ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

„КУБРАТОВ СНОП” – ЕДНА ТЪЖНА ЗАБЛУДА

МИТЪТ ЗА СНОПА ПРЪЧКИ И КАН КУБРАТ НЕ Е БЪЛГАРСКИ

Трябва да се каже честно и отговорно, че  нашата история, традиции, митове, легенди, притчи и сказания отдавна са подвластни на инерцията, на спекулациите и антибългарски манипулации. Особено в областта на академичните изследвания, анализи и постулати.  В една от последните си книги “Кои сме ние българите” Петър Добрев пише дословно: “Тази тясна специализация очевидно напълно оправда духовитата пословица за “широката идиотизация в тесния смисъл на думата…” И тази кошмарна оценка е от човек на БАН !? Това е достатъчно за нашата аргументация по отношение на стерилността на родната ни „т.н. историческа наука”. Защото за каква „идиотизация” или „кретенизация” става реч и какво е има предвид П.Добрев? Убедени сме че той не визира производителите на краставици или днешните автоджамбази!  Тогава!?…за нас това е добър трамплин, за да прескочим всичките прения, дамгосвания и нелицеприятни отзиви, отричания и анатеми към него, човекът изправил на крака историята ни.

Защото да отрича може всеки, а опровержението е непосилно за черногледите ни пацифистки историци, сороските възпитаници и псевдопатриотите днес. Всуе!

Не ни е известно цитирания вече изследвач на нашата древна история да е публикувал анализи за всеизвестния мит „Кан Кубрат, сноп пръчки и синовете му”. Съвсем лаконично легендата гласи, че великия български владетел Кан Кубрат съветвал в залеза на живота си петимата си синове, Безмер (Баян, Батбаян), Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек да бъдат единни след неговата смърт, за да могат да продължат величието на направеното от него. И нагледно им демонстрирал сноп от пръчки, които ако са като сноп не могат да бъдат прекършени. Мъдър Кубратов бащин съвет!

автор художник Димитър Гюдженов

Драматична, красива, качествена легенда. Но дали притчата има български произход, дали е кубратова и дали този мит не е по-древен? Случайността, съдбата или орисията ни поднесе много интересен артефакт. В русенския исторически музей попаднахме на удивителен артефакт

Оброчен Митраистки камък – исторически музей Русе

Сноп от пръчки върху оброчен Митраиски камък – исторически музей Русе

Оброчен камък с посвещение към Бог Митра. Обект – гр. Русе, кастел «Сексагинта Приста». Открит е при археологически разкопки на мястото , където е възникнал днешния град Русе.  Тук особеното и впечатлително-врапиращото е , че върху оброчният  митраиски камък има символично поставени два снопа пръчки. Възниква питането, какво по дяволите прави нашия, кубратовя сноп от пръчки, върху митраистки оброчен камък по време на римската империя 1-2 век сл.н.е. в Мизийската област на римската империя !?  Тогава  все още е нямало българи в обсега на „ римската провинция Мизия” /т.е. в днешна северна България/, както твърдят историците и не само те.

И наистина трябваше да се поровим в мръсотията на нашата днешна писана история. Защото има уникални писани сведения, които или са били „изтрити” или са били хвърлени на сметището, за да не пречат на домогващите се до нашето славно историческо минало. Трябва да се аргументираме, нали? Ето какво пише авангардния пловдивски историк-археолог Константин Каменов от Интелектуално звено “КОРЕНИ”, в книгата си „Структурата на Вселената според тракийските херметици” :

          „Карел Шкорпил:”Изпратен съм с мисия в България, подобна на тази, с каквато бе натоварен английският археолог Едуард Търнерели при изучаването на Булгар – да потвърди пред Европа, че Волго-Камските Българи са татаро-монголи, а аз – че Балканските Българи не са потомци на Аспаруховата ордица…”

Отново Шкорпил споменава за друга мисия на Русия с цел да се унищожава българската памет:

 ”Не е вярно твърдението на Успенски, че само Омуртаг е имал най-видна строителна дейност. Руснаците, които методично са унищожавали българските паметници, имали са за цел паметниците на царете от християнските времена да унищожат, а да оставят само тези от езическите…” Шкорпил се произнася по този въпрос, тъй като видният византолог Успенски, изпратен от руския император да извършва археологически проучвания в България, забранява на чеха, както и на преславския археолог Йордан Господинов, да провеждат разкопки във Велики Преслав. Според руският “учен” Царсимеоновият Златен век бил мъртвородена цивилизация и при едни разкопки в този район нямало какво да се открие. Може би по същите причини са били разрушени и паметниците от Волго-Камска България, Западен Сибир, Алтай и Северен Кавказ.”

Добре, казват ми, критикуват ме, че в писането има освен граматически и прочие правила, все пак трябва да се спазва и благоприличие и възпитаност на изказа. Но…вие сами преценете, какви са тези, които са пристигнали в България с мисия в България и   мисия на Русия с цел да се унищожава българската памет!?!?!?

За какво възпитание, за каква толерантност, за каква коректност, за чий интерес трябва все още да мълчим и да са правим на „глобалисти”, либералисти и пацифисти !?

Какво е това, освен абсолютен маразъм и българофобство, не е ли  престъпление спрямо нас българите, и не е ли чиста проба „де юре” престъпление против България и българите…!? В същото време днес някой „соросчета” поучават българите , кое е и кое не е вярно  в нашата история! Хайде де, да вървят на май…. или да пият студена вода. Лекото отклонение от главната тема беше изблик не само на емоция, а на рационално родолюбие и родов патриотизъм. Подобно настроение вероятно е обсебило и 80-годишният русенски художник Стефан Ганев, който за първи път след  Димитър Гюдженов набрал смелост и отново се опитал да пресъздаде в картина образът на „Кан Кубрат и митичния сноп от пръчки”. Ние мислим че творческия изблик на С.Ганев е проява на тотално родолюбие, любов и разбиране на нашите древни митове и легенди. Нещо повече, той подарява картината си на русенският исторически музей. Защо, само той знае, а вероятно и може би мислим ние, за да им напомни да бъдат адекватни на завещаното от древните ни предци.

Картина на художника Стефан Ганев-Русе

И така…. заглавието ни е :   „КУБРАТОВ СНОП” – ЕДНА ТЪЖНА ЗАБЛУДА ……МИТЪТ ЗА СНОПА ПРЪЧКИ И КАН КУБРАТ НЕ Е БЪЛГАРСКИ…..!!!  Защо? Има ли сигурна причина за нашето критично  подозрение  или е безотговорно, априори хрумване  и твърдение!? За наша радост и за покой в душите на злобарите в нашата „т.н. историческа наука” нека се знае, че има достатъчно информация относно „митът и легендите за сноп от пръчки” и метафората, чийто смисъл се съдържа в тази древна притча. Прочие по наше мнение, според наличната и достъпна  информация и публикации, истината за „снопа…” трябва да се търси в древните митраистки оргии, ритуали, обряди и религиозни церемонии. Който иска и може, знае как се търси инфо…

Бог Митра е един от основните богове на синкретична религия в протоперсийската империя, разбира се и по време на възхода и падението на Персия. Тогава е и   произведен в ранг на Бог на справедливостта, победата, правдата, изкуплението на грехове, закрилник на душите на праведните, покровител на успеха. Има становища, че в древността, индоарийците и съседните им иранци са имали специален религиозен ритуал за предсказване на бъдещето със сноп от пръчки. Вероятно и уж този древен почти окултен ритуал трябвало да има връзка с легендата за снопа от пръчки на Кан Кубрат. Защото древните иранци /персийци/ са наричали ритуала с пръчките „баресман”. Но…какъвто и да е смисълът и метафората със снопа пръчки, става ясно, че нашите предци, древните българи освен че са били съседи, вероятно коренът им е свързан с тези народи, затова са практикували религиозни ритуали идентични с тези на индоарийците и иранците. Сигурен знак и доказателство, че имаме индоарийско-ирански произход. Този наш извод „налива вода” единствено в мелницата на Петър Добрев, който пръв публикува, изправи на крака нашата древна история и произход. Отваряме скоба и поясняваме, че думата „баресман” освен съществуващите свободни преводи, съществува и я има в старобългарския език като,  бръстъ, бръстина, но и като бръскалка, за което лексикално по-ограничените изследвачи не се досещат! Т.е. бръскалката е също сноп от пръчки или дървесни тънки клони, които завързани се използват като метла /бръскалка/ в повечето случаи в дворовете на селските стопани, като подобие на известната домашна или популярната битова метла. Толкова за „баресман”. Педантичните и тези, които дават мило и драго за научни анализи, могат сами да издирят повече инфо. Но ние не сме съгласни с твърдението на някой Интернетавторитети, които безцеремонно и безпардонно пишат, умуват и твърдят, че „баресман” /стигнало до нас като бръскалка/ е общоирански обичай за гадаене с пръчки. Убедени сме че в случая с „Кубратовият сноп“ от пръчки няма символ за или не е проява на гадаене бъдещето на Кан Кубратовите наследници!

Неееее…явно смисълът, идеята и метафората на древнобългарската легенда е абсолютно с друго съдържание. Снопът от пръчки е як, здрав и жилав, /каквато е и бръскалката – това го знаят всички в системата на селското и животновъдното стопанство/ е именно това което е желаел Кан Кубрат за бъдещето на държавата.

Точно поради това се връщаме отново към Бог Митра и митраизмът. Защото там е закодиран символът на „снопът пръчки” !!! Митраизмът като религиозна доктрина е бил известен, познат и практикуван от древните Българи. Защото са били близки родственици на индоарийците и иранците. Мислим, че легендата за „кубратовият сноп от пръчки” е отзвук на древна протобългарската традиция идваща от индоарийските корени на нашите предци, които  са били наследници, покровители, практикували са и са пренасяли този древен ритуал-легенда навсякъде , където са се преселвали, в това число и родът Дуло чийто представител Кан Кубрат безпардонно е увековечил нашите древни традиции с притчата към синовете си със снопа пръчки. Сетне нещата са претърпели някакви юдеохристиянски трансформации и поради това ние не можем да се докоснем до автентични артефакти. Обстоятелството, че у нас има Митраиски артефакт за „сноп от пръчки” и че римляните са имали за свои символ „фасцити”, което в най-груб превод означава „сноп пръчки, привързан с ремъци”, който се носи от ликтор, т.е. от магистрат в римският Сенат, което пък не случайно  е взаимствано от Б.Мусолини, който създава първата фашистката доктрина, като отново приема символът на „сноп от пръчки” = на единство и мощ!.

Тук трябва да отново се върнем към нашия велик Кан Кубрат. Защото неговият урок и съвет към синовете му, бъдещи канове трябвало да разберат всичко само от един жест, прекрасно пресъздаден от нашите художници. Мъдрост и перспективно мислене проявил нашия велик български владетел Кан Кубрат. Но уточняваме, първият факт за „сноп”, първото „фашио” е идентично с  „фашио литорио” = ликторски сноп, което пък е подобно на легендата на Кубратовият сноп от пръчки, Без много интелектуални усилия може да се види връзката, корелацията на тези древни символи. За наш грях или гордост, но за срам на историците ни, които мълчат като немтурници по този проблем, ние не без особени съмнения в собствената си теза , проявяваме колкото смелост, толкова и неувереност, поради което тук предлагаме за размисъл нещо ново и алтернативно. Защото без алтернативи нищо не се е придвижвало напред в животът ни!

Неееее, Фюрерът не  е измислил Фашизмът! Дано да бъде разбрано от „т.н. наши исторически изследвачи”, иначе казано от пишман историците ни днес  и особено младите българи накичили с прозвището …..” д.и.н. науки”. Историци,  дерзайте с вашите заблуди!, но помнете че историята не е наука , а е обективна хронолигия на миналото на човечеството, в това число и обективното миналото на нашия народ и държава. /В скоби казано, ако отворим дума тук и сега за древната история на България и българите въобще, нашите бг  „уж надеждни и перспективни млади историци по въпросите на Бг миналото ни”, вероятно трябва да се скрият в оцелелите от втората св.война бомбоубежища…но това е друга тема и задължително скоро ще предложим наше разбиране и становище на БУМ спецове по този проблем…./

Прочие не забравяйте г-да историци, че освен вашите еволюционистко-материалистично-болшевишки опции за Бг историята ни, задължително трябва да запомните, какво е казал, написал и сторил един небългарин  за дискредитирането ни като народ, държава и като история,  един ваш  любимец /виж цитата по-долу/ Защото няма, не съществува публикация в която всички вие г-да историци да пропуснете и да не се позовете на цитираните българомразци и световни шестоъгълни гадняри. Затова нека всички отново и пак да видят и прочетат оригиналът написан от тези българомразци и слуги на нашите задгранични недброжелатели…вероятно повече от 1000 /хиляда/ години. Има достатъчно инфо…!!! Ето вижте, четете, умувайте и после анатемосвайте!

Карел Шкорпил:”Изпратен съм с мисия в България, подобна на тази, с каквато бе натоварен английският археолог Едуард Търнерели при изучаването на Булгар – да потвърди пред Европа, че Волго-Камските Българи са татаро-монголи, а аз – че Балканските Българи не са потомци на Аспаруховата ордица…”

Според нас, никакво друго становище и анализи не могат да внесат яснота, защо по нашите земи, още по римско време е имало търпимост към изображения на „сноп от пръчки”, освен разбирането, че нашите предци са знаели, разбирали и практикували древния обичай за насърчаване на младите хора, /преди всичко в обкръжението на владетелите/, да бъдат единни, за да са и непобедими , силни и обичани от народа им.

Тук историята за римското присъствие  в „ римската провинция Мизия” дава обяснение. Явно митраисткият  сивмол още тогава е бил познат и известен на нашите древни предци. Разбира се това обстоятелство е било и причина за търпимост на древните българи към този заварен от Кан Аспарух митраистки символ в новите български земи. Имало ги е тогава, има ги и сега, но  не намерени все още артефакти от времето, когато се създава „Дунавска България” !? Вероятно митраизмът съвсем естествено се е вписвал в пантеонът от Богове на древните ни предци. Със сигурност може да се постулира, че митът, легендата и обрядите относно бъдещите победи, завоевания и ситуиране на новата българска държава са имали идеологическа закваска, не само от Тангризмът, но и от Митраизмът. Затова внимателно и деликатно казваме така:

„КУБРАТОВИЯТ СНОП”  Е  ЕДНА ТЪЖНА ЗАБЛУДА, ЗАЩОТО МИТЪТ ЗА СНОПА ПРЪЧКИ НА КАН КУБРАТ НЕ Е БЪЛГАРСКИ, А В ОСНОВАТА МУ Е СИТУИРАНА МНОГО-МНОГО ДРЕВНА АРИЙСКА, РЕСПЕКТИВНО ПРОТОБЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ !

      П.П. Никого не поучаваме, никого не агитираме, никого не опровергаваме, единствено  и само предлагаме наше становище. Затова молбата ни е не предизвиквайте никаква дискусия, бъдете възпитани и не обиждайте тези, които имат алтернативно разбиране за нашата все още загадъчна протоистория. Тук и сега можете да изразите, напишете и аргументирате друго ваше разбиране. Без цензура, без редакция ,а публикуване, само ако авторът не желае анонимност, което  не в стилът и традицията ни. 

      Иван Лазаров екип БУМ и приятели

 

 

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично