ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

2. НЛО – загадка, реалност или модерна митология

част втора….

МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ, ПРЕДАНИЯ, ТЕКСТОВЕ,РИСУНКИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И     ДРЕВНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НЛО

Не трябва да буди никакво смущение обстоятелството, че в началото ще поставим древните свидетелства на безписмените народи. Кой знае защо някой са ги нарекли аборигени и индианци!? Надяваме се някой прекрасен ден тази неправда да се промени.

Преданията, митовете и разказите на северо-американските индианци навсякъде се споменава за наблюденията на техните предци в древни времена, как са наблюдавали прелитане на кръгли обекти над земите им. Например индианците от щата Вайоминг разказват как много луни преди тях от небето изплувало голямо колело и се приземило на шаманската скала…..

Индианците от щата Минесота и съседна Канада разказват легендата, как много време преди да се появят европейците по техните земи над главите им в небето имало кръгли безшумни колесници, които можели да кацат и се скриват в морето…..

В легендите и преданията на бразилските индианци се говори за някакво могъщо същектво, което създало Света и Човека, но по някакви непонятни за тях причини се отправило към небето в огромен святкаш облак……

Някакво, доскоро неизвестно племе диви, нецивилизовани индианци, почти бели хора, живеещи по бреговете на също толкова диви и необитаемите брегове на приток на р.Амазонка съобщават удивителни сведения при допир с днешните модерни етноизследователи. В летгендите им се споменава че в древни времена са живеели хора дошли от далечни звезди……

В преданията, митовете и легендите на африканските народи има удивително повтарящи се и идентични обекти и събития сравними само с преданията на бразилските индианци живеещи и днес в дивата, непристъпна и непроучена все още амазония…..

Удивително е, че ескимосите до сега считат, че техните предци и племена са пренесени на север в най-студените части на Земята от богове с железни крила, т.е. това били огромни метални птици…..

В интерес на коректността е да споменем и сведенията стигнали до нас от най-древни времена. Т.е. писаната и документирана история на днешната цивилизация. Летописите на вавилонците, асирийците, шумерите и съседните им народи. В техните сведения има абсолютно идентични писмени описания : „огнени кораби-кълба които се приземявали на Земята, някакви железни /т.е. метални птици/ чийто крила издавали гръмовен звук, блестящи щитове или стълби обхваанати в огън“.

В по-новите времена, когото вече има писменст има и документирани сведения за НеЛео. В случая е важно доколко са автентични и достоверни преводите, но обстоятелството, че се повтарят на различни места от различни уфолози, заслужава доверието ни.

- През 235 г. в Китай по време на битка над главите на сражаващите се войски се появява огнено-червен „метеор“, изпускащ бляскави лъчи, но и три пъти се приземявол, твърдят китайските хронографи……

Но, това свидетлство бледнее пред още по впечатляващото, написано от  Шен Ко / 1031—1095/, който бил известен китайски астроном, математик,геолог, дипломат, инженер, изобретател и министър на финансите при династия Сун /960-1127 г./ Той пише дословно:“По време на управлението на император Цзяо се появи странен обект, ярко светещ, блестящ като скъпоценна перла, особенно през нощта. Това което съобщава Шен Ко заслужава доверие защото авторът е известен с научните си за онова време  и верни от гледна точка на днешното познание специални знания. Например и до днес се смята че той първи е издигнал хипотезата, че Слънцето и Луната имат сферична форма. Той първи е описал принципа на магнитния компас, той първи издига хипотезата за свързаността на лунните цикли с приливите и отливите на океаните и още много други негови неопровержими тези. Е…как днешните уж учени спецове вярват на тези сведения, а когато се спомене за НеЛеО-сведенията му всички се подсмиват и иронично вдигат рамене…!?

Съвсем естествено се докосваме и до християно-юдейската Библия. …….Там дословно  има  слова от пророк Данаил, който е видял в небето огнени кръгове или колела. Разбира се това сведение е потвърдено и от шумно известните еврейски  т.нар кумрански свитъци, където има текст, разказващ за умопомрачителното сведение, че още по времето на Адам и Ева, тя е видяла също огнена колесница, която се носела-плувала в небето като облак въру четири блестящи и святкащи орли.

В същата този Библия в глава 5 от книгата на пророк Захария се описва някаква летяща „бъчва“ и пак там се споменава, че Захария е видял в небето и обект с цилиндрична форма.

Най-шумното и повсеместно споменавано е сведението на пророк Иезекил. Мнозина почтени и заслужаващи внимание изследователи твърдят че „виденията“ описани от Иезекил се съотнасят към 600-та година пр.н.е. Много е обемисто  описанието на този пророк и го спестяваме.Всеки може да го види и прочете в адекватна православна Библия. Прочие…американски инженер от НАСА е предложил конструкция на НеЛеО-то което е видял Иезекил на повърхноста на Земята  по онова време.

Особенно много съобщения за тайнствени и мистериозни летящи обекти с кръгла форма се съдържат в трудовете и писанията на римските историци, писатели, хронографи и политици.

…… Луций Аней Сенека – велик мислител и оратор /4 пр.н.е. – 65 г. / – в своя труд „Въпросите на натурализма“ е написал :“В нашата епоха неведнъж са наблюдавани в небето през деня непонятни светлини и лъчи, които пресичали небето от изток на запад и обратно…“

…… Юлий Обсекуенса – 4 г.пр.н.е. – 63 г. /    римски писател, съобщава за появата на кръгъл обект, подобен на сфера да се придвижва от запад на изток.

….. В „Историята“ на древногръцкия хронист Плутарх /46 г.-127 г./  е записано, че през 102 г.над римските градове Амери и Турдент се появили огромни фигури напомнящи специфично копие обхванато в мъгла, които се придвижвали отделно но след време се съединявали.

Втори случай описан пак от този древен историк е събитие случило се през 73 г. в близост до пролива Дарданели, когато войските на Лукул и Митридат се приготвяли за поредната битка.

…….Гай Плиний Секунд /23 г.79 г./ в своята „Естествена история“ също пише за огнени щитове, които пресичали небосвода през 85 г.пр.н.е. Във втори том на своята „Естествена история“ дава следната квалификация на наблюдаваните тогава светещи обекти в небето :“дискоиди“ -имащи форма на диск с янтарен цвят и някакви излизащи от тях лъчи; кръгли бъчвовидни форми; обекти имащи формата на рога и обекти имащи формата на горяща факла“.

……Тит Ливий знаменит римски историк /59 г. пр.н.е.-17 г./ пише в своята известна книга „Историята на Рим“, че хиляди хора по онова време са видяли и наблюдавали прелитащи в небето на непонятни блестящи щитове“.

…….Марк Тулий Цицерон /106 г. пр.н.е. – 43 пр.н.е./ предизвиква най-голям интерес в средите на уфолозите. Този знаменит римски историк и още по-известен римски оратор има безпардонно свидетелсво за уникално НеЛеО по негово време. Той пише, че „слънцето“ било наблюдавано и през нощта, а странното явление било съпроводено с непонятен шум , и като че ли небето сякаш се разтворило за да погълне загадъчното светещо кълбо“

…….Аристотел /385-322 пр.н.е./ Прави впечатление и е очевадно обстоятелството, че никой не се осмелява да критикува и анатемоса свидетелството на гениалния Аристотел. Именно той в своите  специфични научни трудове уточнява, пише и назовава нещото наблюдавано в небето по онова време като „щитовете в небето  , че са летящи дискове…и уточнява, това били небесни дискове“!!!!

Цялостния анализ на известните повече от 50 сведения  от  римските и гръцки  автори показва, че в тях се описва появата и наблюдението на някакви ярки и необясними тогава светлини и обекти в небето както следва:

- непонятен огън     -39 пъти – летящи „щитове“   -11 пъти

- огнени кълба        -  8 пъти – две или три слънца -12 пъти

- нощно слънце       – 5 пъти – необясними обекти  -7 пъти.

Единствено и само отявлените скептици, техните работодатели, атеисти от всякакъв вид и ранг, влюбените и  вярващите в т.н. наука, тотално зомбираните днешни телезрители, консуматорите на шумните, папагалски „Нетактуалности“ и всички онези, които са загубили възможносттите си за собствен анализ и обективна квалификация на загадъчните и непонятни явления, факти и събития от древността до наши дни, само и единствено те не могат или не искат да разберат, че НЛО=НеЛеО-то съпътства човечеството от зората на възникването му до днес.

Съвсем естествено тук и сега поставяме уж най-древните писмени сведения в които има текстове за НЛО=НеЛеО, които се съхраняват във Ватикана в Рим и то в раздела относно древния Египет…Защо ли пазят в тайна  тези уникални информации…!? Там в папската библиотека има, съществува най-стария ръкопис и описание на НЛО=НеЛеО. Твърди се че това е папирус открит от някой си проф. А.Тули- директор на египетския отдел на Ватиканския музей. Има сведения, че папирусът е от 15 в. пр.н.е. по времето на фарон Тутмос III, царствувял от 1504 до 1450 г.пр.н.е. Преводът на текста гласи:“ През третия месец на 22-та година в 6 часа вечерта царските писари в Дома на Живота видяли на небето движещ се огнен кръг. Размерите му са определени като 1 лакът дължина и 1 лакът на ширина“…

Има и друг превод на текста от папируса, който претендира за повече адекватност :“… появи се в небето огнен кръг. Той имаше глава и от неговата паст бълваше зловоние , а тялото му беше огромно. Всичко беше безшумно. Тук е интересно ако заострим вниманието си и във древноегипетските писмени  религиозни източници, където често може да се срещне  описание на „крилати щитове и „огнени дискове“. Това сведение не само е интересно, то и ужасно впечатлително, защото в знаменитите египетски „Текстове от пирамидите“ /3-то хилдолетие до н.е./ много често и очевадно се споменава за железни летящи чинии в небето, железни тронове, железни скиптъри, блестящи огньове и дори железни одежди предназначени за фараона. А това прелива чашата на търпението на сериозните изследователи, особенно на уфолозите. Поради ужасните смехории с които са пълни учебниците, литературата и папагалските СМИ. Става ясно, дори пределно странно, как така в древния Египет практически не са произвеждали желязо и са го описвали като много рядък метал и изведнъж в някакви текстове от пирамидите този метал е особен епитет в писанията им.

Има нещо гнило в днешните учебникарски и академични писания относно историята на човешка цивилизация, мислим ние. Защото продължаваме : от уж неразгадаемия „йероглив на тавана на храма на Сети в Абидос има…фигура на „вертолет“…провокиращ до ден днешен невероятно тъжно-смешни анализи, квалификации и дори обидни слова към уфолозите, които категорично заявяват, че този йероглиф  показва някаква  древна технология, която кой знае защо показва 1:1 формата и видът на днешните вертолети. Върху папирус от 15 в.пр.н.е. има и следния текст …“грамаден огнен кръг се рееше в небето безшумно, след няколко дни имаше подобни на него и бяха многобройни, след време тяхно безчислено множество със своето сияние затъмни слънцето !?…Почти кошмар за скептици, наукофили, марксисти, еволюционисти, дарвинисти и подобните им.

За уфолозите и всички обективни, независими изследвачи на непонятните и необясними летящи обекти в небето над Земята от древността до днес, които излъчват собствена светлина, независимо от това дали е ден или нощ, за тези днешни изследователи вече е пределно понятно, кой, кога , защо и как манипулират истината за НЛО=НеЛео. Но, тук е сега тази проблематика  е встрани от нашите намерения.

Защото нека го кажем и напишем, настръхва косата на всеки нормален човек когато прочете в наши Бг-СМИ следното и подобни заглавия и текстове: „Извънземни избиват наши учени по списък“! Вярно ли  това, някой у нас положи ли усилия да проучи подробностите около изчезването на известни световни изследователи по света.  Е добре, стига толкова смехории. Обстоятелството, че по света  са изчезвали безследно известни представители на науката, че никой не пожела да представи истината за убийствата или умирането им, че има много неизяснени ситуации около внезапната или провокираната им  смърт и прочие, не дава покой на уфоизследвачите. За нас е пределно обяснимо само едно обстоятелство, тези известни имена в съвременната наука са имали косвено или пряко отношение към пролематиката, която кратко се назовава НеЛеО и Извънземието в частност.Тук ще представим вече известния т.нар. „Списък на Шелдън“ единствено и само защото в нашенските СМИ освен папагалщина никой не е заинтересован да  напише кой, кога, как и защо е направил този списък. Ние сме убедени, че авторът на този списък не го е сътворил без участието на антиуфологични люде и платени анти-НЛО=НеЛеО, чиято цел е много прозрачна и понятна…

Разбираемо е, че се дистанцираме от шумните заглавия на невзрачни прощъпулници в СМИ и предлагането на „някакъв списък“ , кой знае как и защо съкратен в същността си. Едва ли това е проява на конспиративни намерения и процеси. Ние допускаме, че темата за НеЛеО, Извънземието и летящите чинни са фактор за увеличаване тиража и посещението в съответните електронни СМИ. Всичко друго  е друго, а другото е друго! Да се знае!!!

Категорично сме убедени, че няма потребност да се ходи в чужбина и да се цитират разни „жълтурки“. Защото тук у нас има книга на Синди Шелдън -”Операция страшния съд”, преведена и издадена у нас през 1992 г. Именно тук на последните страници, този писач е цитирал списък на изчезнали хора, без да се знае, кой, как и защо е напуснал този свят. Цитираме без никакви съображения „списъка“, защото според нас това е автентичното нещо от тази книга.

1 – 1982 г.Професор Кийт Бауден, загинал при автомобилна злополука. 2 – 1982 г. Джак Уулфендън, починал при злополука с безмоторен самолет. 3 – 1982 г. Ернест Брокуей, самоубийство 4 – 1983 г. Подполковник Антъни Годли, изчезнал, счита се че е мъртъв. 5 – 1983 г. Стивън Дринкуотър, самоубийство чрез задушаване. 6 – 1984 г. Джордж Франкс, самоубийство чрез обесване. 7 – 1985 г. Стивън Оке, самоубийство чрез обесване.   8 – 1985 г. Джонатан Уош, самоубива се като се хвърля от висока сграда. 9 – 1986 г. д-р Джон Бринтън, самоубийство чрез отравяне с въглероден окис. 10 – 1986 г. Аршад Шариф, самоубил се като завързал въже на врата си, прикрепил го към  дърво и потеглил с колата си с голяма скорост. Самоубил се е в Бристол на повече  от 100км. от дома си в Лондон. 11 – 1986 г. Вимал Даджибхай, самоубил се като скочил от мост в Бристол, на повече от 100 км.                   от дома си в Лондон. 12 – 1987 г. Автар Синг-Джида, изчезнал, счита се за мъртъв. 13 – 1987 г. Питър Пийпъл, самоубил се като легнал под кола паркирана в гараж. 14 – 1987 г. Дейвид Сандс, самоубил се като се разбил с колата си, връхлитайки с голяма скорост в кафене. 15 – 1987 г. Марк Уизнъл, самоубил се чрез задушаване.16 – 1987 г. Стюърт Гудинг, убит в Кипър. 17 – 1987 г. Дейвид Грийнхол, пада от мост. 18 – 1987 Шани Уорън, самоубива се чрез удавяне. 19 – 1987 г. Майкъл Бейкър, загинал при автомобилна злополука.  20 – 1988 г. Тревър Найт, самоубийство. 21 – 1988 г. Алистър Бекъм, самоубийство чрез ток с високо напрежение. 22 – 1988 г. Бригаден генерал Питър Фери, самоубийство чрез ток с високо напрежение. 23 – …неуточнена година, Виктор Муур,самоубийство.” 24 – 1988 г. Джеймс Макдоналд, оглавявал Института  за физика на атмосферата на Земята

Е, на Запад някой по-абстрактно мислещи или с по-екзотични представи за света около нас са измислили и термина „списъка на Шелдън“. И така папагалстващите писачи тиражират до небето този списък, а у нас някак си се появи и заглавието „Извънземни избиват наши учени по списък“!? Има и други подобни, но няма да ги удостояваме с коментар. Защото има и руски „списък на Шелдън“, пишем го така, защото този списък е станал нарицателно име. Ето го и руския списък на незнайно как напуснали този свят руски специалисти, представители на академичната наука. Тази черна статистика нищо не може да каже или подскаже, но я има и ние няма да я спестим.

-2000 – във Валентиновке ректорът на ГИТИС – Сергей Исаев, убит или изчезнал

- 2001 – професорът в Руския държавен медицински университет Борис Святски убит

- 2002 – ректорът на Далекоизточният университет  бивш вицегубернатор на Приморския край  Евгений Краснов умира при неясни обстоятелства

- 2002 професорът, завеждащ катедрата по патоанатомия във Владивостокския медицински   университет – Сергей Мелник изчезва безследно

- 2003 – проректорът на Московската държавна академия за леки химични технологии Виктор  Французов изчезва безследно

- 2002 – Красноярск загадъчното изчезва професор Сергей Бахвалов

- 2003 -  безследно изчезва ядреният учен – Сергей Подойницин

- 2004 – изчезва професорът от факултета по изчислителна техника и кибернетик Вячеслав  Фьодоров

- 2004 -  убийство на  професор от Академията за народно стопанство  – Николай Валягин

- 2005 – убийство на Ирина Проскурякова, професор в Петербургския институт по минно дело.

- 2005 – Санкт Петербург  убит  старши научният сътрудник в Института по антропология и   етнография-Николай Гиренко.

- 2005 -загадъчна е и смъртта на 83-годишния професор Григорий Бондаренко виден   ориенталист, експерт по проблемите на Северен Кавказ.

- 2006- изчезва  член кореспондентът на Руската академия на науките , генетикът – Леонид  Корочкин.

- 2006 – внезапно изчезва заместник директорът на Ермитажа Ричард Дунин

-2005 – убит заместник-директорът по научната работа в Института по история, археология и  етнография, доктор на историческите науки – Александър Артьомов.

- 2003- изчезва преподавателят от Финансово-юридическата академия  -Вадим Рябцев

- 2003 – убит или изчезва академикът генерал-майор от авиацията – Александър Красовски,    който ръководел  академията „Жуковски”

- 2002- убит или изчезва професорът, завеждащ катедрата по патоанатомия във   Владивостокския медицински университет – Сергей Мелник

- 2002 -  убит ректорът на Далекоизточният университет  бивш вицегубернатор на  Приморския край  Евгений Краснов.

- 2003 – безследно изчезва ядреният учен – Сергей Подойницин

- 2010 – при странни обстоятелства загива Александър Пикаев, завеждащ отдел по  разоръжаване и урегулиране на конфликти

- 2010 – убит Генадий Павловц, изключителен аеродинамик, доктор на техническите науки,  професор

- През 2009 -  в центъра на Вашингтон застрелян професор Андрей Горобец – известен ядрен  физик.

Въпреки че имаме желание и можем, няма да се впускаме в социоморалните и други подобни анализи. Ала няма да спестим нашето риторично становище относно тези черни „списъци“. От тях става видно, че тези ужасни „изчезвания, саомоубийства и неизяснени обстоятелства“ при които завинаги са напуснали този свят, навярно много качествени и читави представители на науката,  от всичко това ние правим извода, че всичко се е случило по време на т.нар. „студена война“. И проблема веднага става прозрачно ясен. Знае се че двете соцполитически системи „Изток и Запад“ се противопоставяха дори с военните си наличности, плод и разработка именно на тези и подобните им колеги в областта на военщината и доминирането над другите в областта на технологиите за бързо, ефикасно и категорично управление на масовия човек.

Именно това е според нас причината за изчезването на известни учени. Защото те /загиналите/ вероятно са били или вербовани от противниковата страна, или са били разкрити шпиони или са имали прекалено много информация, която не трябва да остане в техни ръце. Защото всички те са се докосвали и са вкусили плодовете на голямата наука, а това не е допустимо да продължава въз времето и властващите никак, ама никак не са се церемонили. Резултатът е виден, очиваден и вече известен. Още древните мъдреци са писали, че знанието е сила и власт. Е, какво трябва повече да се коментира. Тогава по време на „студената война“ управляващите политически клики, олигарси и властолюбци не са допускали някой да бъде или да стане техен опонент…и резултатът е виден. Тъжно, но е факт! Трябва да го напишем-кажем на висок глас. При всички „особенни, странни и неизяснени обстоятелства“, при които са загивали хора от списъците по-горе, никак, никога, никъде не е доказано от никой, че в този маразъм има замесени извънземни или че в тези зловещи смъртни случаи имат някаква намеса НЛО=НеЛеО. Модерните, актуалните и авангардни днес технологии в областта на летящите апарати и структури, в областта на все още секретните системи за въздействие върху хора и техника в полеви военни действия, в областта на химия, физика и биология, чийто напредък е осезаем за всеки непредубеден човек и прочие, всички тези достижения уж на днешната, а всъщност на вчерашната научно-техническа мисъл и революция в напредъка им, добре е да се знае, че  са разработвани десетки години назад във времето. Поради това вероятно никак не е перспективно и безопасно авангардно мислещия и творящ човек да бъде в средите на институции и сфери занимаващи се с разработка и усвояване на нови технолигии. Така мислим ние.

В началото поставихме работен текст-заглавие НЛО – загадка, реалност или модерна митология….част втора: МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ, ПРЕДАНИЯ, ТЕКСТОВЕ, РИСУНКИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДРЕВНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НЛО. Ала амбицията ни е това да си остане като заглавие. Причината е особенна и обосновката е , че тази тема е невероятно обемиста и дори в две части, както е планирано от нас, но със сигурност няма да може да обхване и представи многоаспектните  фактологични характеристики на тази главозамайваща загадка НЛО=НеЛеО. Като изражение на специфичното анализиране на НеЛеО в древното минало на човечеството от праисторически времена, е радостно че по света има открити удивителни, недокоснати от времето рисунки и скални изображения на нещо което са видели древните предци на човечеството. Нещо, което не ние сме приели да изписваме като НЛО=НеЛеО. Искрено вярваме да има все още неоткрити подобни „документи“  и НеЛеО-артефакти и наистина вярваме, че когато бъдат открити, това да бъде поредния студен душ за всички сатирици, карикатуристи и подобните им смешници, които безспирно и неуморно хвърлят кал и помия върху честните, читавите и безпристрастни уфолози. Тук никакви слова не могат да бъдат убедителни. Единствено и само онагледяването има силата и свойството да покаже, разкаже и убедително да внушава доверие и размисъл. Мислим и сме убедени, че  праисторическите графити, рисунки, а някой ги наричат и петроглифи, които получаваме при интернетобмена с наши колеги в чужбина притежават онази всеобемаща достатъчност, която няма потребност от особенни и специални коментари. Те трябва да бъдат видяни. Без предубеждения, безпристрастно, без умопомрачителен скепсис.

№ -1  Индия-10000 г.пр.н.е. Масово тиражирано в СМИ

изображение НеЛеО

№ -2   Испания -11000 г. пр.н.е. Изследвано, анализирано и

квалифицирано от геолози, спелеолози и уфолози

№ -3  Сахара/Африка/ – 8000 г.пр.н.е. Популярно и респектиращо                  изображение, възприемано и като образ на вероятен извънземен представител

№ -4  Сахара – 6000 г.пр.н.е.Наскоро открито скално изображение което е квалифицирано като кръгло НеЛеО от световно известни  авторитетни уфолози

№ -5   6000 г.пр.н.е САЩ, Аризона, местните жители Хопи. На тяхна  територия е документирано това неподлежащо на анализ  изображение

№ -6     отново САЩ – скално изображение в обиталището на народа Хопи, и именно тази рисунка предизвика ожесточени спорове в уфологичните среди, поради уникалният си вид

№ 7      Този безписмен народ е избрал лаконичността за да ни остави удивителен артефакт за НеЛеО…а може би е паница за боб!?

№ 8      Калифорния, Долината на смъртта, датировката е в ранните  геологични епохи, а картинката е прието да означава НеЛеО и ние подкрепяме това становище.

Праисторическите артефакти винаги респектират. Особенно и специално в областта на всичко свързано с изучаване и изследване на НеЛеО. Мимоходом отбелязваме, че има прекалено много картини, рисунки и  графични изображения от средовековието за които е потребно да има отделна публикация, поради което в проектите ни се разработва такава тематика. Но, когато има актуални фотодокументи, направени в днешно време, когато има проверени и заслужаващи доверие снимки на НЛО=НеЛео, тогава антиуфолозите и скептиците вадят и „измукват от пръстите си“ хиляди антиуфостановища за да удоволетворят щенията на работодателите си. За уфолозите не е така. Защото всеки самоуважаващ се изследовател на тази загадка има повече от сериозен инструментарум за верификация на стотиците предлагани в СМИ уж достоверни фото и видеодокументи. Но трябва категорично да се разбере и знае, че много малък процент от безкритично тиражираните снимки на НеЛеО заслужават мнимание. Именно такива фотодокументи по света и дори у нас стават обект на специално изследване, анализ и квалификация. Това важи в пълна степен и за изследователите в Българска Уфологична Мрежа /БУМ/ и уфологичния русенски клуб „Мъдромер“. Повече от 25 г. вече го доказаха и показаха. Тук отново ще предложим някой интересни и впечатлителни изследвачески находки на НеЛеО фотоси, които за пореден път доказват нашата теза, че едно нещо е НЛО=НеЛеО, друго нещо са летящите чинии, а пък съвсем различно нещо е Извънземието и извънземните, становище изказано за първи път от авторитетния Бгуфолог И.Лазаров. Единствената застраховка за неадекватност е в недоброкачествените фотоси, от което следват и почти неприеливи хипотези при анализ и квалификация. Рискове има във всички области на познанието относно неизвестното, необяснимото и загадъчното.

№ 1    Уникална снимка! Вероятно това изображение предизвиква до ден-днешен най-ожесточени спорове относно уникалността си. Но, нека се знае, този фокодокумент на НЛО=НеЛеО е представен във френски провинциален ежедневник веднага след заснимането на „нещото“  / 23 март 1974, Таверна, район Вар/ от френски лекар пожелал анонимност. Само наивници могат да приемат хипотезата за тайнственост и анонимност на авторът на тази безпардонно уникална снимка на НеЛеО във Франция. Ние мислим, че нито авторът на снимката е анонимен, нито изданието е анонимно. Също така мислим, че /GEPAN / SEPRA / GEIPAN (France)/ абсолютно държавни организации за изучаване, изследване, и квалификация на НЛО=НеЛеО, знаят и са разбрали че  тази фотография на загадъчното и необяснимо нещо от фотоса наистина е НЛО=НеЛеО и много деликатно, за да запазят авторитета на френската академия на науките, респективно ортодоксалните, консервативните и твърдоглавите и представители, мълчат и не казват истината. И какво от това!? Ние имаме наша система за верификация. „Метод Мъдромер“ /метод ММ/…. и според нашия НеЛеО измервател, разбираме че френския доктор е направил уникална снимка. Какво има тук за коментиране?!…  Коректно е да споменем, че отявлените скептици изказват становището, че на снимката лъчите  не могат да излизат и завършват по този начин. Но все пак е добре да им напомним, че това може и да не са светлинни лъчи, а например проява на освобждаване на йонизиран въздух от НеЛеО-то.

№ 2     Френското НеЛео 1974 г. но с погледа на „ММ“ и става видно, че тук фотошоп няма , от което следва, че смешниците трябва да внимават…. с амбициите си за анти-НеЛеО…

№ 3     Унгария 2001 г. оригинална снимка на НеЛеО. Публикувана, анализирана, оспорвана, квалифицирана от световни уфоспецове. Отново и пак само смешниците и техните покровители скептиците създават разнопосочност в мисленето на хората.

№ 4   Екипите на Българска Уфологична Мрежа /БУМ/ и русенския уфологичен клуб „Мъдромер“ направиха своите си специални анализи чрез техния „метод ММ“ и установиха, че снимката на унгарското НеЛеО от 2001 г. е автентично, не е фотошоп и нещо повече, за пореден път доказва нещо изключително интересно. Оригинаните и автентични фотоси на НеЛеО навсякъде по света се разпознават от ментетата-фотошоп без да е потребно да се използват специални програми, системи и особенни изисквания за фотоматериалите. Защото системата „ММ“ бързо, лесно и безотказно ги разпознава. Тъжното, смешното и ужасното е, че нашите Бг спецове са засипани с разни ментета-фотоси на НеЛеО у нас  и вече е практика да ги поставят в „кошчето“, без да ги удостояват с внимание и отговор до подателя.

№ 5   Англия 2009г. Оригинална снимка на НеЛеО, публикувана и известна навсякъде по света. Когато я получихме от наши колеги се озадачихме защо уфообщността  запази странно мълчание и  коментира уфофакта безшумно и глухо . Ние мислим, че това обстоятелство се дължи на фактът, че авторът на снимката е емигрант, случайно заселил се на Острова и не заслужава доверие.Всуе!

№ 6         Същата снимка на НеЛеО-то в Англия 2009 г. Ние също не искаме да вдигаме шум, но искаме да покажем и кажем становището си относно този интересен уфофотодокумент. Според системата за анализ и квалификация на уфофотоснимки на Бг-уфолозите „“ММ“, в конкретния случай отново и пак имаме  автентична и впечатлителна снимка на „нещо“, което има собствена особенна „енергия“. Изображението няма как да бъде възпроизведено, генерирано от фотошоп или подобен генератор на снимки, видно от предлаганата тук илюстрация. Вероятно тази особенна, специфична „енергия“ създава особенно поле или някакви непознати за нас енергйни флуиди, които са неподвластни на известните ни закони на сегашната физика

№ 7   Индия, 2009 г. Безпардонно качествена снимка на НеЛеО. Удивлението на нашите екипи дойде след като фотосът беше изследван и анализиран със системата „ММ“, защото от първи поглед фотосът не падсказва нищо забележително. Пишем го тук и така само за сведение на СМИ

№ 8   Защото както по-горе споменахме, именно средствата за масово информиране никога не си създават неуюта да проверяват и сравняват официалните на ортодоксалната наука становища и заслужаващите доверие мнения и квалификации на изследвачите на НеЛеО. Не само по света, у нас е същата скръбна картинка. Така е и с фотоса от Индия. Но, относно НеЛеО-то в Индия /2009 г./ За пореден пък беше употребена нашенската уфометодика „ММ“ и на този фотос се вижда как излежда оригиналната снимка след специалното уфо-анализиране. Удивително, впечатляващо, зашеметяващо изображение. Прочие…ние нямаме еднозначно обяснение защо изглеждат фотосите така. Защо автентичните снимки показват различно нещата, докато фотошопът и прочие ментета на УФО=НЛО=НеЛеО имат елементарно и банално за анализ обяснение. Бъдещето на уфологията ще предложи отговор.

№ 9    САЩ -2013 г., Канзас, снимка на НеЛеО,  изследвана, изучена, анализирана и квалифицирана от МУФОН – най-голямата и авторитетна световна организация за анализ на уфоснимки и уфофакти.Те констатират, че това е уникална и своеобразна форма на нещо неопознато и загадъчно в небето. Това е ! Скептиците, неверниците и всички онези на които им се плаща да опровергават загадките, които не се вписват в каноните, клишетата и матриците на класическата, ортодоксалната и пагубната за тях фактология, на всички тях НеЛеО-то документирано в небето над Канзас е фотошоп или фотосмехория на която не си заслужава да се отделя време и внимчание.

№ 10       Но…Канзас, САЩ, 2013 г. Фотоснимка на НеЛеО. Нашите неуморни и качествени експерти се амбицираха и доказаха, че УФО=НЛО=НеЛеО /Канзас-Сащ/ е фотодокумент с изключително интересни характеристики, защото вероятно е документиран в състояние на своеобразна динамика видно от особената и неизвестна до сега форма  на изображението. Това е важно и фатално за уфофилите, а те да видят и прозрат какво е скрито зад нашите „ММ“ методи за анализ на уфо-фотоси на НеЛеО, защото всяка любов към науката  води към отрицание в края на живота на всички влюбилите се в това разклонение на юдорелигиите по света. Справка историята!!!

№ 11  САЩ , оригинални снимки на НеЛеО /щат  Phoenix May 18, 2014./ , изследвани, анализирани, квалифицирани и публикувани. До сега никой не е направил опровержение на предложените анализи и квалификации. Само скептичните организации говорят и пишат с недомлъвки че това било фотошоп и прочие…..

№ 12   Тук сега за поред път показваме какво могат и какво направиха Бг-уфоизследвачите. Фотосите направени през 2014 г. в САЩ щат Феникс са уникални и забележителни с това, че „нещото“ което е фотодокументирано наистина има харатеристиките на НеЛеО и това става видно след като беше използвана методиката, системата за анализ „ММ“. Вижда се, разбира си и за пореден път  се установява, че автентичните и неподвластните на фотошоп фотоси на НеЛеО по света и у нас могат и се установяват лесно и бързо с изобретеното Бг-уфоанализаторско системно изследване „ММ“. Прочие…вижте американските фотоси от №11 и фотосите които ние представяме тук. Ореолът липсва от оригинала, ние го откриваме и мислим, че това е някакъв своеобразен феномен необясним със средствата на съвременната наука и физика. Вярваме, че след нас ще се появят независими, необременени и свободомислещи изследователи на необяснимото, непонятното, неизвестното около нас и с нас.Всуе!!!

……..Дали и доколко ние можем и имаме потенциал за анализ и квалификация на УФО=НЛО=НеЛеО , това ще го докаже едниствено и само времето. Всичко останали е друго, а другото…другото е друго….!!!

  Поради някой софтуерни причини рубриката за коментари е изключена. Молим всички, които имат други съображения, мнения и различни становища от представените тук, да ги изпращат на посочените адреси в опцията „Контакти“.

      Екип на БУМ и „Мъдромер“

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично