ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

НЛО, ИЗКУСТВО, ХУДОЖНИЦИ

ФАНТАСМАГОРИИ, ЛЪЖИ ИЛИ ИЗМАМНИ ЗАБЛУДИ

От много дълго време се водят нескочаеми анализи, дебати, спорове, нелицеприятни антиуфологични подмятания, особенно научните  артикулаци относно вероятността велики художници и иконописци дали са изобразили на своите картини и икони образи на НЛО. Добре, нека бъде така. Знайно е , че в споровете се ражда и истината. Това го твърдят и древните мъдри мъже, от хиляди години. Ала тук и сега отново повдигаме въпроса, какво са изобразявали върху своите картини и икони религиозните, велики  майстори на четката през средовековието. Видно е и се разбира, че сюжетите им са предимно в областта на религиозната догматика. Ала в сюжетите на някой творци се вижда че има изображение на НеЛеО /НЛО=UFO/. Вярно ли е това впечатление, или е субективна заблуда на съзерцателите на подобни изображения от средновековните картини и икони !? Презумтивно се налага да направим някой предварителни уточнения, пояснения и разяснения. Да се знае, както днес, така и по време на „тъмното” средновековие са властвали религиозни догми и  доктрини, категорично утвърдени, неподлежащи на обсъждане и съмнения  истини, относно властващите  тогава управлечески идеологии. Ала и без изключение никой не се е осмелявал да прекрачи религиозната догматика, Инквизицията е била навсякъде по всяко време. Известна ситуация. Без коментар.

Обратното, ако се  появи смелчага, изследовател, писател, живописец и се отклони от догмите веднага го поставят в графата еретик и вече знаем как са ги наказвали. Без коментар. За твърдоглавите днешни атеисти-безбожници, за техните апологетични мекерета наричащи се пропагандатори на научнитите истини е добре да припомним, че по време на юдоболшевизма  у нас /1944-1989/ всеки усъмнил се в болшевишките догми беше въдворяван в концлагерите на Ловешките кариери и о.Белене. Дали има все още живи и преживели адът на концлагерите, не се знае. Дано има. Но, сравнителния анализ  показва, че независимо с коя догма не се съобразява баналния плащаш данъците си човек, той има тъжна съдба и свършек. Дали това ще бъде авангардно мислещ човек или „вярващ” в научния комунизъм или вярващ в провославието, което претендира за автентичност, това няма значиние. Който се отклонява от догмите, в кауша /концлагера/. Прочие…това беше целесъобразно отклонение и разяснение. Защото…

Защото картини и икони от средновековието върху които има изображения на НЛО е също толкова опасно за изследване, анализ и квалификация от уфолозите, колкото когато те уфолозите се възпротивляват срещу  системите за спекулиране и манипулиране  на народонаселението навсякъде по света относно всички и всякакви загадки. Тук и сега няма да анализираме унизителния факт, как апологетите  и адвокатите на т.нар. наука днес  „осъждат”  на низвержение, мълчание и забрава всеки който дръзне да се противопостави на днешната научна парадигма-догматика. Примери стотици. Ето един такъв пример. Публична тайна е как тихо, но категорично с пари на властимащи членове на една весдесъща световна религиозна секта спосорираха „луди пари”  за тотално внедряване на чалгакултурата, гейкултурата, антибългарска ценностна система у нас, за безпардонно проникване в Родината ни на окултизъм, мистика и всякакви техни подобия, за да се ерозира младото поколение. Но, нито стотинка не беше предоставена на скромната българсака уфологична общност. Нещо повече, малцината независими и авангардно мислещи изследователи на загадките у нас постоянно стават обект на злобни иронии. Например уфологичната ни находка в писанията на великия дядо Паисий винаги, с повод и без повод бива окарикатурявана, специфичното религиозно изображение „Преображение” в скалният манастир „Св. Архангел Михаил” край Русе бива удостоявано единствено с пренебрежително мълчание и прочие подобни прояви у нас. Ала трябва да кажем и че днес живеем в информационен потоп. Оцеляват само тези които са успели да изградят независимо собствено мислене, отношение и становище за същността на непонятното и необяснимото, и тези които имат безкомпромисен и адекватен авангарден критерий относно хилядите загадки около нас и с нас. Добре е да уточним, че оцеляват и юдоблюдолизците. У нас са множество и няма да ги удостояваме с внимание.

И ако т.нар. наука тотално отрича съществуването на НеЛеО /НЛО/ ала средновековни художници които са дръзвали да документират събития с непознатото и необяснимото, което прилича на това което днес се разбира като НеЛеО /НЛО/, ако метаморфозите в мисленето и светогледа на религиозните мистици е еволюирало и те несъзнателно, първично и  първосигнално са изобразявали лаконично и почти закодирано факти, свързани с непонятни за времето си летящи обекти, странно приличащи на популярните днес измислени  „летящи чинии”, което не е  равнозначно на НеЛеО /НЛО/, тогава всички и всякакви фантасмагории, лъжи и измамни заблуди свързани със спомената загадка трябва да бъдат анализирани и квалифицирани. А авторите на научните спекулации да бъдат поставени на таблото на позора. Единствено и само  научно-догматично необременени изследователи могат и имат право да изказват и правят категорични квалификации относно  проблемите свързани с НеЛеО =НЛО

Такава е и нашата амбиция тук и сега. Само времето може да бъде наш съдник. Защото никакви догми, никаква религиозна вяра, нито властваща научна доктрина, нито идиотска идеология, дори неподлежащите на съмнение аксиоми, нито мнението на зомбираните  ТВ-„авторитети” и т.нат. могат и са в състояние да ни се противоставят и да ни стопират. Преди да продължим с онагледяване на някой от най-извесните спекулации на скептиците и техните благодетели, добре ще е да повторим казаното от мъдрия Имануел Кант когато му напомняли че има факти, които оборват неговите теории, а той спокойно отговарял – толкова по-зле за фактите. Едва ли ще се намери здравомислещ и образован човек, който да оспорва казаното от този велик мислител. Ние също не желаем да правим каквито и да било философски и всякакви други анализи на кантовите мъдрости. Но, не можем да спестим становището си, че никакви научни догми, доктрини, тези и хипотези, уж утвърдени и установени научни факти и властващите днес научни теории могат да  променят исторически документираните събития свързани с прояви и състояния   на непонятни и необясними летателни обекти в древността. Никакви платени, идеологически, смешно-тъжни публикации и артикулации в шумната уфо-говорилня по света и у нас няма и не може да промени становището ни относно крещящите документи за НеЛеО /нло/ изобразени върху платната на средновековните художници и колегите им зографи в религиозните храмове и монастири по света включително и у нас. Защото има и друг мъдър мислител, който  е казал, че когато фактите говорят дори боговете мълчат. Естествено за нас е актуална неговата мисъл относно всички и всякакви надежно, категорично, еднозначни и  неопровержимо документирани факти за НеЛеО /НЛО/ по света и у нас…….

Но….трябва да вървим нататък съобразно нашето намерение. Трудно, много трудно се нареждат приоритетите ни. Естествено и разбираемо е че в началото ще бъде представяне на нашите бг факти относно НеЛеО през средновековието. Това е логиката. Обективността изисква да се абстрахираме от някой религиозни аспекти и поради това ние няма да обсъждаме тези нюанси. Исус Христос изобразен в ракета и религиозните канони  изискват такава визуализация да бъде наименувана като „Преображение”. Добре да направим малко пояснение. Думата преображение в нашия бг език трябва да означава

някакво изменение, някаква промяна на външен вид, а

по-дълбочинното значение е метаморфоза на жив организъм. Човек е жив организъм. Тогава защо при изобразяване на Исус  се използва понятието „Преображение” =Метаморфоза !?…Каква….!?!!? Нали той е бог,гопод или производните му, защо и в какво трябва да се преобразява!? Възможно ли  е зографи, художници, църковници и  летописци да са изпадали в особенна психотична ситуация когато са документирали НеЛеО факти върху своите творения!? Възможно е , но е малко вероятно! Ние мислим, че има нещо тотално объркано, разбъркано и сбъркано в догматите на християнството респективно и манипулациите които се предлагат днес на жадния за иформация човек относно изкуството на зографите, скулпторите и  иконописците в християнството. Нещо повече, кой е първотворецът /име, време, място/ на когото му хрумва да пресъздаде преображението във този ракетоподобен, стреловиден обект върху иконите!? И защо именно това ракетовидно „преображение” е ситуирано в  православните храмове-манастири по света!? Все анонимни или забравени автори-творци!? Ала за сведение на тоталните скептици и подобните им теологични бърборковци и твърдоглавите клирици искаме да припомним, че накрая ще покажем автентично изображение на „Преображение”, за да резсеем мъглата около истината за НеЛеО върху картини и икони от средновековието.Тук ще видите само наличното в информационното пространство, ракетовидно, а някой пишат че е стреловидно изображение. Все тая, според нас. Възможно е и вероятно има още подобни изображения, но не се откриват  информации и свободни публикации.

Прочие защо върху класическите иконите с Исус има изображения  на НеЛеО /НЛО/. Знайно е че НеЛеО-то, престъпно наричано  „летящи чинии” е изобретено от СМИ в САЩ и апологетите им като форма, рисунък и визия преди 50-60 г. Тази летяща кухненска посуда  се хареса на медиите и те гръмогласно използват това словоблудство до ден днешен. Всуе! Дори някой умници го префасонираха като „извънземна летяща чиния”. Добре….Така няма да продължава мислим ние. Все някой прекрасен ден мислещите , разумните, необременените  и качествените изследвачи на непонятното, необяснимото и не вписващо се в рамките, схемите и догмите на днешата т.нар. наука – НеЛеО артефакти-  ще проумеят, разберат и реагират по достойнство на  всички манипулатори и особенно на нашите Бг-научни мекерета. Ние сме обсъждали и публикували нашето становище по този въпрос. Относно всякакви и всички видове скептици, атеисти, опортюонисти, словестни еквилибристи, тв-лобиартикулисти и прочие любезни и уфологично вредни същества….без коментар!.

Тук, сега и по-долу следва онагледяване на казаното по-горе. Ние мислим и сме убедени, че онагледяването носи повече и по-полезна информация от всякакви и всевъзможни артикулации /по нашему дрън-дрън или бля-бля говорене/ свързани с непонятните изображения на НеЛеО /UFO=НеЛеО /върху картини и икони ,понякога чийто автори са световно известни и признати творци. Добре е да припомним и направим малко уточнение относно историята за изобразяваните още преди 5-6 хл. години летящи богове и техните летателни апарати-машини, особенно в иконографията на древна Месопотамия, Индия… и навсякъде по света. Справката показва, че различните летателни средства са имали многообразна форма, но са сходни помежду си. Някой несъществени различия са продиктувани вероятно от различните културологични отличия на съответните региони, от художествените и навярно от лингвистичните различия на тогавашните народи и общности тогава, а вероятно и поради личните предпочитания на съответните творци в древността. Същото е характерно и за изобразяването на НеЛеО от различните творци от времето което е по-близо до нас. Ала по-добре вижте фотосите.

Коректно и правилно ще бъде да кажем и нещо потребно за уфомераклиите у нас. Писна ни, до гуша ни дойде да четем и гледаме ужасните уж автентични сведения за НеЛеО=НЛО, според погрешната днешна нашата транскрипция.Поради тове е важно да се видят и предаганите тек онагледявания за древни НеЛеО артефакти

Добре е , а може би е задължително да започнем с една ужасна манипулация. Някой си Кенет Е. Bressett от Колорадо Спрингс /САЩ –фамилията не може да се транскрибира и  преведе/ , който е бил шеф на американско нумизматично общество пуска в обращение преди 60-тина години версията, че върху някакъв средновековен френски жетон чийто собственик е самия той има изобразен НеЛеО =НЛО.Именно този юнак без калпак изказва зашеметяващата глупост и то в качеството си на водещ нумизматик, че жетонът бил направен през 1680 г.във Франция. Още по-диво уточнение прави този самоназначил се уфолог, като твърди , че лицето /аверсът/ на предмета-жетона, представлява природа, а на опаковата страна /реверсът/ именно е изобразен НеЛеО=НЛО. И продължава с бепардонната си нумизматична смехория. Всичко удивително приличало на шумно тиражираните летящите чинии на Запад и най-вече зад Океана. Ако това не е кретенизъм без граници, какво друго е…питаме се ние!? Спонтанно възниква и питането, защо този жетон е представен в черен цвят /почернен/, защо не е видна датата, както се разбира от други подобни и идентични жетони!? Защо и кому е била нужна тази манипулация? На всеки читав и вещ изследвач на фотоси с изображение на НеЛеО е понятно, че представянето на подобно изображение е издевателство. А в днешно време се казва фотошоп, манипулация и спекулация.

Ф -1

Това е жетонът на американския смешник Кенет Е. Bressett родил идеята, че върху него има НеЛеО=НЛО

ф-2

Абсолютно същия жетон, идентичен на „американския”, но е френски оригинал , а ние предлагаме и линк на сайта върху него….за справка…мислещите, можещите и знаещите нека направят своите анализи и справки….

Ф3,Ф4

Но…нека видим какво представляват автентичните френските жетони от времето на Краля Слънце-Луи ХIV властвал във Франция /1638-1715/ за което време  е известно че обществените нрави са били прекалено свободни. Именно тогава е имало „бум” на модата с жетоните, защото според някой експерти, жетоните били използвани като входен еквивалент на сумата за посещение на  публичен дом т.е. във френските бардаци тогава.Кой, как, защо е изобретил жетоните не е известно, но се знае че още римляните са използвали жетони. За нас е интересно, че върху автентичните и запазени жетони  се вижда датата и се чете надписът „OPPORTUNUS ADEST“ и според всички експерти по латински език се превежда като  „Той е тук, в подходящ момент” !?  Естествено спонтанно възниква въпросът,  кой е „Той”, за какъв „подходящ момент” става дума и дали в този текст върху жетоните има нещо конкретно, нещо закодирано, нещо все още загадъчно. Проблемът е, че има и други жетони с подобни изображения. Възможно е да е НеЛеО, но дали може да се докаже!? Естествено всичко е в областта на вероятностите, но когато има автентични артефакти, тогава според нас все някога и някой ще издири, ще оповести истината. Обратното означава, че и ние сега ще публикуваме нови „факти” и жетони с НеЛеО, което никак, ама никак ни е в духа на написаното по-горе. Защото когато се видят и анализират безпристрастно следващите фотоси, тогава наистина започва голямото подозрение за НеЛеО изображения върху шумните френски жетони Внимателното гледане и анализиране водят към хрумването, че върху тях има изображение на непознато НеЛеО=НЛО. Дори на фотос №4 изображението клони към хрумката, че е подводно НеЛеО – според уфолозите от клуб Мъдромер-Русе

№5

Наши приятели и колеги чуждестранни уфоизследвачи

ни изпратиха интересна снимка. Римски щит, подарък на Нума Помпилий / Нума Pompilio/ – втория цар на древен Рим /717-762 г пр.н.е./, и според легендите този щит трябвало да защитава Рим, такова било обещанието на бог Юпитер! Удивителна ситуация….преди повече от 2700 г. в Рим са имали инфо за НеЛеО=НЛО и творците на щитове са го изобразили. Това вече е отвъд нашите стремежи за разсъбличане истината за този феномен. Ала вижте фотоса и с фр.жетони. Там изобращението е като ксерокопие на изображението върху римския щит. Тогава…какво трябва да си мислим!? Кой може да избърбори, да артикулира, да напише убедително, че всичките тази форми-изображения са плод на  някаква фантазия или са реално отражение на факти, които древните и средновековните творци са желаели да ни информират за това което са знаели и се случвало!? Някак си взривообразно се появяват размисли дали всичко дотук написано не е реално НЛО или ИЗКУСТВО или СПЕКУЛАЦИИ и ФАНТАСМАГОРИИ дори ЛЪЖИ или ИЗМАМНИ ЗАБЛУДИ ?!Право на избор е всеки сам да реши кое е и кое не е така.

ф №6 и №7

Ала има още подобни изображения и решихме че мястото им е тук. Румъния, гр.Сигишоара, църква строена през 13 в. и в нея някак изненадващо и стряскащо се вижда изображение на НеЛеО,което е датирано като нарисувано преди повече от 400 години ?! Мнозина уфоизследвачи мислят, че изображението е идентично на това от римския щит, и на френските жетони. Добре е че има подобни хипотези, твърдения, размисли и анализи, но всичко дотук! Няма адекватни, категорични, неопровержими и еднозначни доказателства, че тези форми на изображенията са копие на НеЛеО. Засега! Времето ще си каже думата за истината.

Отиваме към още по-големи небивалици.А може би исторически и уфологични артефакти, които нито т.н учени , нито креационисти заедно с армията теолози и подобните им църковници отказват да приемат   друго разбиране и друго тълкувание на средновековните НеЛеО-послания, освен това което изискват  техните догми, клишета и разпоредби. Тук иде реч за  иконите и подобни изображения в християнските храмове, църкви и монастири. Исус Христос изобразен в някаква стреловидна форма, или в обект приличащ на ракетовидно тяло. Тук представите, фантазиите, допусканията, предположенията са толкова, колкото са и съответните  НеЛеО изследвачи и анализатори. Но това обстоятелство не е нито толкова фатално важно, нито е предопределящо. Защото според нас имаме художествени податки за нещо изключително.  Винаги и постоянно възниква странно питане, когато гледаме внимателно и съсредоточено в изображенията-икони върху които е нарисуван Исус в странни състояния и на фона на необясними форми. Защо, кой и кога подсказа на рисувачите-зографи да правят изображенията си точно по този ракетовиден маниер. Никой не се ангажира с пояснение или ясен изказ защо  е така! Според нас тук всякакви „фотошоп” манипулации и спекулации трябва да се изключат. Остава презумпцията, че зографът  на румънската църква е посещавал Ватикана а там подобни съсредоточия на информация относно НеЛеО има предостатъчно. Вероятно от там е заимствал и „НеЛеО формата”, нали още в девния Рим е била пуснато в оборот подобно изображение….а може би средновековните рисувачи-зографи са имали много извратено въображение, за да маскарят християнски храм с подобни форми при зографисването на  култовите религиозни  сгради !? Но да поставиш Исус Христос на фона на нещо удивително и странно имащо ракетовидно-стреловидна форма….това вече не е банално и случайно. Защото нашия елементарен тест всред вярващи богомолци-християни у нас подсказа без изключение, че всеки религиозен човек вижда в подобни икони космическо-ракетна форма. Може би, възможно е  всред някой новопокръстени  народи като негри, индианци и аборигени, ако се направи подобен тест , те да определят същото това изибражение да притежава стреловидна форма. И какво от това….същността остава и  не може да реши проблематиката с тези безпардонно стряскащи форми и фигури върху иконите в християнската иконографика. Категорично отказваме да разискваме, обсъждаме, анализираме и влизаме в празни и кухи спорове  с представителите на догматиката в християнското изкуство. Уфологичният ни опит подсказва, че НеЛеО  не само че е недолюбвано, но понякога категорично отричано, анатемосвано както от т.н наука, така също и от църковници и религиозно обсебени днешни люде.

Ние сме пропити от съзнанието да вникнем в същността и причините защо има преди много векове  изображения  върху религиозни сюжети на „нещо”, което  удивително и категорично прилича на НеЛеО…или както се внушава от тотално всички СМИ, че това е „летяща чиния”. Едва ли имаме такъв интелектуален потециал, че да предложим обяснение на загадъчното обстоятелство, но ще направим това което можем. Кратък непълен обзор /не само у нас/ на християнски икони с нетрадиционни и смущаващи изображения на Исус Христос. Това че са нетрадиционни е обяснимо, но смущаващото е че зографите незнайно защо са нарисували и неща, които според сериозните уфолози имат форма, което носи информация за обект, който или е категорично НеЛеО, или е нещо за което никой дасега не е предложил адекватно пояснение, нито хипотеза, нито категорично становище. Засега ние само изучаваме, анализираме, понякога предполагаме, но нямаме еднозначно, категоричнно, неопровержимо становище. Така е искрено, честно и правилно! Няма абсолютно никакъв смисъл да се глаголства, да се словоблудства или да се правим на пенкилери. Мислим че всякакви нафукани самоназначени професори-уфолози, особенно у нас, добре си заработват платата и задоволяват егото си като  безпардонно и понякога смеховато  твърдят  разни само на тях понятни термини и обстоятелства свързани с НеЛеО и всичко свързано с този модерен днес термин. Ала по-доброто нещо е ако тук и сега представим достъпни в Нета фотоси и препоръчваме на необремененомислещите люде сами да направят своите анализи, оценки и квалификации.

Фото №1

Скален манастир „Св. Архангел Михаил”  край Русе

Създаден и зографисан по времето на цар Йоан Асен ІІ /1218-1241/ Уж било Преображение Христово, добре, но защо метаморфозите на Исус трябва да преминат в  яйцевидна-ракeтовидно-стреловидна форма!?

Фото №1-2

Интериор вътре в скалния манастир /край Русе/,

Изображението  в средата на тавана-горе…. интересно как са го виждали посетителите или пребиваващите  в скалната обител ако са изправени като нормални люде, трябвало ли е да лягат на пода за да видят изображението на Исус-спасителя !?…Мистерия !

Фото №2

 

                           Фото №2-2

„Единственият стенопис в света, на който е изобразен Исус, пристигащ на земята в космическа ракета, се намира в уникален храм в село Добърско, Разложко…” Когато видяхме тази инфо-смехория наистина разбрахме, че у нас в Бг все още има напълно , тотално обсебени хора, когато пишат и манипулират относно средновековното зографско майсторство на анонимните ни творци. Тук го представяме в автентично публикувания му вид и всеки сам да си отговори на  твърдението че” това бил единствения стенопис в света”. Та възниква питането, Хора, вие знаете ли кой, как ,защо и докога ще ви мачка мисленето, ако все още е оцеляло!? Исус изобразен на фона на ракетовидно-стреловидно тяло !?, Вече видяхме че в Русенския скален манастир има подобно изображение И то е сътворено през далечния 12 в., а в село Дебърско спецовете го датират през 16 век…..Моля, моля да влиза следващия мислещ и читав българин….след него пазителя на истината за НеЛеО да затвори вратата….защото има още безпардонни и категорични изображение на „Исус в ракета”….

Фото № 2-3                            

Преображение в Струпецкия манастир – ХVІ век.

Естествено, че у нас вероятно има  още непубликувани изображения на „ракетовиден” Исус, но това не е беда. Страшното и опасното е когато има консервативни и юдонаучни зомбита които внушават неистини и кононично-тъпозначещи версии относно бг иконотворчеството през средновековието. Ние мислим обратното. Никой, никога никъде не е предствавил адекватно тълкуване на този вид  християнска иконографика. Тогава…!?…нека всеки необременено мислещ човек да види, анализира и квалифицира това което е нарисувал нашия иконограф! Тук /Струпецки манастир/на представената фотография…какво е това… Преображение = Метаморфоза …или някаква фантасмагория на анономния нашенски-зограф…някой знае ли категоричния , еднозначния и неопровержим отговор, или отново и пак да се доверяваме на псевдо аналитици, църковници и подобните им богословски „авторитети” в днешно време!? НЕ!!!…пълна глупост и дори смехория е да се доверяваме на подобни  уж образовани и знаещи люде. Защото…следват  още подобни…неясни, необясними и нелицеприятни изображения за консервативните мозъци.

Правилно, необходимо и задължително е да споменем важното обстоятелство свързано с християнското иконотворчеството, когато тук и сега ще предложим онагледяване на тази зографска деятелност. Защото само и единствено тоталните скептици и духовните им събратя учените нихилисти продължават да имат поведението на „ощипани моми” и след време да се превърщат в отявлени  самоназначени уфолози. Дал Бог и у нас ги има ! Но, да се знае, читавия уфолог за разлика от тях открива, намира и изучава всичко свързано с НеЛеО, респективно уфологичните артефакти.Така е и със зографските икони на Исус Христос в Русия.Дали това е така при самоназначените нашенски научни уфолози-професори…право на всеки е сам да направи избора си –  кое е така или не е ! Уточняваме, поясняваме за всички пенкилери губещи си времето с уфологичната проблематика. Нека да се знае и разбере, уфологията  е съвременно авангардно познавателно направление. Академичните феодални старци наричат уфологията псевдонаука!? От страх пред необременено мислещите изследователи на загадките въобще. Когато уфологичните изучаване, изследвания и натрупване на критична, категорична, еднозначна  и неопровержима фактология, когато бъдат открити адекватни методични и методологични инструменти за квалифициране на фактите, когато всичко бъде „облечено” в теоретични и прагматични одежди и прочие подобни изисквания в областта на уфологията, тогава ще може да се твърди, че тя е Наука. До тогава вероятно ще изтече много вода и ще измине доста време. Сега читавите, заслужаващи доверие и респект уфоизследвачи преди всичко се занимават с натрупване на заслужаваща доверие фактология. Това се опитваме да правим и ние.  Точно поради това в тази публикация отделяме особенно внимание на средновековното зографско изкуство. Защото неясното, необяснимото и непознатото в християнското иконописване е именно уфологично, иманентно вписващо се в уфологията. Исус Христос в ракета !!! Вижте, гледайте и мислете.

Фото №3…..християнска икона в москва…18 в.

№4…..северна Русия….16 век

           №5….Русия гр. Псков…16 век

           №6….Русия – масло, дърво…18 век

 

Ф-3

Ф-4

Ф-5

Ф-6

 

   ФОТО ВИЗАНТИЯ

Въпреки че нас има доста нелицеприятни епитети за Византия, тук ние ще се занимаваме само с едно уфосвидетелство, относно ракетовидния вид на христовото преображение.  Без политика, без социология, без история.Източната римска империя или Византия е просъществувала до 1453г.  когато  Цариград пада под властта на османските турци през тази година. Но, НеЛеО изследвачите разполагат с артефакт от 1400 година. Как и защо този иконографска творба е запазена никой не знае. Важното за уфоизследвачите е че я има, налице е от 1400-ната година – Исус в ракетовидно изображение! Във Византия, преди да бъде погълната от ислямизма !? Хора, човеци, помислете си, през 1400 година някой си сбъркан художник-рисовач на икони е поставил Исус Христос в ракета. Това не е ли кошунство за религиозните люде, това не е ли пристъпване на религиозните канони, това е не е ли атеизъм,  не е ли против всякакви догми, изисквания, разпоредби и наставления кой и как трябва да изобразява Исус!? ….А може би средновековните средновековни рисувачи са били туристи в Китай и от там са заимствали ракетните форми. Нали в там са изобретили ракетите или това е смехория!?

Фото №7 ,

Ф7-2—–Сахара

   17-ти век, икона-фреска на разпятието, катедралата Svetishoveli в Грузия.

Въпреки лошото качество на изображението, всички НеЛеО-изследвачи видяха нещо изключително интересно. Медузообразно НеЛеО имащо аналог в дълбока древност, в праисторията,вериятно в предпотопни времена. Например в пустинята Сахара /Мавритания и Алжир/ има непонятно от кого и защо направени НеЛеО геоглифи с формата на медуза. Прочие всички пищят, пишат, словоблудстват за „летящи чинии”,”Пришълци” „извънземни”  и т.нат. СМИ измишльотини. Единствено и само заслужаващите доверие  уфоизследвачи имат коректно и адекватно становище относно извечната загадка –НеЛеО. Такъв е и случая  с медузообразнато уфоизображение в Грузия. Та питането е  кой, кога и защо е зографисал в тази катедрала разпятие аранжирано с две медузи=НеЛеО. Някой знае ли категоричния отговор? Ние мислим че това не е религиозна мистика, а е реален знак, символ или инфозначим артефакт за нещо случило се, някога в далечните  предпотопни времена. Нека скептиците и нихилистите си артикулират, пишат и агитират за научност във изследване на всичко загадъчно и специално за НеЛеО. Ала всеки вече разбра, че т.н.”наука” до ден днешен не отговорила на нито един от стотиците въпроси произтичащи от  също така стотиците, дори и повече загадки и мистерии от древни времена, та до нашето време, както е и проблемът с медузообраните фигури на НеЛеО върху иконата-разпятие на Исус в грузинскта катедрала…!? Възможно е да е фотошоп манипулация, възможно е уфолозите да са изпаднали в някаква зомби ситуация, но…е малко вероятно. Защото….вижте по-долу…..

Фото №8 и №8-1  Картината на Паоло Учело (1396-1475 г.) със заглавие „La Tebaide”..

т.е. Христос на кръста. Близо до разпънатия Исус Христос долу вдясно има нещо което изумително прилича на НЛО, както се изобразява в наши дни. Картината се намира във Флоренция. Дали това е пореден НеЛеО артефакт или е  елегантно направен фотошоп!? Нещо повече, кой нормален човек може да има такъв извратен фотошоп-начин на мислене, защо и кой има интерес да се създават  фалшиви  НеЛеО информации!? Според нас има нещо гнило в анти-НеЛеО истерията !!! А докато премине това обстоятелство не трябва да загърбваме нищо свързано с тези мистерии. Бг-уфологът Иван Лазаров с подкрепата на Българска Уфологична Мрежа и русенския уфологичен клуб „Мъдромер” вече инициираха създаване у нас на „антифотошоп уфологично движение”. Целта е единствено и само да се създаде кръг от комп-вещи, читави и мислещи българи, които да анализират, квалифицират и предлагат контра аргументи на уфо-фотошоп негативистите, иронистите и прислужниците на казионната наука!!!

Фото №9

Картина на Пиеро дела Франческа  /1448-1450/

Помещава се в Лондонската национална галерия.При специално и внимателно гледане и уфоанализиране се откриват забележителни подробности. Незабележими от баналните зрители и консуматори на художествените ценностни картини на средновековните майстори на четката. Според заслужаващи доверие анализатори на творчеството на средновековните художници, картината  на Пиеро дела Франческа изобразява кръщението на Исус от Йоан Кръстител. Главата на Исус била увенчана с гълъб, символизиращ Светия дух. Ръката на Йоан  и птицата над главата на Исус пък трябва да се разбира като  някакаква ос разделяща картината на две симетрични части, нещо модерно по онова време. Но никой не се ангажира да изкаже мнение, становище за „нещото” над ръката на Кръстителя. Ние мислим че там на това място е изобразено НеЛеО. Защо, кой и как на средновековния художник е внушено или му е хрумнало да нарисува този образ не е понятно, но артефактът си остава. НеЛеО през 14 век !? Всички справки показват че всички художници знаят как и могат да изобразяват адекватно птици върху картините си. Но явно на тази картина четката на художника нещо се е противопоставила на инквизиторските християнски канони.

Фото №10

 

„Дева Мария пред Божи гроб” -Museo Sacro Ватикана /6 век/

Някой по-смели изследвачи изказват хипотезата и твърдят, че тук на това изображение има прототип на сградата на Божи гроб днес. Без аргументи и доказателства. Ние мислим че това изображение  показва куполовидно НеЛеО. Датировката е направена от апокрифно Евангелие  от Гамалиил.  Важното е , че има древен артефакт за нещо невписващо се в днешните академични глави и от там отказ да се види и разбере важното послание до нас.

Фото №11

Графично изображение от 1490 г.  /Франция Francesco    Rosselli, 1480-85

Картината е озаглавена „Успение Богородично”. Тук важното и забележителното е как са изобразени „птиците” или „облаците”!? Интересно и удивително  е обстоятелството, че   днес фотошоп-юнаците създават т.н. летящи чинии със същата форма. Но тук художникът е нарисувал-създал нещо пред повече от 5 века! Ок! Без коментар. Наистина е подозрително и ужасно впечатлително как преди повече от 500 г.  а и в днешно време фотошоп-творците представят идентично формата  на нещо, което е прието да се нарича днес НеЛеО, а наперените СМИ го зоват и пишат като „летящи чинии”.Някой замисля ли се защо всичко е така ситуирано!?

      Фото №12

Средновековен гоблен – базиликата Бон, описващ живота   на Богородица

Картината е нарисувана от художника Pierre Spicre а след това изобраожението е пресъздадено от майстор на гоблени Jacopo da Varazze, около 1474 г. НеЛеО на картина горе вдясно. Въпреки или точно поради уж сериозните твърдения на изследвачите на художественото творчество на средновековните християнски майстори на четката, които много лековато твърдят че върху гоблена е изобразена „кардиналска шапка”, ние мислим, че това са предубеждения. Защото по света са известни много видове шапки:  турски Фес, Индианска шапка с пера, Кипа-еврейска ,Митра-папска,патриаршеска,Цилиндър–френски,Тюрбан-индия, Барета-сащ, Акубра-Австралия, Сомбреро–мексико,Клош – дамска шапка, Гат-  вид корейска традиционна шапка, Тюбетейка –  Централна Азия и още една дузина подобни. Но, никъде не е известно да има модел „кардиналска шапка”. Само в главите-мисленето на антиуфологично мислещите, само в главите на тоталните уфонихилисти, само в тъпоглавието на атеистите, само в главите на горките езичници, само…. само във въображението на класическите уфоскептици може да се роди идеята че върху този гоблен е изобразена „кардиналска шапка”. Нещо повече, самия Иван Лазаров един от пионерите на бгуфологията с чувство на присъщия му хумор твърди, че върху този гоблен е изобразен модел на старата сламена шапка на дядо му. Нашето сериозно становище е, върху този гоблен е изобразено класическо НеЛеО. А сега отново напред.

Фото № 13

Православен храм-манастир селището Високи Дечани- /1350 г/, Югославия – днес държавата Косово.

Толкова много публикации и коментари има във връзка с това изображение,че ние не желаем да повтаряме казано-написаното. Но морално сме задължени да напишем важното обстоятелство относно този обект. За първи път в света единствено и само Ерих фон Деникен се осмели да покаже вцепеняващия сюжен от олтара на този християнски дом за молитви и ….жалко за плагиатите които повтарят показаното и казаното от него без да го цитират. А той бе първия, за първи път показа този уникален артефат. Чест и слава. Всуе! Въпреки че за първи път го регистрира някакъв сръбски студент през 1964 г….Православен олтар върху чиито ляв и десен ъгъл има ракетовидно изображение със същества вътре в ракетите. Това вече излиза извън рамките на празнословията на православните анализатори и теологични мекерета…. дори и на самоназначилите се твърдоглави уфологични традиционалисти. Това беше Бомба!  И последваха невероятно на брой компанализи и прочие смехории. А бе хора, има нещо изключително важно и притеснително за т.нар. академична наука…Християнски олтар, две ракети, вътре в тях две същества, с динамика в изображенията. Прочие…не можем да пропуснем и най-голямата смехория.Трите лъча излизащи от  ракетата, десния ъгъл-горе представлявали „света троица” /т.е. отец, син и светия дух/. Ала седемте лъча излизащи от подобната ракета, ляв ъгъл-горе на олтара имали връзка със символиката приета на въоръжение от т.нар.седемте дара на духа, от тезисите за седемте смъртни гряха, от седемте църкви на откровението и не на последно място от безумното твърдение , че числото 7  било символ на съвършенството и т.нат. и прочие чифутизми… В този дух и като контрапункт на тези и множество още подобни тъжно-смешни алабалистики, ние тук и сега предлагаме да видите нещо приличащо, но не идентично с изображенията на олтара във Високи Дечани.

      Ф – №13-1

             Ала тъй като в Нета се е възцарила тъпата анонимност, ние единствено и само ще възпроизведем публикация, без да се позоваваме на когото и да било, именно поради тази идиотска анонимност. Стана ясно че „светата троица” от олтара в монастира във „Високи Дечани” има и предтеча. Не коментираме кой, кога, как, къде  и защо е зографисал тази християнска икона. За нас е изключително важно обстоятелството, че е налице удивителен артефакт. НеЛеО във медузообрана форма. Моля, моля !? Къде по света в християнските храмове има медузообразна „света троица”, ако някой знае веднага щеше да  публикува новината…но ето че засега религиозните мишоци мълчат. Защото  нямат  фотоинформация и каквато и да е друга. Спираме да тормозим с НеЛеО артефакти редовите посетители на този сайт. Защото следват още по-стряскащи документи.

…………………

Художници, икони, НеЛеО. Иначе казано религиозна, християнска живопис с изображения на НеЛеО, факт почти стресиращ днешните уфоизследвачи. Защото в  „тъмното” средновековие /както ни учат школските учебници/ религията била бич за народонаселението. Днешният уфоизвод, анализ и оценка има коренно различно отношение. Ние мислим с нови категории и поради това сме убедени, че след многовековните версии на християнските религиозни догми, забрани, инквизиции и идеологически зверства, именно интелектуалците тогава, в лицето на литературата, музиката, живопистта  изтича нелицеприятна информация за неща , които са се случвали в предхристиянската епоха, а се случват и по това време.Днес духовната бутилка е отворена и никой не може да стопира изтичането на истината, особенно и специално за НеЛеО артефактите и корелиращите информации..

  Ф-1

Голям шум, много шум, глупав шум се вдига около картината „Мадоната със св. Джованино” нарисувана през 15 век от флорентинския художник Доменико Гирландио.

Проблемът е, че на тази картина умният и вероятно много образован и знаещ художник е документирал изключително перфектно важно събитие. Видно е и от непрофесионално око, че на това платно има много странни обекти. Обект с абсолютно правилна форма на овал или кръг, но това според средновековните  традиции не може да бъде алегория на Бог, Ангел или нещо подобно, каквито са изискванията на църковните канони. Освен това изображението на мъжа с кучето /горе вдясно на картината/ в никакъв случай не е олицитворение на „благата вест” към овчаря за предстоящото раждане на господ-исус христос. Абсолютно логическото, а според уфолозите фактологическото обяснение-разшифроване на информацията от тази картина е , че Доменико Гирландио е нарисувал автентично събитие от което е видно събите в което има НеЛеО. Навярно или със сигурност той се е докоснал до автентична информация и я пресъздал в картината си като послание за бъдните мислещи хора. Ние от коя категория сме…питаме се ние…?Само за сведение….според днешните артспецове този художник е имал психопроблеми….!? Не е ясно дали именно днешните ортодоксални научни ортодокси нямат някакви мозъчно-психични проблеми! Защото единствено и само уфоизследователите с необременено мислене твърдят, че върху тази картина има изобразено НеЛеО със съответната доза подробности. Това вече е истинска радост и гордост за читавите уфоизследователи….!!!

Ф-2     

Сегменти от картината на Доменик Гирландио. Увеличени за да се видят подробности. Само мисловните евнуси, само разкрачените наукофили, само яловите представители на т.нар. наука продълават и не могат да прекъснат връзката си с безхаберието и кухото мислене. Защото тази картина ни носи категорично послание за нещо което се е случилио.

Най-тъжното и още по-жалко е , че  този велик художник ни е подсказал-показал  инфо за това събитие! Но, уфолозите не „спят” все някой прекрасен ден ще намерят, открият извора на това събитие…ако дотогава Ватикана и научните  антиуфолози не заличат всички информации… Тъжна битка предстои пред търсачите на истината за НеЛеО…!!!

Ф – 3

Карло Кривели, картината му „Благовещение на св. Емидий” /възвестяване/ нарисувана1486 г.

Ужасно трудна и сложна за разшифроване картина! Тази картина и днес може да се види в Националната галерия в Лондон. За нас от особенно важно значение са три важни обстоятелства. Прочие…:

-        Що за Слънце е изобразено там горе в небесата, нали уж слънцето с еднакъв закон и важност разпростанява лъчите навсякъде, без значение на географията ни!?

-        Що за единствен и специален лъч отива до т.нар. дева мария..!?

-        Откъде, как и защо този художник е научил и знаел че е имало известните днес вълново-лъчисти полета, които могат да преминават и през стената на сграда, както е видно от перфектното изображени от картината !? Пак и отново ли имаме работа с любимия „фотошоп” на кривогледите уфомразци !?

     Ф-3-1…3-2

Безкрайно удивително , дори стряскащо впечатлително е вековното твърдение на ортодоксалните църковници, че благата вест за предстоящата поява на спасителя на човечеството /господ Исус Христос /е направена от архангел Гавраил. Само не е ясно защо и поради каква причина художникът Карло Кривели извневерява на каноните и ни представа божия пратеник Гавраил в небето във формата на слънцеподобен обект, учудващо наподобяващ НеЛеО !? Нещо повече приносителя на благата вест във формата на гълъб идва от „слънцеподобното нещо” и се движи по линията-лъча излизащ от този непонятен обект. Някак си е преминал през стената и донася важното съобщение в мозъка на бъдащато богородица. Многовъпросно е защо този лъч преминава през стената, а не през гълъба-вестител. Ние мислим че художникът е бил добре информиран за факти сварзани с НеЛеО  и като знаещ творец  чрез своята картина е сътворил послание за бъдните поколения. Дали ще определим като метафора или алегория пресъздадената от него „блага вест” в това велико послание за бъдещето платно, не е от никакво значение. Важното и безценното  е че има, налице е документ за НеЛеО събитие.

  Ф-4…..4-1

 

В белгийската провинция Брюг през 1538 г. е създаден гобленът „Летният триумф”.

Днес се съхранява се в Баварския национален музей. Дори за неспециалиста става видно когато се разгледа внимателно, че в левия горен ъгъл на картината се виждат две характерни изображения на НеЛеО. Както СМИ отдавна измисли и маово тиражира понятието „летящи чинии”, така и в този случай отново и пак използва кухненската посуда за квалифициране на изображенията върху този гоблен. Въпреки че ние високогласно роптаем и ругаем срещу това измислено понятие, явно трудно ще бъде променено….засега!  За читавите изследвачи на НеЛеО остава успокоението, че имаме прекрасен артефакт и той не може да бъде подминаван с лека ръка. Защото ….

   Ф-5

Налице е и друг гоблен от средновековието върху който е избродиран поредния НеЛеО.

Прекалено трудно е за уфоизследвачите да удостоверят  и датират този артефакт, защото има много противоречащи база данни и поради това всичко се свежда до установеното, че подготвителните рисунки са правени вероятно около 1474 г от художника   Пиер Spicre, каквото и да значи това. Има и хипотеза, дори твърдение, че гобленът е направен през 1330 г. /Бургундия, Франция/. За нас тези спорове между спецовете по датировките на са от особенна важност. Ние не можем и няма да вземем становище относни датирането, защото не познаваме  „обектът” отблизо, но няма да скрием мнението си, че е абсолютно нелепо да се твърди че и тук за пореден път е избродиран прототипът на шапката на блаженопочившия дядо на  бг Нелеолъгът И.Л.

Вероятно само научните параноици и техните клакьори под формата на скептици и прочие невзрачници не само у нас , а и по света  са наистина с катаракта /перде на очите/. Те безпардонно и нагло плащат на СМИ да се тиражира тяхното становище относно „фалшивите” НеЛеО върху гоблени, картини, стенописи, жетони и подобни артефакти, единствено и само за да уязвят и низвергнат  читавите изследвачи на НеЛеО по света и у нас. Единствено и само за да пропагандират тъжносмешните си тези, хипотези и теории на „т.нар наука” относно загадките по света и с нас. В същото време нито едни заслужаващ доверие нашенец, дългогодишен  изследвач на НеЛеО не е помолен, поканен, интервюиран от шумните СМИ за становище и коментар за средновековните майстори на четката. Ала върху този пореден гоблен има крещяшо изобразен НеЛеО и то през „тъмното средновековие”.

Ф-6

Художникът Aert De Gelder е нарисувал платно-картина с класическото название „кръщение на Христос от Йоан кръстител” – 1710 г.

Ок… добре, не искаме да се задяваме с ортодоксите в православието и католицизма.  Но недоумяваме защо когато Йоан кръстител уж когато кръщава Исус в река Йордан, защо точно тогава в небето се появява НеЛеО. Прочие картината може да се види в  Fitzwilliam Musuem, Кембридж. Учудваща е амбициозната увереност на художника, когато е пожелал да ни завещае и верифицира случилото си по време на кръщелното събитие. Смайващо безпардонно е негово НеЛеО свидетелство. От картината му разбираме педантично представеното идеално кръгъгло тяло, реещо се в небето и необяснимо защо изпращащо някакви лъчи точно в подходащ момент. Всякакви опити този НеЛеО артефакт да бъде религиозно профанизиран си остават за сметка на съвестта на тези обсебени люде. Ние мислим , че този художник е имал прекалено прецизни сведения и заслужаваща доверие информация за времето си, за да ни завещае този НеЛеО документ. Всичко останало е нещо друго, а другото….другото е друго. Защото….

Защото тук и сега ще покажем най-зловещата НеЛео манипулация. Кой, как и  защо  е сторил всичкия този кретенизъм, ние с това обстоятелство не желаем да се занимаваме. Защото в следващите артефакти  има предостачно визуални податки за размисъл и прочие  подобни човешки състояния…ако все още ги има. Прочие…мислим че вместо манипулация , по-правилно е да се каже и напише, че следващата илюстрация е Класика в НеЛеОлогията /уфологията/.  И вероятно е послужила като първообраз за следващите художници, зографи и рисувачи на религиозни сюжети със скрито и закодирано послание към идващите поколения. Ето, който е окат внимателно да гледа и ако е съхранил собственото си мислене нека се опита да направи собствен анализ –какво вижда, как го квалифицира.

  №7

Това е оригиналът нарисуван в последната година от живота на великия средновековен художник Рафаело Санчи през 1520 г. Само мащабът е главозамайващ – височина 405 см.ширина 278 см. Намира се в пинакотеката Ватикана-Рим и била с надслов „Изход”, според библейските писания.

По някакви си средновековни папско-инквизиторски причини предизвикала  бурни негодувания от страна на светейшата папско-католическа църква и великолепното художествено произведение трябвало да бъде унищожено.

Тогава 37-годишния Рафаело решава по най-безобидния начин да се пошегува с Папата / Папа Лъв Х поръчител на картината/ и рисува втора картина със същия сюжет, но без горната час, т.е. без НеЛеО/ Т.е. отрязва горната част на първата картина и я назовава „Преображение”. Но смъртта го настига скоропостижно и .. 

    №7-2

 

Неговите сътрудници, ученици и приятели уж довършили картината след смъртта му. Това са догадки на ортодоксите в религиозната живопис. Защото Папата-възложител възроптал /за какво точно не се знае!?/ след като видял първата картина, тя трябвало да бъде олтарна , т.е. най-важната, най-въздействащата в главната в папската канцелария. Ала  когато вече е премахнато „чудото с нещо” над главата на Исус Христос, вече имало мир и покой в тъпомислието му. И така до ден днешен, първата автентичната картина на Рафаело вече не е предмет на банални погледи и анализи. Защо ли!?

№ 7-3

Ето и  логиката на манипулацията. Без значение е кой кога, как, защо е направил това чудовищно префасониране на истината за някакъв НеЛеО факт, за който вероятно Рафаело е имал сведение или автентична информация.Обратното е , че той е първия научен фантаст! Прочие добре е да се знае, че някой си Джулио Романо е завършил картината на Рафаело. Е….нали автентичната картина има два варианта!? Защо някой си там без значение кой е той ще трябва да „завършва” нещо което самия Рафаело е сътворил, въпреки ранната му преждевременна смърт!? Ужасна съвременна манипулация!!! Въпиющо нужно е да се види тази чудовищна антиуфологична манипулация! Вижте я, после умувайте.

№7-4

 

Работливите, мислещите и аналитичните българи в автентичната нашенска НеЛеО-система предложиха и настояваха да покажем  /нещо като 3 в 1/  рафаеловото НеЛеО преди повече от 500 г. единствено и само защото все още има интересуващи се от тази сложна, хлъзгава и много обтекаема материя  у нас, които не знаят, не могат или не искат да провидят автентичните истини за НеЛеО= НЛО !!! За да стане пределно онагледена измамата. За да се види как още в онова „тъмно средновековие” е имало неверници, скептици, невзрачници и религиозни ортодокси, недопускащи факти противоречащи на религиозните догмати, както и днес т.нар. наука води безогледна война против изследвачите на всичко свързано с НеЛеО. Защото …защото накрая на досегашния  бърз поглед върху средновековното изкуство, художници, зографи и рисувачи на релогиозни сюжети , вероятно трябват много мисловни усилия за да  се отсее истината за НеЛеО, фанасмагориите, лъжите и прекалено очевадните измамни заблуди относно този съпътстващ човечеството феномен, загадка, артефакт НЛО, наречен от нас по-вярно и правилно НеЛеО.

Не съм атеист, не съм антихрист, не съм безбожник. Аз се определям като изследвач на истината за НеЛеО и многогодишните ми занимания с тази извечна загадка бавно и сигурно ме трансформираха в сериозен агностик в обстта на НеЛеО-логията.  Завършвам с безпардонната мисъл на блаженопочившия вече Андрей Скляров, който няколко пъти в наши и разговори повтаряше …”Ако фактите противоречат на съврементите научни теории, те трябва да се преместят в кошчето за отпадъци, а не фактите”! Едва ли някой днешен изследвач на загадките около нас и с нас е изрекъл подобна правдива мисъл, особенно когато става реч за древни загадки по света.

 

 

Българска Уфологична Мрежа

Уфологичен клуб „Мъдромер” –Русе

С подрепата на Иван Лазаров

 

 

 


 

 

 

 

     Комантари с латински букви се изтриват автоматично