил /1-во с Шкода-120, тегло 1200 кг. и 2-ро с лек автомобил „Лада1300″ тегло около 1300 кг./. Крайните резултати от „антигравитационната“ експедиция са както следва:

1- Наклонът на загадъчната шосейна отсечка е с 1 /един/ градус отклонение от хоризонтала.

2- Опитната постановка с обикновена вода                показва, че водата тече срещу наклон от 1 градус.

3- Опитите с автомобилите показа, че когато леката кола е в покой, без никаква чужда намеса автомобилът започва бавно, сигурно и с голяма мощ да се движат против наклон от 1 градус. Единствено когато  бяха задействани спирачките, автомобилите спряха да се движат.

Задължително и в интерес на обективността трябва да кажем, че най-интересното беше когато всичко приключи и след експериментите, измерванията и очевидните резултати, инженерния екип извършил измерването и свидетели на феномена там, изпадна в капана на собственото си академично познавателно подозрение и започна да теоретизира, като споделиха че теодолитът не е надежден измервател и за целта е необходима  да се използва лазерен теодолит или системата  при която се използва т.н. JPS-сателити технологии. Така и до ден днешен. Но…, ние мислим алтернативно и поради изминалите години, сега у нас се породи и въпросът, ами дори и да се докаже , че отсечката е с идеална водоравна повърхност, защо, кой и как ще задвижи лек автомобил в някаква посока, какъв е механизмът за това, дали т.н. визуална измама е валидна навсякъде по света, където има подобни загадки!? Прочие ние знаем, че има и доказани подобни илюзорни във визуално отношение обекти, но това не отменя наличието на автентични, доказано мистериозни обекти по географската картата на света в който живеем. Тук ще илюстрираме резултатите от нашата експедиция само с фотоси, което е разбираемо. Единствено и само заради беднотията ни – тогава не разполагахме с видеокамера. Поясняваме, а не уточняваме. Използваме терминът антигравитация, въпреки че може и да не е обективно отражение на действителността, защото е приел гражданственост и е разбираем за болшинството от българите. Вероятно  в същността на тази мистерия има и елементи на нещо като магнитни диспропорции и аномалии, но също толкова теоретично може да се допусне и влияние от Космоса- защо не!? Тук и сега нашите илюстрации могат да докажат еднинствено, че наш екип е бил на мястото на феномена, направил е замервания и публикува нещата. Вижте фотосите и направете изводите си.

№1 по време на експеримента с колата имаше интензивно движение и трябваше да сме внимателни

№2 Изчакване намаление на движението, и екипът е готов за работа с „Теодолита“

№3 Панорамна снимка след експериментите

№4 Започва експериментът с водата….

№5 Лично И. Лазаров въпреки традиционният си скепсис започва водния опит

 

№6 Шеф-инженерът на екипът пожела лично да участва в опитът с водата

 

№7 Когато водата тече наопъки, т.е. срещу наклона, дори и отявлените агностици желаят документиране на събитието. И.Лазаров не вярва на очите си и показва феномена!!!!

Целенасочено, умишлено и преднамерено накрая искаме да ви предложим видеоклип, от който ако не ви настръхнат косите, поне може да си зададете въпроса, защо „т.н.наука” особенно в САЩ до ден днешен не е намерила отговор на въпросите произтичащи от обекта показан във видеоклипа по-долу. Този САЩ-обект е известен и няма никакъв смисъл тук да правим някаква апологетика на загадъчните и мистериозни неща, които там съществуват и са колкото невписващи се в законите на физиката, толкова и антинаучни по своята същност като факт, проявление и състояние. Въздържаме се от коментар, за да не изречем неморални и нецензурни слова по отношение на самовъзпроизвелите се пенкилери в света на загадките и не само там. Желаем ви мъдрост, спокойствие, бистър и адекватен анализ от видяното!

Моля, моля и извинявайте, но трябва да го кажем в прав текст, ако никой не желае да коментира показаните дотук почти абсурдни но и обективни факти, това може да означава само едно нещо. И то според нас е в обстоятелството, че или всички са съгласни с публикацията или имат някакво друго, лично становище, което искат да си остане лична собственост!? Да, ама не, е известната Бг публицистична мъдрост, защото според тази мисловна находка в този аспект мълчанието не е атестат за мъдрост.

екип БУМ

 

 

 

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично