ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

МЪДРОМЕР – КОЙ, КОГА, КАК, ЗАЩО…

МАТЕРИАЛИЗИРАНЕТО НА ЕДНА ИДЕЯ

 

Тази публикация е в отговор на множеството писма, питания, нескопосани коментари, злонамерени писания, понякога медийни клюки, и най-вече за задоволяване любопитството на млади българи днес.
…През 1990 г. у нас се случиха фундаментално сложни социално-политически промени, които отприщиха мисловния капацитет на много скромни българи, които до тогава бяха идеологически подтискани и дискредитирани.
Именно този исторически период породи и спонтанната поява на първия български уфологичен клуб. Именно по това време русенецът Иван Лазаров решава че може да реализира отдавнашата си мечта за създаване на общност, на клуб, на организация от единомишленици по въпросите свързани с множеството загадки около нас и с нас. За търсене на адекватни отговори за тях. И се започва….!!!

С 10 туби лепило в джобовете и 100 броя копия на „афиш” с възвание или покана за създаване на клуб са разлепени из целия Русе. За един месец на призива се отзовават повече от 100 желаещи и на сакрална дата 11.05.1990 г. в присъствието на огромен брой желаещи се полага началото на първия уфологичен клуб у нас. Тук е коректно да споменем , че по това време у нас вече имаше „подобни” образувания, но те не се афишираха като уфологични. Това е истина и ако някой реши, че може да претендира за названието, единствен свидетел тогава беше Димитър Делян /вечна му памет/, който знаеше всичко, което се правеше в  областта на Бг уфологията и именно той по братски приветства идеята на И.Лазаров и бе сред гостите на учредителите. Рожденното название в деня на създаването е „Клуб за генериране парадоксални алтернативи”. По-късно по идея на създателя на клуба Иван Лазаров, спонтанно и единодушно бе прието зашеметяващото име клуб „Мъдромер”. Така и до днес. Уместно е тук да уточним, че с годините броят на членовете на клуба се трансформираше  и то главно заради интересите на хората. При мнозина доминираше траен интерес към парапсихологичните и модерни по онова време „факти” и това беше причината да се обособят в отделна и независима група. Въпреки или точно поради това изследователският, търсаческия дух на повечето мъдромери си остана уфологичен. И наистина времето, годините си казаха думата и в ядрото на клуба останаха две дузини хора. Прекалено интересно и любопитно е обстоятелството, че професионалният, възрастовият и образователен статут на членовете на клуба бе и е абсолютно разнообразен и обхваща почти всички сфери на нешето знание и познание днес. Изглежада, че създателя на клуба обединени необиняеми със своите знания и интереси хора. Но историята ни  показва, че и това може да се случи, ако хората са обвързани с обща идея – търсене истината за НЛО  и корелиращите загадки. Това състояние роди и много творчески амбиции при някой по-авангардно мислещи уфологично люде.
Разбира се първо ще споменем за фундаменталната теоретична разработка на Ангел Иванов, който за първи път в света обедини с математически интрументариум законите и закономерностите на макросвета с микросвета Това беше публикувано в научното списание на руското физическо общество „ЖРФМ – 2011/1” под заглавието Теорията за Обединение на Електричество и Гравитация (EGUT), последвано от Теорията за Великото Обединение (GUT) и Теорията на полето.

Няма да подминем и творческите находки на русенския мъдромерски изследвач Светлозар Рулински, чийто дирения родиха разработката му под формата на книгата „Шумерските митове в българския фолклор” и последвалите му статии в този дух. /В скоби напомняме на отвратиелните скептици, че базата на Рулински са именно уфологичните дирения на З.Сичин, който пише в световно изнестите си книги, че Боговете са дошли от небето – според шумерските  плочки с вече разчетените клинописни текстове…/ Освен всичко друго, тук трябва да отбележим , че иновациите на авторът останаха незабелязани от академичните спецове в тази област /ако изобщо ги има у нас /, а това не е добър атестат за науката изобщо, защото без плурализъм в изследователската дейност в историята и митологията нищо и никога не се е случило. У нас обаче всичко е наопъки. Докога!? Русенецът обаче е оптимист и продължава…

Съвсем естествено тук се вписва и сборникът автентични разкази от практиката и житейските впечатления на активистът на клуба д-р В.Биков. Тук е прекалено важно да споменем обстоятелството, че докторът издава всичко със собствени средства, защото явно издателите не се интересуват от това, кой, какво, защо и как го пише, как го  е изследвал, какви са иновацииите и изводите  му и подобни важни за бъдното неща.
Няма как да подминем, че първи в „Мъдромер” подаде сигнал, знак, че опитът на изследвачите трябва да се документира и да се остави за бъдното, за следващите мъдромери. Наистина Иван Лазаров издаде първата българска книга в която се занимава с изключително български уфофакти-„Отвъд конфекцията НЛО”…!

Някой вдигнаха шум, други иронично я премълчаваха, трети проявиха чисто медиен интерес, но никой и никъде не се опита да направи анализ, разбор или фактологична оценка! Това сме ние българите! Както казват в една притча…”едно си баба знае, едно си баба бае…” така правят и журналята, т.е. няма уфология, защото няма НЛО, постулират медиите постоянно позовавайки се на т.н. учени и т.н.наука. Но, творческите прояви, амбиции и находки на русенските уфолози продължиха и никой не ги забелязва… Така един от създателите на клуба Никола Станев  продължава до сега изследваческата си работа и е готов с първоначалния работен вариант на книгата си – „Светът е подвластен и се управлява единствено и само  от вселенската хармония”. Има и други по-скромни клубни находки, но …дотук!
Българската  традиция показва, че такива събития, като създаването на уфологичен клуб трябва да бъде обективирана и възможно добре илюстрирана. Именно поради това предлагаме поименен списък и скромна илюстрация. Нека се помни и знае, че създателите на русенския уфологичен клуб „Мъдромер” имат история и се гордее със своите създатели, изследователи и търсачи на алтернативни истини относно загадките за които всички академичните представители у нас си затварят очите и се правят на велики знаещи и можещи мъдреци.Трябваше някой да им го каже и покаже, за да се приземят и да изтрият позорния етикет , който им беше поставен – „феодални старци”!? Но, всуе.
Предлаганият тук списък е непълен и причина за това е голямото текучество на автентични „мъдромери”, а причината е единствено и само социално-битова и обусловена най-вече от съвременните кошмарни изисквания за професионална реализация. Затова нека ни извинят тези , които са били за кратко време в клуба и по обективни причини са отишли там където им се предлага реализация, пари, заплата и друг социум. Ето списъка:

  1- хидро инж.Илиян Димов – създател на „Мъдромер”, 
човек със завидни познания в областта на  хидстроителството и специално в областта на загадкитев древността, но и с удивителни познания и анализи в областта на уфологията, като понякога перфекционизмът   стига до краен педантизъм….

- стр.инж. Благо Калошев – създател и „изключително   деликатен анализатор на строителните артефакти от древността до наши дни, като понякога навлиза в много дълбоките пластове на мегалитното строителство,  което  пък го показа и като  безкрайно полезен уфо-анализатор и понякога незаменим скептик. И досега той е безукорен коректив на клуба.
2 – инж.химик Георги Райчев – вещ експерт в  своята си професионална област като химик и абсолютно полезен в клуба със своите знания.  Винаги готов със своите консултантски предложения и незаменим анализатор по проблемите свързани с автентичните уфосвидетелства.Винаги умерен в изводите си.
- Станислав Станчев /вече не е между живите/- освен огромните си практически познания в обастта на радиестезията, той гордо афишираше трайните си интереси свързани с уфологията и това беше най-големият му принос в клуба – развенчаваше всякакви самозвани уж уфосвидетели и прочие, които през 90-те г. бяха модни. Трябва да се спомене, че съпругата му, която и досега е активис в клуба , навярно е била и семейният двигател на интересите им в областта на загадъчното и непознатото.
3 – Колю Колев – основател на клуба безумно влюбен в парапсихологията, но някакви неясни и за него флуиди  на уфологията го привличат все още в „Мъдромер” и поради тази причина той все още е своеобразен  радетел за продължаване живота на „Мъдромер” със своите безпардонно   критични въпроси,анализи и тезиси към всеки  за всичко…методология !?
4- Светослав Балабанов – основател на клуба, възможно  най-ерудираният човек в клуба по проблемите на източните учения, особенно в областта на лечението и отбранителните изкуства…умело практикуващ багетизъм… винаги имащ идея за обяснение на загадките около нас и нас…
5-  д-р Иван Стоев –токсиколог,/вече не е между живите/  един безпарднно обективен изследвач на необяснимото и  непонятното, особенно в света на човешката духовност и   всичко свързано с произхода на човешката цивилизация. Именно той дълго години окриляше клубът със своите абсолютно адекватни предложения за вярвяне само и единствено на фактологията в света на загадките около  нас и с нас. Имаше собствена хипотеза за механизмите с които може да се поставя квалификация на „ фактите” свързани с уфологични събития и прояви, но биологията го прибра много бързо том горе….
 6- д-р Владимир Биков – психиатър с огромна клинична практика, човек на завидна възраст, също така завиден бистър ум и адекватни реакции относно безпардонни информации и чистопробни спекулации. Сторонник на източните медикофилософски познания, но и изключително полезен в клуба със своите критични анализи и предложения, което за уфологията е безкрайно потребно в днешно време. В „Мъдромер” е обичан заради това, че винаги, точно и безпардонно прави патодиагнози на самозваните „парапсихологични” щения на неадекватни хора.Той е истинска гордост на мъдромерите-уфолози.
7 – Панко Панчев – блестящ познавач на измервателната техника и вещ анализатор на това което уредите и тех.системите показват при теренна работа… незаменим оратор и системен анализатор на факти и фактология относно  прояви и проявления на загадъчното и необяснимото, особенно в света на загадките около нас и с нас. Скромността му в уфологията граничи с детинщината.
8 – инж.Орлин Малинов –труднонамираем у нас  страстен привърженик на истините за уфологичните факти и фактология такава каквато е . Той бе първия мъдромер направил  /2002/компютърен анализ на „нещо” заснето  в небето над Русе и видяно в цялата страна /22.12.1989 г./ Жалко, че социално-професионално-битови проблеми го принудиха да „емигрира” в столицата и сега клуба скърби за него. Рядко срещащ се перфекционист и   познавач в областта на информатиката. Особенно в уфологията. Истински уфолог…рядка явление!
9 – Ивелина Бянова – в клуба се появи като абитуриенка, след това студентка, завършила анг. филология после  и археология – незаменим мъдромер. Пак и отново по битово-семейни и чисто нашени Бг причини сега е дистанционен сътрудник на клуба.Безкрайно полезни за клуба са нейните преводи от  английски на български език и дори нейните становища относно някой факти за уфофактологията.
10 – инж.Ангел Иванов – специалист по радионавигационна и електронна техника, безкрайно предан на науката и специално на физиката. Уфологичните и парапсихологичните му увлечения, провокираха у него дългогодишни дирения, изучаване и изследваческа дейност. Така той стана първооткривател на Елекромагнетизмът с всичките потребни математически формули, закони и закономерности. Готов нобелист, но „феодалните старци” не го забелязват, защо ли!? Сега, от позициите на откритията си има свойството да предлага отговори на всички и всякакви загадки, по проблемите свързани с макросвета и на микросвета. 
11 – Светлозар Рулински – математик и дългогодишен синоптик и метеоролог във ВВС. Страстен изследвач на древни писания и текстове. Бърз ум, блестящ анализатор и полезен консултант в клуба по всички проблеми на древните загадки, в т.ч. и уфологията. Дългогодишната му професионална дейност във ВВС  и увлеченията му в древностите създадоха от него и неповторим творец, родил изящно написана книга  и множество корелиращи публикации.Това беше възможно само и единствено в творческата среда на уфолозите в клуб „Мъдромер”, твърдят всички русенски мъдромери.
12 – Пенко Деков – психолог-педагог дългогодишен активист, страстен почитетел на перфекционизма в изследваческата дейност. Умел анализатор, безукорен търсач и радетел на системните анализи. Истински уфолог в широкия смисъл на словото. Цяло нещастие е обстоятелството, че професионално-битовите проблеми го отдаличих от клуба, но той винаги с готовност е в състояние да консултира мъдромерите.

Можем да продължим списъка с още две дузини имена на изявени съратници мъдромери, но ще споменем само приятели-консултанти от други градове на страната,защото съществува възможност да пропуснем някой, а това не е добър атестат. Затова нека  ни извинят тези които не са в списъка и  ще включим само тези ,които имат най-значим принос в дейността на „Мъдромер”.
Сашо Александров –Исперих –историк и краевед, неповторим познавач на раьона на „стомогилието” /Делиормана/край Исперих и околните села, най-вече на региона на археологическия комплекс Сборяново. Безкрайно полезен консултант и приятел на русенскитуе уфолозите-мъдромери.Участник в множество уфологични експедиции и особенно добър анализатор на древните праисторически паметници у нас. Николай Александров – София- верен приятел на мъдромерите и винаги готов за консултация по въпросите свързани с уфологията. Негова книга „Феноменът НЛО е като бяла лястовица в небосклона на българската уфология. Умерен в анализите и изводите си, прецизен в постулатите си и крайно полезен в света на загадъчните уфологични дирения. Таньо Танев –Стара Загора – многогодишен служител в астрономическата обсерватория там и човек с богат опит в изследване на небесните загадки. Прекрасен приятел на русенските уфолози и винаги отзивчив за консултаци, съвети и квалификация на разни и различни неща които се случват в небето над нас.
Ангел Манев – Ст.Загора- астроном и вещ изследвач на древни артефакти имащи връзка с астрономията. Постоянен и качествен консултант на уфолозите-мъдромери. Алексей Стоев – водещ български астроном и дългогодишен консултант на русенските уфолози. Участвал е в съвместни експедиции за идентифициране на факти свърани с небесни прояви и събития. Ради Терзиев – дългогодишен член и активист на „Мъдромер”, сега битуващ в Разград. Винаги е на разположение на уфолозите. Прекрасен специалист в своята област. М-р Христо Стамболиев –Варна- бивш военослужащ, със стръв към загадките около нас и с нас. Винаги полезен на мъдромерите за важни и ценни информации от варненския регион.Умерен скептик и винаги имащ своя хипотеза за уфологичните факти и събития.
Подполковниците Христо Христов и Ценко Грозев – вече не са живи- ужасно полезни бяха на мъдромерите със своите винаги сериозни и по военному ясни, точни и безупречни квалификации и консултации, особенно във връзка с прови, събития и факти случващи се в рамките на военните занятия в  поделения и военни образувания у нас. Венцислав Гергов – археолог, откривател на археологическа находка отпреди 5.000 г. и сам той я квалифицира като ракета в древни времена по нашите земи. Винаги готов за консултация на русенските уфолози. Незаменим и вещ познавач на древностите по нашите земи, респективно на неясните и необясними уфофакти. Тодор Димов –Добрич –археолог, праисторик с много сериозни увлечения в уфологията и поради това незаменим консултант на русенските уфолози. Константин Каменов –Пловдив – историк и страстен критик на безхаберието на някой свои колеги. Интелектуалец, широко скроен мислещ българин, приятел на мъдромерите и винаги готов за консутации по въпросите на неясното и непознатото. Съвсем естествено е тук да спомен и за двамата блестящи със своите знания и професионален теренен изследователски опит  русенски археолози Върбин Върбанов и Сергей Торбатов, които  помогнаха на мъдромерите да внедрят в изследваческата си работа, методологически безалтернативния метод за теренно изследване на всички и всякакви „факти” за уфопрояви и събития. Поклон и благодарност. Почти не е за вярване, но тези академични представители наистина загърбиха скептицизма си и помогнаха на уфолозите.Чест и слава. В края на този абзац няма да пропуснем да отбележим, че има и двама ерудирани нашенски уфолози /от Добрич и Пловдив/ които също бяха изключително добри приятели на русенските уфолози, но поради някакви себични причини се „отлюспиха” от групата на мъдромерското дете, известно като „Българска Уфологична Мрежа” /БУМ/ и решиха да водят самостоятелна дейност. От това загубата е единствено и само за тях и може би повече за Бг уфологията. Но,това  както  в традиците ни така и в народопсихологията се смята „нормално”. Естествено е, че нямаме намерение да славословим медиите, но има двама журналисти, като бившия гл.редактор на русенския в.”Утро” Й.Зебилянов и настоящия Младен Любенов, които имат голям принос за популяризиране дейността на русенските уфолози. Мъдромерите са благодарни за проявеното им мъжество и авангардно мислене. Дай Боже повече такива български журналисти и медийни деятели.
Откровено и без никакви угризения или съображения накрая искаме високогласно да кажем, че русенския уфологичен клуб „Мъдромер” има крещяща потребност от подмладяване, от вливане на свежи умове, от млади,  авангардно мислещи българи, които да поемат щафетата. Ако това не се случи, ще отиде в небитието едно пионерско начинание и както показва историята, всичко в нашенската Бг уфология ще започне отначало. Тъжна работа!   Стореното досега в дейността на русенските уфолози може да е било понякога наивно, може да е било не винаги на висотата на световните критерии за изследователска работа, възможно е да е имало и грешки, но не фатални, по-скоро смешни, допустимо е  и имаше и критики, но никога  градивни!,  Най-много , както досега така и в бъдеще се нуждаем от подадена ръка. Всичко останало е друго, а другото е друго, казва И.Лазаров –създател на „Мъдромер”. Русенските уфолози са съгласни с подобна теза и го подкрепят.

Липсата на суета е причината за отсъствие на по-ранни фотоси на мъдромерите…тук „Мъдромер е на 10 год.

Тук  „Мъдромер“ има гости-уфолози от страната, заради БУМ- проектите и Бг-уфологията в бъдещето

Естествено е, че мъдромерите имат чувство за традиции и тук са във вихара на празнеството във връзка с 20-годишнината на клуба, а това ги окриля и  им поднася духовна смелост за бъдното.

      Екип „Мъдромер“ и колеги от БУМКомантари с латински букви се изтриват автоматично