ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

БГ КРЪГОВЕ, ПРЪСТЕНИ, ЗАГАДКИ, ТЕХНОЛОГИИ

стерилна наука, митове, спекулации и секретност

Уфоскептици, уфоневерници, уфомани, уфофили, уфофобии, уфонесретници, уфоплагиати, уфосмешници, уфоноватори, уфокарикатуристи, уфомедиатори, уфоконтактьори, уфофилми, уфоклипове, уфоавангардисти, уфоинквизитори, уфоавтомобили, уфосарказъм, уфоиронии, уфомедии, уфокнижнина, уфобизнес, уфомузика, уфоразврат, уфополитика,… уфосписъкът ни няма да се побере в цяла страница. Такава е генералната картина, панорамата на всичко свързано със загадката на загадките,  НЛО=UFO. Спираме тук………

Дразнещото, фрапиращото, очевадното и тъжно-смешното в днешнният информационен потоп, по-скоро в днешната инфоуфопустиня е по-адекватно да се каже че е  атрофия, инвалидност, стерилност  всичко до което се докосне всеки уфолюбопитен, уфолюбознателен в  уфосайтовете на Интернет. Тук властно се е настанила научната уфомъгла, и всякакви уфопенкилери. Ала това трябва да го знае не само младото поколението което идва след нас. Вярно ли е това?

Прочие…веднага искам да разсея всякакви уфоподозрения относно написано дотук. Отдавна и сериозно впечатление прави обстоятелството с появата на разни титуловани особи у нас, които се самоназначиха за уфоексперти и уфоавторитети по проблемите на НЛО и специално за извънземните и извънземието. Суетата им е без граници,  а априорните им уфоизявления са колкото смешни, толкова и трагично-пагубни за уфологията. Именно заради такива  персони в т.н. научна и академична среда,  общноста на сериозните и авангардно мислещи личности в сферата на човешкото познание по света  са наложили определението – „уфологията е псевдонаука”. Не е много изискано и възпитано да се цитират имената на нашенци, но е задължително да споменем обстоятелството, че е абсурд да бъде видяно, прочетено и разбрано някакво тяхно уфоизследване „in situ” , иначе казано тези подобия на уфоспецове у нас, никога не са били на теренно изучаване и изследване на някаква уфофактология. Това ние определяме като уфостерилност произтичаща от тоталната им научна стерилност. В същото време те са „велики” теоретици,  добре владеят артикулацията си и като резултат, много говорене – нищо не-казване. Именно това мотивира и тази публикация. Тук и сега се връщаме назад във времето и ще покажем какво знаем, какво сме сторили и какво можем да направим при такива случаи.

Точно една година след месец май 2000 г. когато екип на русенския уфологичен клуб „Мъдромер”  документира,  изследва и публично огласи за първи път у нас мистерозните пръстени от бързорастяща тревна растителност в дивите ливадни пространства  край селата в близост до Исперих, в началото на месец май 2001 г. същите полеви изследвачи спешно бяха информирани, помолени, призовани да видят и анализират нещо друго, нещо по-впечатително и по-загадъчно. В околностите край разградското село Дряновец се появвява странен, необичаен, необясним кръг от пожълтяла пшеница в житното поле край пътя. За съжаление екипът не разполага с техника за въздушни снимки и фактът е регистриран ниско, хоризонтално от земята. Въпреки това, има документирани находки, които тогава бяха квалифицирани от водещия бгуфолог Иван Лазаров, като проява на нещо земно, някакъв  загадъчен експеримент в същността си, т.е.  непознато, непонятно, но вероятно дистанционно вълново-полево въздействие върху  флората. Днес вече има повече убедителност в доказване  на изказаната хипотеза тогава. Но, първо вижте автентичните и документални фотографии от мистерията край село Дряновец. Повтаряме и натъртваме, слагаме ударение върху факта, че сега ще видите за първи път автентичните фотоси. А обратното на това е , че в Нета  е пълно с плагиатски текстове за този случай, а и няма никъде автентична снимка. Разбира се недорасляците онагледяват писанията си с разни фотоси от Нета, от които се виждат уж някакви „кръгове в житата” но не у нас, а по света. Ето, ето това е главния враг на уфологията !!! Така у нас в обществото трайно се е настанил уфопесимизма съпътстван от тъпи, некоректни, подли, а често и зловещи иронии към малцината уфоизследователи в страната ни. Всуе!!!

                 Ф-1

Тук за да се вижда по-добре панорамата, трябваше фотографът да се покатери на  близкото дърво и така беше документиран мистериозния кръг от пожълтяла пшеница.  Стъблата бяха „живи” но външно изглеждаха като попарени с вряла вода или залети с някакво жълта течност от въздуха. Наоколо нямаше никакви следи, стъпкани  или смачкани стъбла не бяха намерени. Жалкото бе, че съответните  специализирани лаборатории в Русе не се отзоваха на молбата на уфолозите за адекватни изследвания и анализи. Мотивът им беше, че това било в резултат на неправилно пръскане от въздуха върху култивирана растителност с химпрепарати!? Учудването ни беше огромно, защото кметът  и агрономът на селото ни увериха, че не е използвно никакво химическо средство за третиране на пшеничена нива. Последваха всевъзможни консултаци със експерти в различни области на днешното познание. Единствено местен читав лекар-ренгенолог смело изказа адекватно становище. Едва  тогава уфологът И.Л. се осмели да артикулира хипотезата, че тази загадъчна и мистериозна проява в житното поле  край село Дряновец най-вероятно е последствие от някакви дистанционни резонансно-вълново-полеви действия. Но, има и още фотодокументи…вижте ги.

                    Ф-2

                  Ф-3

В двата края на пожълтелия кръг от пшеница екипът на „Мъдромер” откри и нещо колкото озадачаващо, толкова  и многовъпросно. Два абсолютно правилно оформени кръга от полегнали на земята пшенични стъбла с диаметър около 70 см. Стъблата не бяха счупени или смачкани, изглеждаха като огънати. Според И.Л. изгледът им напомняше на неуспешен опит за създаване копия на прочутите „пшенични кръгове по света”. И тук нямаше никакви следи от техника или човешки стъпки. Нямаше възможност да се правят и сравнителни анализи, защото  у нас такава загадка дотогава не беше регистрирана, докуметирана и огласена. Многовъпросно и многозначително е обстоятелството, че в кръгът обозначен от нас като №2 имаше прясно израстнали пшеничени стъбла. Уфологиният ни анализ подсказва, че „нещото” случило се  в това безлюдно, засято с култивирана растителност място, вероятно и наистина е имало неуспешен опит за резонансно вълново-полево създаване на фигури и прочие. Другият ни извод е, че „нещото” случило се там има по задна дата от нашето пристигане за да го анализираме и  документираме. Не желаем да гадаем.

                        Ф-4

Този уникален и автентичен български фотодокумент е категорично, неопровержимо и еднозначно доказателство за правилността на хипотезата на бгуфологът И.Л. Той я изказа преди 13 г. и досега продължава да твърди същото. Край разградското село Дряновец е проведен безпардонен резонансно вълново-полеви експеримент. Използвано е било дистанционно /от въздуха/ въздействие върху флората, и по всяка вероятност същността на въздействието е т.нар. метод за насочено резонансно-вълново влияние върху флора и фауна. Защото от снимката е видно, че линията, границата на третирания кръг от пшеница минава и през бодливия храст трънка /  Prunus Spinosa/, а и тук се крие отговорът относно резансно-вълновото действие върху хора и животни. Главния проблем тогава беше, че върху изсушената част от храста има свежи бели цветове на трънката, докато всички зелени листа бяха пожълтели като попарени. Сега вече нещата са изяснени. Защото има, съществуват уреди, апарати и технически съоръжения, дори и оръжия, които се настройват по съответния начин и когато бъдат дистанционно насочени, фокусирани  към обекта /флора или фауна/ вършат своята по предназначение работа. Почти извънземно творение. Също така от нашата фотоилюстрация е видно, че незасегната част от храста е свежа, както зеленото, така и бялото са живи и свежи. Категоричният извод на И.Л. е че зелените листа, хлорофилът, имат различен, свой собствен резонанс, белите цветчета имат друг различен резонанс и поради тази причина навярно експериментът е бил неуспешен. Не е възможно, няма как да се случи 1/3 от храста да бъде изсушен, пожълтял и в същото време белите цветчета да останат незасегати!!!  Защото в програмното обезпечаване на съответните уреди, апарати или устройства не е било заложено това обстоятелство, а може би е било тотален технологически пропуск или грешка на експериментаторите. Трябва да гадаем. Тук е важно да се знае и разбере, че такива уреди, апарати и устройсва съществуват и по същественото е че тези авангардни технологи са на въоръжение в армиите на най-мощните  във военно отношение държави в света днес.

Сега и тук ще илюстрираме последното изречение. За никой грамотен човек вече не е никаква тайна обстоятелството, че най-новите и авангардни изобретения биват обсебени първо от военизираните институции и после тайно и секретно се разработват ужасни военни технологии и технически средства и пособия. Практически всичките съдадени в днешно време, модерни уж не-убиващи оръжия се основават на следните принципи на въздействие: механично, акустично, химическо, електрическо, оптическо, електромагнитно. Например, крайно високочестотно електромогнитно излъчване при насочен, концентриран лъч от техническа установка предизвиква в човек непоносимо болезнено усещане. Доказано е ! Също така е известно, че днешните сухопътни войски, ВВС и ВМФ притежават такива технологии и техсредства за въздействие на протовниковата войска при военни ситуации и  сблъсъци. Добре, а има ли всичко това връзка със загадката в с.Дряновец? Да! Категорично има, защото именно с подобни или други неизвестни засега тайни и секретни военни технолигии е било въздейтвано върху растителността край това разградсо село – твърди уфологът И.Л.  Не е възможно други институции да притежават такива техсредства, респективно да провеждзат такива експерименти. Аргументите му са именно в тази посока и ние тук ще илюстрираме думите му с материалните еквиваленти наказаното.

Защото не е за вярване че  са съществували  модерни технологични оръжия използвани още  по време на виетнамската война /1956 г. до 1973 г./ а в същото време да се пишат и говорят смехориите, че НЛО и летящите чинии били в основата на  случаят  край с Дряновец. Например, че било глупаво и невъзможно да се мисли за съществуване на руски технологии за използване в мирно време върху граждански обекти и граждани. Добре, вие преценете сами, кое е възможно и кое е смешно-тъжно. Вижте илюстрациите, които безмълвно говорят за всички тайни и секретни неща, които се вършат с нас и около нас. За мнозина у нас в Бг първата илюстрация може изглежда невероятно т.е. че не е съществувала такава руска технология, но фактът си факт.

Добре, все пак да се знае, че още през 1969 г. руски /тогава съветски/ експерти изпробват успешно нова технология базирана върху мобилни скаларинтерфорометри т.нар. радарни станции SA-2 Fansong.  При използването на тези уреди-апарати-станции на виетнамкия фронт, за много кратко време американските ВВС загубват най-модерните си тогава 8 самолета F-111 Starfigher. Американските информации от виетнамския фронт са, че нито един самолет не е бил с директно обстрелван от виетнамските ракетни части. Самолетите просто катастрафирали след загуба на радиовръзка. Подобна на руската военна техника, но недоказа информация съществува и относно мобилната бронирана техника на САЩ, особенно във ВМС и ВВС.

Красуха-2……. Уж станция за радиоелектронно заглушаване ситуирана в мобилен вариант. Нещо повече има и вариант „Красуха-4″, тук важното е че тази машинария може да въздейства на спътници-шпиони, наземни радари и авиационните системи „АУАКС“, радиус на действие 150 км. У нас това е известно като САЩ-самолети оборудвани с „ауакс“разузнаване и прочие.

Ранец-Е…….Светът разбра за това електромагнитно оръжие едва през 2001 г. на международно изложение в Малаезия.Твърди се , че е гарантирано поражение на всички наземни цели, етателни апарати или управляеми ракети в обсега на 14км. и тотални сривове на електроника в диаметър 40 км.

Алабуга……..“Алабуга“ е високочестотен генератор на електромагнитно поле с огромна мощност.Импулсното излъчване от системата създава взрив върху насочения обект приличащ на ядрен взрив, но без радиоактивна съставка.

Инфауна…….Това чудовище приличащо на известните „БТР-и“ е предназначено за защита на личния състав в армията и   мобилна автобронетехника, радиоуравляеми взривни устройства а също така и средствата за отическа и радиоръзка.

Прочие… от показаното до тук, не е безинтересно да се знаят и разберат две неща. Първо,  че още по времето на Фюрера в Германия е имало разработки и изследвания  за създаване на акустическо оръжие базирано на звукови колебания намиращи се в инфразвуковия диапазон.  Някой съвременни изследователи твърдят, че при някой специално избрани мощности, акустичните оръжия са в състояние да предизвикат в човека непонятна тревога и дори изпадане в ужас, доказано е и че подобно излъчване въздейства за нарушаване работата на отделни човешки органи и поражения на сърдечно-садовата система и настъпване на летален изход т.е. смърт. Второ, руските инженери или догонват или изпреварват американците. Трябва да се гадае. Но няма място за гадаене при официалната Нет-инфомация. Защото става ясно,че в Русия днес има множество разработки за създаване и внедряване  в армията на нови модерни електромагнитни оръжия и аналогични деривати:«Алургит», «Красуха-2О»,«Красуха-С4», «Москва-1», «Пародист», «Лорандит-М», «Леер-2», «Леер-3», «Лесочек», «Лесс», «Магний-РЭБ», «Поле-21» и др. Ние мислим, че показаната дотук онагледена информация е малка част, нищожно малък отрязък от мащабните и огромни фактически състояния относно модерните съвременни военни системи от двете страни на Океана за взаимно сплашване. И за водене на реални военни действия. Това предлагат официалните Нет-сайтове, това показваме и ние. Дали всичко това има корелация с неуспешния резонансно вълно-полеви експеримент край с.дряновец?! Ние сме за плурализъм в мисленето и писането. Всичко останало е друго, а другото е друго….

Хамър ... Тук американците показват  нещо почти екзотично. Техника и технология за активно  противопоставяне, отбласкване и разгонване на жива човешка сила, на тълпа от хора, хора-войници-армия. Тази „ADS — Active Denial System“ с която е въоръжен „хамърът”е известна и като „произвеждане на лъч на болка. Според създателите на тази дяволщина, човек не вижда , не чува ,не умирисва нищо, но ефектът е ужасен – паническо бягане и спасяване от нещо невидимо. Ужас, кошмар, злокобие!!! Това могат, това са насътворили америнакците. Добре е, че у нас все още няма внесени такива машинарии за издевателство над хората. Кой знае, може и да има, но ние не знаем.

Този американски самолет „Martin Marietta X-24A“е  разработен от съвместна програма USAF-NASA (1963-1975). Той така е проектиран и построен, че може да бъде използван и като самолет и както космическа совалка. Препълнен е, претапкан е с невероятни технически средства за комуникация и можем само да гадаем с какви още технологии е съоръжен. Слава богу, вече е музеен експонат.

             Американския самолетостроителен гигант „Boeing“ успешно е разработил програмата CHAMP (Counter Advanced Missile Project). Целта на този проект е създаване и внедряване на  ефективно електромагнитно оръжие за изваждане от строя на всичко което се движи по земята или във въздуха. Според американските коментари и публикации, тази технология бележи нова ера в съвременното военно дело. В близко бъдеще тя ще се използва, за да направи електронните и информационни системи на противника безполезни !?

Очебийно, очевадно, но и зловещо впечатление прави спокойствието и добре обмислената лексика на публикуваните сведения и артикулирането  от пропагандистите на тези нови оръжейни системи. Като че ли става реч за пуканки или бонбони за деца. Никой никъде не се осмелява да каже истината. Ние също не я знаем, ала се опитахме да разсъждаваме по този начин заради загадъчния случай край с.Дряновец преди 13 г. Защото сме убедени, че в тази загадка няма никакви НЛО, никакви летящи чинии, още по-малко са замесени Извънземните.

В този аспект ще покажем какъв е принципът на деиствие при тези уж не-убиващи оръжия.Никакво значение няма дали са механични, акустични, химически, електрически, оптически, електромагнитни и един дявол знае какви още има. Всички те имат един и същ принцип- дистанционно да въздействат на флора и фауна. Истински ще се радваме, ако сме успели до тук да разсеем научната мъгла, за да могат окатите да видят  нещата право в очите, а по този начин и частния случай със уж мистерията  край с.Дряновец.

Тези илюстрации са от задокеанските  публикации, които онагледяват принципът на действие на новите системи за въздействие на жива и нежива сила на противника.Който желае ще види и разбере кошмарът, но и който не иска да си разваля чалгажийското битие, свободен е да прави каквото си ще, но да не пречи на останалите мислещи хора. Прочие, всеки пожелал да остане индифирентен към показаното дотук, добре е да разбере, че именно подобно отношение към всички и всякакви загадки около нас и с нас са главната причина за създаването и властването на стерилна наука, митове,секретност, спекулации, дезинформации и тотална манипулация на обществото относно всичко свързано с неясното, необяснимото, непонятното за днешния банален човек.

 

Иван Лазаров – главен агностик в БУМ

 

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично