ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

УФОЛОЗИ В СХВАТКА С ЕНЕРГИЕН ВАМПИР

nlo3Фактът за който ще стане дума по-нататък беше огласен своевременно за да стане публично достояние.До ден днешен не знам някой някъде да е взел отношение и да е изказал становище. Независимо дали това би го сторил представител на академичната наука или някой друг специалист. Адекватно и   алтернативно обяснение или отговор на многобройните въпроси, които поражда необичайния феномен все още няма.

Във всеки случай заглавието може да бъде формулирано различно от предположеното тук, като например „Чудо нечувано“, „Демонични сили нападат хора и жилища“, „Енергиен Франкенщайн срещу човека“, „Науката се плаши от енергиен феномен и мълчи“, „Уфолози не се боят от пряк двубой с енергиен феномен“ и т.н. но спирам дотук, защото си спомням, че когато предлагах тези заглавия на пресата, те не ги одобряваха. Стряскаха се не заради обективността на фактологията, а защото се засягало достойнството и честта на науката и учените!?

Глупости… вижте истината и фактите, които като че ли сами проговарят! Фактологията наистина е опасна, дори страховита и кошмарна и само който не е преживял такова нещо може да мисли, че преувеличавам. Всички чудеса и дяволщини за които ще стане дума тук се случиха и станаха уфологично достояние през 1995г. По наши сведения предисторията на събитието ни връща с още 2 години по-назад във времето. Пет членното семейство на А.Р. от гр.Попово живеело в нормални битови условия, но изведнъж се случили много странности, непознати нито на учените нито от литературата и историята. Ситуацията на небивалици бързо еволюирала и животът на семейството станал непоносим. Къщата в която живеели се превърнала в „ужас от приказките“ това е първото нещо което достигна до уфолозите. В домът имало ярко изразени монотонни шумове и звуци идващи, като че ли от вдън земя и се чували ясно от всеки човек с нормален и не съоръжен с технически пособия слухов апарат. Най-ярко изразен бил шумът, звукът или бученето през нощта. Шумовете наподобявали зловещо бучене или боботене на локомотив, а понякога приличали на шумът от бръмчене на мощен подземен електрожен. Домът, обект на тази страховита и ужасна проява на нещо непонятно и неизвестно, представлява масивна двуетажна сграда. Най-страховитото, най-странното, най-плашещото и най- провокативното нещо е наличието, присъствието и осезаемото усещане от всеки човек на електрически ток навсякъде в този дом. Където и да се докоснели хората, до каквото и да се съприкосновели в интериора, децата, родителите и възрастните хора, винаги ги „биел ток“. Тази убийствена ежедневна ситуация довежда хората до страхова невроза, до абсолютен стрес, до умопомрачителна невъзможност да се битува в къщата. Това наелектризирано състояние на домът им се изразя във почти повсеместно наличие на статично електрическо напрежение по стените, по мебелите, до абсолютно всякакво оборудване и битовия интериор. Дори пердетата и завесите на прозорците.Естествено хората не могли да издържат на това постоянно и непонятно електрическо издевателство живеели в постоянна уплаха и нервите им се опънали до краен предел.

Потърсили помощ, съвети и консултации отначало от ел. техници и ел. инженери, но специалистите успявали само и единствено да повдигнат безпомощно рамене и с учудване си заминавали, без дори да направят някаква квалификация за успокоение на семейството. След това за този електрически кошмар били информирани и по- надеждни инстанции и специализирани институции, но всичко приключвало с безмълвие. Най-сериозно внимание им отделят и най- отговорно отношение проявяват от службите на Гражданска защита. Единствено професионализмът на служителите от тази институция спомогнал да се преодолее шокът в семейството, но мистерията с наелектризирането на къщата си остава и всеобщата безизходица не може да се преодолее. Специалистите от ГЗ оглеждали, измервали, обсъждали, експерименти провеждали, захранването на къщата изключвали, но резултатът все един и същ – навсякъде където се докоснели живеещите, ги биел ток. В къщата продължавал да вилнее и върлува този енергиен вампир и вгорчил живота на семейството. Съвсем по военному, областната Гражданска защита – Русе своевременно бива уведомена за тази електрическа напаст.

И последва поне за мен, нещо изненадващо. Защото съдържа принципно ново и неочаквано отношение към местните уфолози. Потърсена бе консултация от местния уфологичен клуб  „Мъдромер” занимаващ  се и с други неординарни и необясними феномени и явления. След обстоятелствени разговори с шефовете на ГЗ стана ясно, че никой не е успял да идентифицира причината, същността и генезиса на тези две влудяващи семейството явления – адските звуци, шумове изпод земята и наелектризиране на цялото вътрешно пространство на къщата до състояние при което е невъзможно да се докосне какво и да е. Именно и затова последното нещо което решили от ГЗ било да изпробват потенциала на ентусиастите – чудаци от уфологичния клуб в града – за всеки случай!!! Така любителите на загадките, хората с траен интерес към феноменалното и необяснимото веднага пристигнаха на обекта. Екипът направи всички възможни измервания, теренен оглед, анализи, наблюдения и състави пълна картина на вампирясалия електрически феномен. Всички данни от уредите и анализите на обекта бяха моментна картина, но и променлива във времето, поради което изследванията продължиха с други посещения на обекта. Все още нямаше работна хипотеза, защото нищо не се вписваше в схемите на научния подход и законите на физиката.

Многократно бяха направени повсеместни измервания, проби наблюдения и експерименти, като всичко се извършваше при включено и изключено електрическо напрежение от градската електрическа мрежа. Дори се наложи да бъде изключено напрежението на кварталното електрическо захранване от съответен трафопост. Най-отчайващото обстоятелство което ни облада за кратко време бе, че уличното (градското) ел. захранване не влияеше по никакъв начин на проявленията на феномена. При всички ситуации уредите показваха данни за наличие на електрическо напрежение. Шумът в къщата продължаваше и не си повлияваше от включената и изключена улична захранваща ел. мрежа. Според мен, ситуира се нещо безпрецедентно. Както участниците от екипа в идентифицирането на зловещия феномен, така и хората от ГЗ, а също и семейството в този дом очакваха едва ли не спасителни оценки и квалификации и всички се надяваха, че това е последното нещо, което може да се направи. Въпреки дефицита от време и уговорката, че уфолозите не са и не могат да бъдат последна инстанция за истината относно този феномен, изказано бе становище, което трябва да се възприема само по принцип, условно и за сведение.

Уфологичното ни становище се изразяваше в констатацията, че в къщата се измери и доказа наличието на електрически статичен ток с напрежение в границите от 3000 до 5000 и повече волта вътре във всяка от стаите. Цифрите на това високостойностно статично ел. напрежение не се влияят от включване или изключена електрическа захранваща улична мрежа. Този факт не представлява опасност за живота на живеещите в жилището, но създава житейски стресове при докосване на какъвто и да е предмет или каквото и да е оборудване в къщата видно от прескачащите искри от човешката ръка и съответния докоснат предмет. Констатирано бе и наличие на хоризонтално полево излъчване с неизяснен произход, локализирано само по стените в стаите. Изявени прояви на хоризонтални и вертикални полеви излъчвания с по-високи стойности от цитираните се регистрираха в мазето на къщата. Доказано и регистрирано бе, наличието на нискочестотен шум (звук) в диапазона на чуваемостта, нормално и сензитивно възприеман от всички взели участие в изследователската схватка с непонятния феномен. За този шум (звуци) съществува местно априорно схващане, че е продукт от дейността на подземна река. Това обстоятелство и подозрение бе опровергано от геолози, геофизици и хидроинженери които мислят, че подобно твърдение е плод на битова заблуда идваща от легенди или мит и вероятно е свързана с подозрителните сведения от биоенергоинформатори тук. Отбелязана бе и констатацията, че вътрешното пространство на къщата е силно йонизирано и локализирано преди всичко в стаите, без коридора, тоалетна и баня.

Живеещите хора в „злощастната“ къща свидетелствуваха пред уфоекипът изследвал загадката, за някой свои психосоматични оплаквания, които те свързват с появата и проявата на това енергийно чудо. Посоката на работната ни хипотеза беше много деликатна и никой не желаеше да предпоставя глупавите „психотронични“ уж влияния след като реалността клонеше към нещо друго, невписващо се в известните на науката, особенно във физиката закони и закономерности на днешното познание. Все пак фактология беше абсолютно еднозначна – неидентифициран източник в тази географска точка генерираше непонятен шум, който се проявяваше особено ярко през нощта и всичко беше съчетано със невероятно високо електрическо статично напрежение вътре в къщата. Лично аз подхранвах деликатни и несподелени с екипа подозрения за възможната и вероятна намеса на съвременните тайни секретни експерименти ,които биха могли да провокират ужасния феномен. Лъчево-полеви интервенции от дистанция върху жива и нежива материя при което съвсем случайно или целенасочено тази къща е станала обект на “ тайни високотехнологични секретни опити“.

Но подозренията все още нищо не означават и затова склоних да приема общата позиция на екипа. Не само като отговор срещу някой нашенски балкански клевети и злостни одумки срещу ентусиазираните уфолози, но и като необходимо изискване за коректност и обективност, ще цитирам дословно писмото на уфологичния екип до Гражданска защита – Русе, което беше своеобразен отчет за поисканата „експертиза“ и квалификация на зловещия феномен в Попово с дата 20 февруари 1995 г.

„Намираме за потребно да Ви информираме, че при двукратното си посещение до обекта Попово, извършихме следните измервания на място и анализите имат следния порядък:

- Регистрирано бе със съответните уреди и апарати силно електромагнитно поле вътре в къщата.

- Установено бе от експерименти и измервания, наличие на статично електричество по стените, тапетите, пода и тавана с високостойностно напрежение и с абсолютна слаба мощност.

- Регистриран бе нискочестотен шум (звук,бучене) силно изразен в мазето, доловим с обикновено ухо и постоянен във времето.

- Регистрирано е наличие на силно йонизирано пространство в стаите на къщата.

- Има оплакване от живущите в домът за промяна на здравословното им състояние, след като усетили проявите на горните факти под формата на „биене на ток“ при докосване на всичко и навсякъде.

На основание на дотук написаното, съображенията на клуба имат препоръчителен характер, без да бъдат категорична оценка и квалификация чийто порядък може да се ползва за сведение, както следва:

- Наличието на електромагнитно поле се обяснява с наличието на електрически проводник край ЖП линията в съседство, чието напрежение според специалистите е около и над 27 000 волта и индуцира поле в къщата, като преминава свободно през арматурните решетки в стените под мазилката на къщата.

- Считаме, че йонизацията на въздуха (пространството) в къщата се формира и създава от наличното електромагнитно поле.

- Електростатичното електричество се дължи на повишената йонизация в домът и зарежда хората и облеклото им, което става видно и се проявява след допир до каквато и да е повърхност по стените, след което става електростатично изпразване, съпровождано от искри. По същия начин се обяснява и светенето на обикновен фазомер, когато се допре до повърхността на вода в пластмасова кофа или друга повърхност вътре в къщата.

- Шумът в къщата, мазето, може да се идентифицира и квалифицира след перфектни измервания (за такива клубът няма апаратура) и се съпоставят, съизмерят с известни еталонни звуци.

Според оформилата се хипотеза на клуба, евентуалния генератор на шумът се намира или е проява на дълбочинни хидро-геоложки процеси и състояния. Според клубът, за по-категорични квалификации е необходимо да се извършат магнитометрични измервания, за да се потвърди наличието на предполагаемите вертикални и хоризонтални вълново- полеви аномалии, които може и вероятно са взаимосвързани и взаимообусловени с електромагнитното поле и електростатичното напрежение в къщата. За облекчаване битуването на хората е потребно да се сменят тапетите с електропроводими такива или обработване на съществуващите с антистатик. Наложителна е подмяната на дрехите и всички изкуствени материали в интериора на къщата с естествени такива. Укрепващите арматурни мрежи по стените трябва да бъдат заземени с обща връзка с което ще се екранира електромагнитното поле. Свидетелствата на живущите за влошено здравословно състояние може да бъде обяснено само с перфектни медицински анализи и квалификации.“

Такава е фактологията с този безпрецедентен според нас енергиен феномен, за който си позволих волността да определя като енергиен вампир.

Има някой нюанси, които ще спестя, защото допускам, че ще накърнят достойнството на хора и институции. Но не мога да пропусна да спомена, че в процеса на „борбата с вампира“, някой технократи изказаха подозрението, че феноменът в Попово вероятно се явява като частен случай на „феномена Царичина“. Тогава възроптах, сега ще го кажа отново. Тъй като имам обилна и проверена информация за „Царичина“ от екип, който го е изследвал и доказа,че това е един «псибалон», категорично мога да твърдя, че в Попово нещата са уникални и без прецедент. Нещо повече, ако това което става в тази къща е известно на институциализираната българска наука и тя мълчи, това е престъпление, ако пък знае за случая и отново мълчи от безсилие, това е научна стерилност. Ако изобщо някой знае истината за този обект и пак мълчи, това вероятно прилича на издевателство и нов вид надсмиване над уфолозите. Само, че този феномен може да компрометира единствено и само престъпното мълчание.

Все пак не мога да не спомена тайната си надежда, че разковничето за разгадаване на тази загадка може да се намери, само ако се допусне възможността за вероятна трансформация и преход на някакви непознати енергетични нива и състояния, чийто флуктоации засега са само в областта на парадоксалното. Наистина има някой, не знам от кого и защо наложени условности за спестяване имената на свидетелите или огласяване само на инициалите им, дори и използване на измислени имена за факти и обекти. Ще сторя същото. Защото тук е обусловено преди всичко от чисто хуманни обстоятелства около този случай. Става въпрос преди всичко за някой дребни нюанси около феномена и чиято информация би била полезна за уфоизследователите защото нещата там все още вегетират, но щом някой са създали атмосфера на страх и психоза, тогава ще трябва да носим и бремето на анонимността. Няма да изрека голяма глупост ако кажа крайното си становище във връзка с феномена. Всичко се основава на информация получена по телефона, която за мое съжаление не мога да проверя, но си струва да я оглася. Журналистка от регионален вестник ме потърси за интервю по случая, за да огласи събитието в медията в която работеше. При срещата ни разговорът тръгна в неочаквана за мен посока. Разбрах, че тя имала сведения за наблюдения от очевидци на НЛО над Попово по същото време когато нашият екип се появил там!?

Знам, че за редица уфоизследователи това обстоятелство ще прозвучи несериозно, още повече и ако го използвам за аргумент, но… Така или иначе, ако допускането за съвременни технологични секретни опити с лептонни, торсионни и прочие вълново-полеви експерименти за дистанционна интервенция е приемливо, но недоказуемо, защо предположението за връзка между НЛО и феномена в Попово да е неприемливо, макар, че е също така недоказуемо. Кога е налице повече спекулация? Когато мисленето и разсъжденията на който и да е изследовател имат допирна точка със съвременната наука, кокетиращ с научните постижения или когато някой се осмели да върви по неутъпкан от науката път!? Ще бъда особено удоволетворен, ако току що изказаните умозрителни догадки бъдат опровергани с адекватни за феномена аргументи.

хаджи ал джибутев ибн фараон пирамиденбългКомантари с латински букви се изтриват автоматично