ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

дарвинизъм, еволюционизъм, уфодиотизъм….

Днес, тук и сега в нашата страна, всеки четящо-мислещ човек, след като е задоволи любопитството си и му стане досадно по време на една разходка в интернет пространството, задължително ще му мине през ум и тъжното обстоятелството произтичащо от абсолютната безцеремонност на публикации от сайтове самоназоваващи се като специализирани в областта на древни и всякакви други загадки, особенно т.нар. уфологични сайтове. Разбира се че няма да давам примери и да цитирам конкретни линкове, защото подобно действие е с много скръбна перспектива. Предпочитам да поразсъждаваме заедно върху някой ужасни традиции и тенденции, които водят началото си още преди ерата на интернета, но битуват и тук. Например днес е ужасно опасно и дори животозастрашяващо, ако някой се опита публично да разисква проблемите за расите и произхода им. Защото няма как да не се стигне до известните расистки теории и естествено до изводи произтичащи от т.н. научни постулати за еволюционизмът който нивилира човеците. чийто корени пък са в несъстоятелния днес дарвинизъм. И дарвинизмът и еволюционизмът са двете страни на една и съща монета с която се купува съзнанието на образованите невежи, които пък с няколко такива парчета метал трансформиран в  зеленокнижни банкноти могат да продадат, баща,майка и народ и родина. Историята ни е пълна с такива прецеденти.

Но тук и сега ще предложа безпардонни, еднозначни и неопровержими с нищо факти, които би трябвало да накарат еволюционистите и дарвинистите да се скрият някъде и никога повече да не се показват пред обществото. А техните благодетели, работодатели и поръчители за актуални и уж научно аргументирани книги, писания и публични изяви, тихомълком да се огледат в огледалото на собствената си съвест, ако имат такава и да се попитат пред огледалото, трябва ли да продължават да дезинформират и спекулират с цел по-лесно да манипулират хората, народа, обществото. Защото, какво друго е продължаващото, особенно в учебните системи невзрачно промиване на мозъците на подрастващото поколение, че животът на земята е  резултатативен линеен процес по законите на смешния еволюционизъм, чийто резултат сме и ние човеците днес, и какво е това ако не  силов метод и подход при обяснение на загадката Живот – дали е флора или фауна  без значение !? Без никакъв свян, условности и уговорки, ще го кажа направо и като аргумент ще посоча факти, които може да бъдат проверени, анализирани и дори систематизирани, както харесват това определиние всички онези, които са подвластни на т.н. наука.

Факт първи, кошмарен и неопровержим. Кога, как, защо и колко време е трябвало да се фосилизират – вкаменят -  огромните дървени стволове от величествената дървестна растителност по земята, чийто останки се намират и в Европа, Азия и в Америка!? А и може ли рационално мислещ и въобще разсъждаващ със собствения си мислителен апарат човек да приеме насериозно датировки обозначени с милиони години!? Докога и дали трябва да вярваме на системата за датиране на фосилизирани обекти по Земята!? Дали и наистина ли датировките се отнасят до толкова милиони години назад във времето…Мисля, че има нещо много гнило в тази система… Защото никой не желае да поставя на „карта” службата си местенцето, откъдето ръкопляска на „т.н наука”, докато ние невярващите, наукоатеистите и съмняващи се  в днешната парадигма няма от какво да се притесняваме – ала можем единствено и само да задаваме неудобни и скандални въпроси!!! Представените по-долу фотофакти би трябвало да стопират всякакви невзрачници, които продължават да се афишират като наукофили, но точно заради това нека се опитат да вкарат фактологията в рамките, схемите и клишетата на еволюционизмът и дарвинизмът и сами ще разберат, че техните пясъчни кули ще ги затрупат веднага, защото никой не трябва  да натъкмява историческите дадености. Обратното има друго определение и квалификация.

широкоизвестни американски вкаменени дървета


почти вълшебна вкаменена американска история

европейските вкаменелости на отстъпват на американските

вероятно Украйна е с най-много запазени вкаменелости в Европа

само сляп скептик може да твърди, че това е „менте“

почти вкаменена гора

добре е, че по света има загрижени хора, както за миналото, така и за бъдното

За сведение-всички илюстрации са от Интернет…..Мисля си дали не е  потребно във всеки екип на геолози, антрополози, археолози и прочие уж специалисти по земната история, да има и друг специалист – психиатър, за да ги укротява и да бъде специфичен филтър за щурите им понякога хипотези и твърдения.Защото освен емоциите им при датиране на фосилите, нищо друго няма…!, е има смях!

Някъде, някой нещо сериозно и неопровержимо да е публикувал, изяснил и доказал по отношение на вкаменелостите , сред които има и кошмарни неща?! Но тази тематика сега не е обект на това послание!? Точно обратното, сега ще говорим за всичко което уж било и е резултат на бавният еволюционен процес, който е протичал на родната ни Земя – това го пишат, говорят и тиражират веселяците дарвинисти-еволюционисти, които имат подкрепата, парите и осигурен медиен конфорт от строителите на новата световна религия, наречена наука.
Затова е потребно да се видят приложените документални фотоси и ако се появят все пак нервни и ядосани еволюционофили, нека си направят усилието да проверят вярно ли е това което е видно от фотодокументите или аз и моите съмишленици си правим „ някаква манипулация”. Прочие това би трябвало да го видят и прочетат преди всичко уж най-прогресивната част на българите – студентите !?
Аз ги призовавам, нека кажат собственото си мнение и анализ за фактологията, а не да бърборят, каквото им е преподавал някой „феодален старец”, защото тук е потребно собствено становище, собствено мнение, собствено отношение – ако имат такова!?
Прочие, лично аз досега не успях да разбера , какво е становището на уж авангардно мислещите млади хора – студентите у нас, по проблемите на Загадките въобще, в това число най-значимата мистерия пред т.н.наука и човечеството, получила гражданственост като НЛО!

Поради това не само мисля, а и съм убеден, че дарвинизмът и еволюционизмът са крайно вредни за мисленето на младите хора в нашата тъжна татковина, защото тези категории им задръстват мислителните процеси, а това е пагубно за напредъка въобще на човечеството като цялостен процес.
Всеки може сам да провери автентичността на илюстрациите, които са предложени тук, въпреки, че подобни има на стотици места в „нета”, , проблема е, че някой хора ги четат и разбират както дявола чете шестоъгълните християнски енагелия. Проблема си е за тяхна сметка… Ние имаме едно единствено желание, всеки четящо-мислещ българин да види, разбере и проумее истината за загадките и всичко произтичащо от въпросите на които т.н наука няма и не може да предложи адекватен отговор !? Дотогава, докато не бъде разсечен възелът на проходимостта към проблемите на загадките в т.ч. и феноменът НЛО, дарвинизмът и еволюционизмът ще продължават да бъдат спирачката и бариерата пред изследователите на загадъчното, неразбираемото, необяснимото, защото от уфологична методологична гледна точка именно „т.н. наука” е главната бариера, главния стопер пред сериозните, образованите, но и научно непредубедени изследователи на неясното, необяснимото и непонятното, от гледна точка на днешния научен модел и съвременната научна парадигма за света в който живеем. Веднага, автоматично пояснявам, че аз не съм застъпник на креационисткото разбиране и обяснение на загадките около нас и с нас!!! Да се знае!!!

Следва още една, колкото многозначителна, толкова и абсурдна, но зловеща фактология. Индианците и аборигените уж са наши братя, уж имаме един
общ праотец някъде из джунглите на Африка, а се оказа че сме различни и кръвногрупово несъвместими, а това обстоятелство е по важно и по-значимо дори от ДНК-статута и расовата принадлежност на днешните човеци по света. Защо това уникално биологично антропологично състояние не е достояние на обществото!? Защо „т.н. наука” и апологетите на дарвинизма и еволюционизма внимателно и избирателно публикуват все пак нещичко за тези несъвместими с доктрината им факти и в същото време ни промиват мислите с единоначалие на човешкия произход. Пълна глупост е написаното и надежно пропагандираното от тях, всичко за произхода на живота и на човекът в частност! Защото по някакъв начин хората преглъщат с негласно одобрение, а понякога и с възмущение, абсолютно несъстоятелната и смешна еволюционистка доктрина, но това е така, защото всички ние съвкупом сме хванати здраво в примката на слугуващият им повсеместен медиен потоп и поради това сме принудени да стоим на колене пред „т.н. научни истини”, което косвено означава, че дарвинизмът и еволюционизмът са „алфата и омегата” на истините за произхода, състоянието и бъдещето на животът като такъв. Но това вече не е само техен приоритет! Родиха се, появиха се млади и необременени идеологически хора, които неистово иронизират това, с което пълнеха мислите ни онези продажници-юдоблюдолизци, че нещата в нашия живот започват от Библията!? Защото така искат онези които са измислили и създали филтър на днешното познание и елиминират всичко което не е удобно и пречи на техните стремежи за тотален контрол върху мисленето ни, да бъдат натикани в ъгъла на човечеството.
Аз съм изумен и втрещен от висопарните слова и неистовия стремеж на апологетите на еволюционизма да представят неудобните им факти „изискано и възпитано”, като ги обличат в дрехите на изящен академичен език и стил на изложение, като нещо обективно и неподлежащо на коментар, а всъщност това е нищонеказване, докато „простолюдието” се диви и вярва на чалгаджийските им напъни, облечени в чин, сан, пост и титла. Ето нещото, което наистина е колкото многозначително, толкова и унищожително за съвременните /бъдещите не сработват в техните манипулативни механизми/ науко-образни брътвежи на еволюционистите, по отношение единочалието, еднаквостта и общия произход на човечеството, но не и безпардонно доказателство за тотално кръвно-генетично различие и несъвместимост на хората по света. А това наистина е огромен, мащабен и глобален проблем, поради което еволюционистите изпадат в истерично състояние, ако подобен въпрос бъде поставен на публичен дебат – защото нямат и не могат да имат никакъв аргумент в полза на „човешката еволюция”. Не само мислим, а и сме убедени, че това състояние е толкова показателно , че всеки който си е запазил свойството да мисли и има собствен анализ на нещата , наистина ще трябва да преразгледа досегашните си клиширани помисли и разбиране за фундаменталните неща в нашия тъжен и мрачен свят.
Примерът с неуспешния опит генетично да се смесят негри и индианци, бели хора с негри, бели хора с индианци, вече го виждаме като резултативен провал и изводът е само един, не може да се правят такива експерименти в името на мераците на някаква въобразила си, че е богоизбрана клика и с това да се унищожава първосъзданеното. Нещата в нашия свят имат някаква статична зависимост и никой никога не може да промени това състояние. Най отвратителният пример на днешния човек да се намесва в природата на живота е смесването, кръстосването на кон+магаре= муле или катър, а извода, изхода е винаги ялов=безплодие…! Без коментар! Ярък и очеваден израз на това положение е кръвногруповата картина по всички краища на родното ни земно кълбо.Но продължават да ни „кръстосват” и всеки сам да си направи извода!?
1 – Южноамериканските индианци тотално
притежават само кръвна група – „0”
- при тях доказано отсъстват кръвните групи
„А” , „В” , „АВ”
2 – Североамериканаските индианци тотално не
притежават кръвна група „В”
3 – Аборигените не прижават кръвните групи
„В” и АВ”
При така доказаните състояния, за какво трябва да си говорим, да разискваме и да вярваме на евоволюционисткия модел за изначалния линеен произход на човечеството някъде си в дивата Африка!?
Аз подозирам, почти съм убеден, че има или ще се намерят и издирят люде у нас, които ще възроптаят и ще се опълчат срещу току що написаното, но с това проблематиката не само че няма да намери адекватно решение, точно обратното, ще се докара „вода от девет байра” за да се защити еволюционистката догма… поне засега! Другото….другото е друго…….!!!

Екип БУМ, Иван Лазаров и приятели

 Комантари с латински букви се изтриват автоматично