ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

2016

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Екипът на Българска Уфологична Мрежа /БУМ/и уфологичен клуб „Мъдромер” изпращат новогодишен поздрав на всички свои критици и добронамерени приятели. Благодарност към всички, които изпращат своите писма с желание за коментар и квалификация на документираните от тях неясни, необясними и непонятни загадъчни факти, събития, състояния. Пожелаваме на всички през новата година да имат шанс да видят, усетят и регистрират нови загадки около нас и с нас. Разбира се, че през новата година мистерията НеЛеО отново и пак ще бъде наш приоритет в изследванията, но и всички и всякакви необяснимости от гледна точка на консервативната академична наука също ще бъдат наш обект на изучаване и изследване. Изпращайте вашите мнения становища и автентични  фотодокументи на посочените от нас ел.адреси.

Желаем на всички млади и не толкова млади наши мислещи сънародници да се радват на добро здраве, житейски радости и успехи. Винаги и по всяко време ще бъдем акуратни и адекватни на вашите въпроси, питания и стремежи към истината за НеЛеО и всички други загадки около нас и с нас. Това е наше верую !

 

Иван Лазаров – гл. агностик и създател на БУМ и „Мъдромер”

 

 

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично